Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Výzkumné konsorcium „Nové materiály pro aditivní technologie“

Výzkumné konsorcium „Nové materiály pro aditivní technologie“ přineslo spolupráci českých a bavorských výzkumných institucí, které rozvíjí poznatky v oblasti výroby a zpracování materiálů.

Přeshraniční výzkumný projekt pod vedením Prof. Dr.-Ing. Jürgena Kocha z OTH Amberg-Weiden, na kterém se dále podíleli Dipl.-Ing. Gerhard Wolf z institutu Fraunhofer UMSICHT Sulzbach-Rosenberg, doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc., ze Západočeské univerzity v Plzni a doc. Petr Tomčík, Ph.D., z VŠB – Technické univerzity Ostrava, si dal za cíl propojit vědce z různých oborů z Bavorska a České republiky a přispět tak k rozšíření poznatků v oblasti materiálů, minimalizace odpadu prostřednictvím recyklace, optimalizování recyklace prášků a vývoje nových materiálů pro aditivní technologie.

Jednotlivé úkoly byly rozděleny do sítě výzkumných skupin. Fraunhoferův institut UMSICHT se zabýval práškovými materiály a možnostmi jejich recyklace – testováním standardních práškových slitin, koncepty jejich opětovného zpracování, analýzou kvality prášků a jejich produkcí. ZČU se zaměřila na charakteristiku komponentů, jejich materiál a výrobu aditiv, zatímco VŠB – TU Ostrava byla zodpovědná za testování komponentů a simulaci rezonančních frekvencí a jejich módů. OTH Amberg-Weiden se ujala charakteristiky komponentů, využití laseru či tepla, zkoumání povrchové úpravy a koroze, jakož i koordinace celého projektu.

Kromě toho, že členové výzkumného konsorcia prezentovali výsledky svého výzkumu na mnoha workshopech, konferencích, odborných veletrzích a dnech otevřených dveří, byla spolupráce upevňována i na projektových setkáních a společných workshopech, jako např.:

 • studentský workshop na RTI ZČU, Plzeň, 19.–20. 4. 2017
 • workshop „Aditivní technologie výroby v průmyslové praxi“, RTI ZČU, Plzeň, 24. 10. 2017
 • workshop „Quo vadis, AM?“na OTH Amberg-Weiden, 23. 2018
 • workshop na FraunhoferověinstitutuUMSICHT, Sulzbach-Rosenberg, 19. 11. 2019

 V odborném časopise „Procedia Struktural Integrity“ byl publikován společný článek účastníků projektu – T. Simson, J. Koch, J. Rosenthal, M. Kepka, M. Zetek, I. Zetková, G. Wolf, P. Tomčík, J. Kulhánek: „Mechanical Properties of 18Ni-300 maraging steel manufactured by LPBF“. Procedia Structural Integrity 17, 843-849 (2019).

Vedle výzkumu bylo dalším cílem tohoto projektu i vzdělávání mladých vědců a studentů a vytváření sítě přeshraniční spolupráce. Toho konsorcium dosáhlo mimo jiné zapojením studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia do projektového týmu,realizací mezinárodních studentských workshopů, jakož i prostřednictvím pravidelných projektových setkání. Dvěma studentům OTH Amberg-Weiden (M.Sc. Thomas Simson, M.Eng. Max Ponetsmüller) projekt umožnil navázat doktorským studiem na ZČU v Plzni. Také mladší studenti mohli díky činnosti konsorcia provést výzkumy potřebné k napsání svých závěrečných prací.

Výzkumné konsorcium bylo podpořeno Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou z prostředků Bavorského ministerstva financí a vlasti.


Další informace

Zpráva o workshopu „Quo vadis, AM?“, 23. 10. 2018, OTH Amberg-Weiden (v němčině)

Článek o konsorciu na webové stránce Frauenhoferova institutu UMSICHT (německy)

Článek o konsorciu na webové stránce OTH Amberg-Weiden (německy)

pdfInformační letáček projektu (v němčině)

pdfPoster projektu


Foto: OTH Amberg-Weiden, RTI ZČU Plzeň 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07

Zprávy

Collegium Carolinum uděluje stipendium pro hostující vědce na měsíční výzkumný pobyt v Mnichově. Žádost možná do 18. 2. 2022:
www.collegium-carolinum.de

Center for International and Transnational Area Studies (CITAS) Univerzity v Řeznězve 19.–21. 5. 2022 na konferenci Crises Narratives and the Pandemic“:
pdfCall for Papers


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum znovu vypsalo grantový program Bridge2ERA k přípravě žádostí v grantových programech EU s partnery ze střední, východní a jihovýchodní Evropy:
www.bmbf.de


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nově nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


Technická vysoká škola v Rosenheimu nabízí nový anglickojazyčný bakalářský studijní obor Applied Artificial Intelligence:
www.th-rosenheim.de

Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita otevírají nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni otevřely v zimním semestru 2020/21 nový přeshraniční kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) zaměřený na problematiku biobank a personalizované medicíny:
informace ke kurzu


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum vypsalo grantový program FH-Europa na podporu přeshraniční spolupráce vysokých škol aplikovaných věd:
www.bmbf.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty (průběžně) v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí nové studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu otevřela společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí nový bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


LMU a TUM získaly prestižní titul „Excelentní univerzita“:
Tisková zpráva Bavorského státního ministerstva pro vědu a umění


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

TUM a LMU patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2021


Technická vysoká škola v Deggendorfu v TOP 25 celosvětového srovnání:
U-Multirank


TUM a LMU mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2021


Univerzita v Pasově a Univerzita v Bayreuthu jsou mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2021


Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světaMnichov je první.


ČVUT rozšíří elitní klub technických univerzit v rámci výzkumné aliance „EuroTech“.


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

bayhost web stmwk web