Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Výzkumné konsorcium „Nové materiály pro aditivní technologie“

Výzkumné konsorcium „Nové materiály pro aditivní technologie“ přineslo spolupráci českých a bavorských výzkumných institucí, které rozvíjí poznatky v oblasti výroby a zpracování materiálů.

Přeshraniční výzkumný projekt pod vedením Prof. Dr.-Ing. Jürgena Kocha z OTH Amberg-Weiden, na kterém se dále podíleli Dipl.-Ing. Gerhard Wolf z institutu Fraunhofer UMSICHT Sulzbach-Rosenberg, doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc., ze Západočeské univerzity v Plzni a doc. Petr Tomčík, Ph.D., z VŠB – Technické univerzity Ostrava, si dal za cíl propojit vědce z různých oborů z Bavorska a České republiky a přispět tak k rozšíření poznatků v oblasti materiálů, minimalizace odpadu prostřednictvím recyklace, optimalizování recyklace prášků a vývoje nových materiálů pro aditivní technologie.

Jednotlivé úkoly byly rozděleny do sítě výzkumných skupin. Fraunhoferův institut UMSICHT se zabýval práškovými materiály a možnostmi jejich recyklace – testováním standardních práškových slitin, koncepty jejich opětovného zpracování, analýzou kvality prášků a jejich produkcí. ZČU se zaměřila na charakteristiku komponentů, jejich materiál a výrobu aditiv, zatímco VŠB – TU Ostrava byla zodpovědná za testování komponentů a simulaci rezonančních frekvencí a jejich módů. OTH Amberg-Weiden se ujala charakteristiky komponentů, využití laseru či tepla, zkoumání povrchové úpravy a koroze, jakož i koordinace celého projektu.

Kromě toho, že členové výzkumného konsorcia prezentovali výsledky svého výzkumu na mnoha workshopech, konferencích, odborných veletrzích a dnech otevřených dveří, byla spolupráce upevňována i na projektových setkáních a společných workshopech, jako např.:

 • studentský workshop na RTI ZČU, Plzeň, 19.–20. 4. 2017
 • workshop „Aditivní technologie výroby v průmyslové praxi“, RTI ZČU, Plzeň, 24. 10. 2017
 • workshop „Quo vadis, AM?“na OTH Amberg-Weiden, 23. 2018
 • workshop na FraunhoferověinstitutuUMSICHT, Sulzbach-Rosenberg, 19. 11. 2019

 V odborném časopise „Procedia Struktural Integrity“ byl publikován společný článek účastníků projektu – T. Simson, J. Koch, J. Rosenthal, M. Kepka, M. Zetek, I. Zetková, G. Wolf, P. Tomčík, J. Kulhánek: „Mechanical Properties of 18Ni-300 maraging steel manufactured by LPBF“. Procedia Structural Integrity 17, 843-849 (2019).

Vedle výzkumu bylo dalším cílem tohoto projektu i vzdělávání mladých vědců a studentů a vytváření sítě přeshraniční spolupráce. Toho konsorcium dosáhlo mimo jiné zapojením studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia do projektového týmu,realizací mezinárodních studentských workshopů, jakož i prostřednictvím pravidelných projektových setkání. Dvěma studentům OTH Amberg-Weiden (M.Sc. Thomas Simson, M.Eng. Max Ponetsmüller) projekt umožnil navázat doktorským studiem na ZČU v Plzni. Také mladší studenti mohli díky činnosti konsorcia provést výzkumy potřebné k napsání svých závěrečných prací.

Výzkumné konsorcium bylo podpořeno Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou z prostředků Bavorského ministerstva financí a vlasti.


Další informace

Zpráva o workshopu „Quo vadis, AM?“, 23. 10. 2018, OTH Amberg-Weiden (v němčině)

Článek o konsorciu na webové stránce Frauenhoferova institutu UMSICHT (německy)

Článek o konsorciu na webové stránce OTH Amberg-Weiden (německy)

pdfInformační letáček projektu (v němčině)

pdfPoster projektu


Foto: OTH Amberg-Weiden, RTI ZČU Plzeň 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07

Solidarita s Ukrajinou

BAYHOST a BTHA odsuzují ruský útok na Ukrajinu a vyjádřili solidaritu ukrajinským kooperačním partnerům ve vědě a vysokoškolském vzdělávání, vědcům, studentům a současným i bývalým stipendistům. Aktuální informace, výzvy bavorských vysokých škol a další odkazy viz web BAYHOST

Zprávy

IOS zve na mezinárodní konferenci „Vertreibung und Erinnerung. Forschungsstand und Geschichtspolitik im östlichen Europa“ ve dnech 6.–7. 10. 2023 v Řezně:
www.leibniz-ios.de


 BTHA se zúčastní Mezinárodního dne Technické univerzity v Liberci dne 18. 10. 2023 a Univerzitního dne Německé školy v Praze dne 6. 11. 2023, kde bude informovat o studiu a stipendiích v Bavorsku.


BTHA bude informovat o studiu a stipendiích v ČR na Mezinárodním dni Technické vysoké školy v Ingolstadtu dne 25. 10. 2023, Fakulty ekonomických a sociálních věd FAU Norimberk dne 7. 11. 2023 a Technické vysoké školy v Aschaffenburgu dne 8. 11. 2023.


BTHA se spolu s přizvanými bavorskými VŠ (TH Deggendorf, FAU Erlangen-Norimerk, Univerzita v Řezně) účastní veletrhu vysokých škol Gaudeamus v Brně ve dnech 31. 10 – 3. 11. 2023.  


Projekt Do Německa na zkušenou hledá referenty/referentky a finančního koordinátora/finanční koordinátorku:
pdfinzerát referenti
pdfinzerát koordinátor


Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá pomocné síly z řad studentů bavorských VŠ:
pdfnabídka pracovní pozice 


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí stáž ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Vysoká škola v Coburgu nabízí dva nové studijní programy: bakalářské studium Applied Digital Transformation a magisterský program ZukunftsDesign – Innovation.Unternehmertum.Gestaltung.


Vysoká škola aplikovaných věd v Mnichově nabízí magisterský program v anglickém jazyce v oboru Paper technology (Master of Engineering):

informace


TH Rosenheim nabízí zahraničním studentům nový studijní program International Bachelor of Engineering. Nezbytná zkouška DaF je do studia integrována:
www.th-rosenheim.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita nabízí nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni nabízejí nový bilaterální kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) na téma biobanky a personalizovaná medicína:
informace ke kurzu


Technická vysoká škola v Deggendorfu společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


Univerzita v Pasově je mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2022


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2023


LMU a TUM patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2022


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura

 

BTHA / BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 
 
 
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
 
 

 

 

Bayhost stmwk