Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Výzkumné konsorcium „Hranice v národních a transnacionálních kulturách vzpomínání mezi Českem a Bavorskem“

Interdisciplinární výzkumné konsorcium „Hranice v národních a transnacionálních kulturách vzpomínání mezi Českem a Bavorskem“ se věnovalo hranici či hranicím, jejichž konstrukce utváří národní a jejichž dekonstrukce formuje transnacionální kultury vzpomínání.


Výzkumné konsorcium se soustředilo na společensky aktuální a odborně klíčové téma národních kultur vzpomínání a otázku jejich přeložitelnosti a překladu do transnacionálního kontextu.

Cílem výzkumného konsorcia bylo ukázat, jak se v národním a transnacionálním rámci hranice de/konstruují narativy, artefakty a praxe – například vpisováním hranice do krajiny nebo při vzpomínání na železnou oponu – a jak se v národních vzpomínkových diskursech a praxích vytváří hranice a/nebo jak v transnacionálních vzpomínkových diskursech a praxích mizí.

Na výzkumném konsorciu se jako řešitelé podíleli Marek Nekula a Walter Koschmalz Univerzity v Řezně, Andreas Michler z Univerzity v Pasově, Manfred Weinberg a Ota Konrád z Univerzity Karlovy, Renata Cornejo z UJEP v Ústí nad Labem a Wolfgang Schwarz ze Spolku Adalberta Stiftera v Mnichově. Jádrem projektu byly disertační projekty a konference.

Výzkumné konsorcium bylo podpořeno Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou z prostředků Bavorského ministerstva financí a vlasti.


Disertační práce

Evgenija Maleninská: „Literární vzpomínání na odsun/ vyhnání. Vývoj poetického a subjektivistického jazyka vyprávění v 70. a 80. letech 20. století“

Kateřina Papežová: „Vliv hranice na každodenní život obyvatel příhraničních regionů Jižní Moravy a Dolního Rakouska před a po roce 1989“

Václav Smyčka: „Das Gedächtnis der Vertreibung: Interkulturelle Perspektiven auf deutsche und tschechische Gegenwartsliteratur und Erinnerungskulturen.“ Bielefeld: Transcript, 2019.

Mikuláš Zvánovec: „Obranná práce na česko-německé jazykové hranici. Role českých a německých „obranných“ spolků při kulturní pronikaní národnostně smíšených oblastí v českých zemí v letech 1880–1918“


Navazující akce

Workshop „Narrating HiStory: History in Literature – Literature in Historiography“, květen 2021

Výstava „Hranice v umění – české umění tří generací“, 21. květen – 15. srpen 2021, Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg

Výstava studentských fotografií „Vybledlé, ale ne ztracené“, 2021, online výstava

Akce

Výuková exkurze „Vzpomínková místa v pohraničí“ na jižní Šumavě, 29. – 31. října 2019

Workshop „The Environmental History of the Central European Borderlands Since the 1980s“, 20. září 2019. FSV UK v Praze

Workshop „Hoch- und Populärkulturen im interkulturellen Kontext“, 27. – 29. června 2019, FF UK v Praze

Workshop „Zwischen nationalen und transnationalen Erinnerungsnarrativen“, 23. – 25. listopadu 2018, Univerzita v Řezně 

Diskuse a čtení „Wendepunkte tschechoslowakischer Geschichte aus generationeller Sicht“: Pavel Kohout, Tomáš Kafka a Marek Nekula, 6. listopadu 2018, Evangelické vzdělávací středisko v Řezně

Konference „The Local and the Regional Dimensions of 1918/19: A Comparison“, 4. – 6. října 2018, FSV UK v Praze

Workshop „Grenze – Gedächtnis – Friedhöfe“, 27. září 2018, Katedra německých a rakouských studií, FSV UK v Praze

Konference „Regionale und korporative Identitäten und historische Diskontinuität“, 26. – 28. dubna 2018, UJEP Ústí nad Labem

Symposium „Zeitschriften als Knotenpunkte der Moderne/n“, 22. – 24. června 2017, Univerzita v Řezně

Veřejná akce s představením dokumentárního filmu „V jednom vše, ve všem jen jedno“ Lenky Ovčáčkové, 22. června 2017, Univerzita v Pasově

Konference „Localizing Europe in Central European Cultures of Memory“, 23. – 25. června 2016, Univerzita v Řezně


Další výstupy projektu 

Publikace „Zwischen nationalen und transnationalen Erinnerungsnarrativen in Zentraleuropa“, Lena Dorn, Marek Nekula a Václav Smyčka (ed.), Berlín a Boston: De Gruyter, 2021, Open Access

Databáze míst a objektů paměti v česko-bavorském pohraničí, online


Další informace

www.uni-regensburg.de/bohemicum 

www.fsv.cuni.cz

Informační letáček projektu

Poster projektuIlustrační foto
: Kateřina Papežová; umělecké dílo u Slavonic/Zlabings

  • 1-Wohin-verschwinden-Grenzen
  • Flyer-1
  • Flyer-2

Zprávy

Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá pracovníka (od 1. 1. 2022) a stážisty (průběžně) v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka pracovní pozice
pdfnabídka stáže


Center for International and Transnational Area Studies (CITAS) Univerzity v Řeznězve 19.–21. 5. 2022 na konferenci Crises Narratives and the Pandemic“. Přihlášení s příspěvkem je možné do 10. 1. 2022:
pdfCall for Papers


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum znovu vypsalo grantový program Bridge2ERA k přípravě žádostí v grantových programech EU s partnery ze střední, východní a jihovýchodní Evropy:
www.bmbf.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nově nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


Technická vysoká škola v Rosenheimu nabízí nový anglickojazyčný bakalářský studijní obor Applied Artificial Intelligence:
www.th-rosenheim.de

Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita otevírají nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni otevřely v zimním semestru 2020/21 nový přeshraniční kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) zaměřený na problematiku biobank a personalizované medicíny:
informace ke kurzu


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum vypsalo grantový program FH-Europa na podporu přeshraniční spolupráce vysokých škol aplikovaných věd:
www.bmbf.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí nové studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu otevřela společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí nový bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


LMU a TUM získaly prestižní titul „Excelentní univerzita“:
Tisková zpráva Bavorského státního ministerstva pro vědu a umění


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

TUM a LMU patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2021


Technická vysoká škola v Deggendorfu v TOP 25 celosvětového srovnání:
U-Multirank


TUM a LMU mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2021


Univerzita v Pasově a Univerzita v Bayreuthu jsou mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2021


Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světaMnichov je první.


ČVUT rozšíří elitní klub technických univerzit v rámci výzkumné aliance „EuroTech“.


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

bayhost web stmwk web