Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Výměna mezi právnickými fakultami MU v Brně a JMU ve Würzburku

V návaznosti na již několik let trvající intenzívní spolupráci mezi Julio-Maxmiliánovou univerzitou ve Würzburku a Masarykovou univerzitou v Brně se ve dnech 11.–14. ledna 2023 ve Würzburku sešlo přibližně 30 studentů práv spolu s docentkami a docenty z obou univerzit na společném pracovním a seznamovacím setkání.

Desetičlenná brněnská delegace se mohla ve Würzburku těšit na zajímavý program, který se svými spolupracovníky připravila Dr. Karin Linhart, vedoucí programu Odborných jazyků a zahraničního práva. Čeští studenti a docenti tak měli možnost navštívit a poslechnout si přednášky tohoto programu vyučovaného na Julio-Maxmiliánově univerzitě ve Würzburku a zúčastnit se různých workshopů.

Po příjezdu do Würzburgu byli účastníci první den programu oficiálně přivítáni děkanem pro studium, profesorem Frankem Schusterem. Následovala krátká prohlídka právnické fakulty a společenský večer, na kterém se studenti a vyučující mohli neformálně seznámit.

Druhý den začal dvěma zajímavými workshopy. Zatímco studenti pracovali ve smíšených česko-německých dvojicích na základech a terminologii německého a českého práva a připravovali prezentace, diskutovali jejich vyučující o dalších výměnných projektech mezi würzburskou a brněnskou univerzitou v roce 2023. Zejména šlo o pokračování vzájemných výukových pobytů nebo společných online hodin a o navázání kontaktu s českou překladatelskou službou Evropského soudního dvora. V odpoledních hodinách pak navštívily české docentky právnické němčiny, angličtiny a španělštiny přednášky svých německých kolegyň.

Čas rychle utíkal, proto byly poslední den odprezentovány společně vypracované výsledky. Po studentských prezentacích byla na programu prohlídka Würzburské rezidence s anglicky mluvícím průvodcem a krátká procházka městem. Před závěrečnými body programu došlo na ještě jednu zajímavost – účast na 2. workshopu ESD ve Würzburku o překladu právních textů. V pozdním odpoledni pokračovala diskuse docentek o možných budoucích společných aktivitách. Přitom byl formulován konkrétní zájem o výzkumné a výukové pobyty v Brně a Würzburku. Stávající spolupráce tak bude rozšířena a v akademickém roce 2023/24 by do Würzburku mělo v rámci programu Erasmus+ přijet osm studentů z Masarykovy univerzity. V březnu 2023 navíc Dr. Linhart naopak vyučovala studenty v Brně.

Na závěr společného pracovního a seznamovacího setkání byl prostor pro výměnu individuálních dojmů a shrnutí společně strávených dnů, které pokračovalo neformálně i po oficiálním rozloučení české delegace při rozlučkové večeři ve würzburském vinném sklípku.

Následující den odjížděli čeští studenti a docentky z Würzburku s řadou pozitivních dojmů, novými nápady pro budoucí spolupráci a hlubším pochopením příslušných rozdílných kultur i právních systémů.

BTHA financovala tuto spolupráci v rámci grantového programu „Česko-bavorské akademické projekty 2023“, který podporuje bavorské vysoké školy při rozšiřování spolupráce s partnery v České republice.

Program výměny (německy): JMU Würzburg

Zpráva o návštěvě ve Würzburku (česky): Masarykova univerzita

Foto: Dr. Linhart, JMU Würzburg

  • Austausch_Jura_JMU-Wrzburg_MU-Brno_Bild-1
  • Austausch_Jura_JMU-Wrzburg_MU-Brno_Bild-2
  • Austausch_Jura_JMU-Wrzburg_MU-Brno_Bild-3
  • Austausch_Jura_JMU-Wrzburg_MU-Brno_Bild-4

Solidarita s Ukrajinou

BAYHOST a BTHA odsuzují ruský útok na Ukrajinu a vyjádřili solidaritu ukrajinským kooperačním partnerům ve vědě a vysokoškolském vzdělávání, vědcům, studentům a současným i bývalým stipendistům. Aktuální informace, výzvy bavorských vysokých škol a další odkazy viz web BAYHOST

Zprávy

Západočeská univerzita v Plzni zve na 9. ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň ve dnech
7.9. 2. 2024. Registrace do 15. 12. 2023:
www.stplzen.zcu.cz

Projekt Czech in! nabízí bezplatné prezentace o možnostech pobytu v České republice. Prezentaci si můžete vyžádat zde.

Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá pomocné síly z řad studentů bavorských VŠ:
pdfnabídka pracovní pozice 


Projekt Do Německa na zkušenou hledá referenty/referentky a finančního koordinátora/finanční koordinátorku:
pdfinzerát referenti
pdfinzerát koordinátor


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí stáž ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


FAU nabízí nový bakalářský a magisterský studijní program v angličtině v oboru Autonomy Technologies:
www.fau.de


Vysoká škola v Coburgu nabízí dva nové studijní programy: bakalářské studium Applied Digital Transformation a magisterský program ZukunftsDesign – Innovation.Unternehmertum.Gestaltung.


Vysoká škola aplikovaných věd v Mnichově nabízí magisterský program v anglickém jazyce v oboru Paper technology (Master of Engineering):

informace


TH Rosenheim nabízí zahraničním studentům nový studijní program International Bachelor of Engineering. Nezbytná zkouška DaF je do studia integrována:
www.th-rosenheim.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita nabízí nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni nabízejí nový bilaterální kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) na téma biobanky a personalizovaná medicína:
informace ke kurzu


Technická vysoká škola v Deggendorfu společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


V žebříčku THE University Rankings je Univerzita Karlova v Praze nejlepší českou univerzitou a letos se umístila na 401-500 místě na světě: THE World University Rankings 2024


Univerzita v Pasově je mezi 60 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2023


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2024


LMU a TUM patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2023


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura

 

BTHA / BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 
 
 
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
 
 

 

 

Bayhost stmwk