Výzkumné konsorcium „Nové materiály pro aditivní technologie“

Výzkumné konsorcium „Nové materiály pro aditivní technologie“ přineslo spolupráci českých a bavorských výzkumných institucí, které rozvíjí poznatky v oblasti výroby a zpracování materiálů.

Přeshraniční výzkumný projekt pod vedením Prof. Dr.-Ing. Jürgena Kocha z OTH Amberg-Weiden, na kterém se dále podíleli Dipl.-Ing. Gerhard Wolf z institutu Fraunhofer UMSICHT Sulzbach-Rosenberg, doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc., ze Západočeské univerzity v Plzni a doc. Petr Tomčík, Ph.D., z VŠB – Technické univerzity Ostrava, si dal za cíl propojit vědce z různých oborů z Bavorska a České republiky a přispět tak k rozšíření poznatků v oblasti materiálů, minimalizace odpadu prostřednictvím recyklace, optimalizování recyklace prášků a vývoje nových materiálů pro aditivní technologie.

Jednotlivé úkoly byly rozděleny do sítě výzkumných skupin. Fraunhoferův institut UMSICHT se zabýval práškovými materiály a možnostmi jejich recyklace – testováním standardních práškových slitin, koncepty jejich opětovného zpracování, analýzou kvality prášků a jejich produkcí. ZČU se zaměřila na charakteristiku komponentů, jejich materiál a výrobu aditiv, zatímco VŠB – TU Ostrava byla zodpovědná za testování komponentů a simulaci rezonančních frekvencí a jejich módů. OTH Amberg-Weiden se ujala charakteristiky komponentů, využití laseru či tepla, zkoumání povrchové úpravy a koroze, jakož i koordinace celého projektu.

Kromě toho, že členové výzkumného konsorcia prezentovali výsledky svého výzkumu na mnoha workshopech, konferencích, odborných veletrzích a dnech otevřených dveří, byla spolupráce upevňována i na projektových setkáních a společných workshopech, jako např.:

 • studentský workshop na RTI ZČU, Plzeň, 19.–20. 4. 2017
 • workshop „Aditivní technologie výroby v průmyslové praxi“, RTI ZČU, Plzeň, 24. 10. 2017
 • workshop „Quo vadis, AM?“na OTH Amberg-Weiden, 23. 2018
 • workshop na FraunhoferověinstitutuUMSICHT, Sulzbach-Rosenberg, 19. 11. 2019

 V odborném časopise „Procedia Struktural Integrity“ byl publikován společný článek účastníků projektu – T. Simson, J. Koch, J. Rosenthal, M. Kepka, M. Zetek, I. Zetková, G. Wolf, P. Tomčík, J. Kulhánek: „Mechanical Properties of 18Ni-300 maraging steel manufactured by LPBF“. Procedia Structural Integrity 17, 843-849 (2019).

Vedle výzkumu bylo dalším cílem tohoto projektu i vzdělávání mladých vědců a studentů a vytváření sítě přeshraniční spolupráce. Toho konsorcium dosáhlo mimo jiné zapojením studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia do projektového týmu,realizací mezinárodních studentských workshopů, jakož i prostřednictvím pravidelných projektových setkání. Dvěma studentům OTH Amberg-Weiden (M.Sc. Thomas Simson, M.Eng. Max Ponetsmüller) projekt umožnil navázat doktorským studiem na ZČU v Plzni. Také mladší studenti mohli díky činnosti konsorcia provést výzkumy potřebné k napsání svých závěrečných prací.

Výzkumné konsorcium bylo podpořeno Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou z prostředků Bavorského ministerstva financí a vlasti.


Další informace

Zpráva o workshopu „Quo vadis, AM?“, 23. 10. 2018, OTH Amberg-Weiden (v němčině)

Článek o konsorciu na webové stránce Frauenhoferova institutu UMSICHT (německy)

Článek o konsorciu na webové stránce OTH Amberg-Weiden (německy)

pdfInformační letáček projektu (v němčině)

pdfPoster projektu


Foto: OTH Amberg-Weiden, RTI ZČU Plzeň 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07