Výzkumné konsorcium „Hranice v národních a transnacionálních kulturách vzpomínání mezi Českem a Bavorskem“

Interdisciplinární výzkumné konsorcium „Hranice v národních a transnacionálních kulturách vzpomínání mezi Českem a Bavorskem“ se věnovalo hranici či hranicím, jejichž konstrukce utváří národní a jejichž dekonstrukce formuje transnacionální kultury vzpomínání.


Výzkumné konsorcium se soustředilo na společensky aktuální a odborně klíčové téma národních kultur vzpomínání a otázku jejich přeložitelnosti a překladu do transnacionálního kontextu.

Cílem výzkumného konsorcia bylo ukázat, jak se v národním a transnacionálním rámci hranice de/konstruují narativy, artefakty a praxe – například vpisováním hranice do krajiny nebo při vzpomínání na železnou oponu – a jak se v národních vzpomínkových diskursech a praxích vytváří hranice a/nebo jak v transnacionálních vzpomínkových diskursech a praxích mizí.

Na výzkumném konsorciu se jako řešitelé podíleli Marek Nekula a Walter Koschmalz Univerzity v Řezně, Andreas Michler z Univerzity v Pasově, Manfred Weinberg a Ota Konrád z Univerzity Karlovy, Renata Cornejo z UJEP v Ústí nad Labem a Wolfgang Schwarz ze Spolku Adalberta Stiftera v Mnichově. Jádrem projektu byly disertační projekty a konference.

Výzkumné konsorcium bylo podpořeno Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou z prostředků Bavorského ministerstva financí a vlasti.


Disertační práce

Evgenija Maleninská: „Literární vzpomínání na odsun/ vyhnání. Vývoj poetického a subjektivistického jazyka vyprávění v 70. a 80. letech 20. století“

Kateřina Papežová: „Vliv hranice na každodenní život obyvatel příhraničních regionů Jižní Moravy a Dolního Rakouska před a po roce 1989“

Václav Smyčka: „Das Gedächtnis der Vertreibung: Interkulturelle Perspektiven auf deutsche und tschechische Gegenwartsliteratur und Erinnerungskulturen.“ Bielefeld: Transcript, 2019.

Mikuláš Zvánovec: „Obranná práce na česko-německé jazykové hranici. Role českých a německých „obranných“ spolků při kulturní pronikaní národnostně smíšených oblastí v českých zemí v letech 1880–1918“


Navazující akce

Workshop „Narrating HiStory: History in Literature – Literature in Historiography“, květen 2021

Výstava „Hranice v umění – české umění tří generací“, 21. květen – 15. srpen 2021, Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg

Výstava studentských fotografií „Vybledlé, ale ne ztracené“, 2021, online výstava

Akce

Výuková exkurze „Vzpomínková místa v pohraničí“ na jižní Šumavě, 29. – 31. října 2019

Workshop „The Environmental History of the Central European Borderlands Since the 1980s“, 20. září 2019. FSV UK v Praze

Workshop „Hoch- und Populärkulturen im interkulturellen Kontext“, 27. – 29. června 2019, FF UK v Praze

Workshop „Zwischen nationalen und transnationalen Erinnerungsnarrativen“, 23. – 25. listopadu 2018, Univerzita v Řezně 

Diskuse a čtení „Wendepunkte tschechoslowakischer Geschichte aus generationeller Sicht“: Pavel Kohout, Tomáš Kafka a Marek Nekula, 6. listopadu 2018, Evangelické vzdělávací středisko v Řezně

Konference „The Local and the Regional Dimensions of 1918/19: A Comparison“, 4. – 6. října 2018, FSV UK v Praze

Workshop „Grenze – Gedächtnis – Friedhöfe“, 27. září 2018, Katedra německých a rakouských studií, FSV UK v Praze

Konference „Regionale und korporative Identitäten und historische Diskontinuität“, 26. – 28. dubna 2018, UJEP Ústí nad Labem

Symposium „Zeitschriften als Knotenpunkte der Moderne/n“, 22. – 24. června 2017, Univerzita v Řezně

Veřejná akce s představením dokumentárního filmu „V jednom vše, ve všem jen jedno“ Lenky Ovčáčkové, 22. června 2017, Univerzita v Pasově

Konference „Localizing Europe in Central European Cultures of Memory“, 23. – 25. června 2016, Univerzita v Řezně


Další výstupy projektu 

Publikace „Zwischen nationalen und transnationalen Erinnerungsnarrativen in Zentraleuropa“, Lena Dorn, Marek Nekula a Václav Smyčka (ed.), Berlín a Boston: De Gruyter, 2021, Open Access

Databáze míst a objektů paměti v česko-bavorském pohraničí, online


Další informace

www.uni-regensburg.de/bohemicum 

www.fsv.cuni.cz

Informační letáček projektu

Poster projektuIlustrační foto
: Kateřina Papežová; umělecké dílo u Slavonic/Zlabings

  • 1-Wohin-verschwinden-Grenzen
  • Flyer-1
  • Flyer-2