Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Monitoring Heritage – International Summerschool 2021

V září 2021 se již počtvrté konala letní škola „Monitoring Heritage – International Summerschool“ Univerzity v Bamberku, tentokrát organizovaná ve spolupráci s Karlovou univerzitou a Akademií věd České republiky. Studenti archeologie z obou vysokých škol tak dostali příležitost vyzkoušet si na příkladu lokality Závist nedestruktivní archeologické metody.

Této letní školy, která se konala ve dnech 20.–24. 9. 2021, se zúčastnili celkem čtyři studenti z Prahy a tři studenti z Bamberku. Program celé akce koncipovali Till Sonnemann, juniorní profesor zpracování informačních dat v geoarcheologii na Univerzitě v Bamberku, Daniel Bursák, doktorand Ústavu pro archeologii FF UK, a David Daněček, archeolog z Archeologického ústavu AV ČR Praha, v. v. i.

Po příjezdu do Prahy se studenti zúčastnili prohlídky města. První dopoledne se pak konalo úvodní sezení v prostorách Akademie věd ČR. Prostřednictvím krátkých přednášek byli studenti seznámeni s historií archeologických a geofyzikálních výzkumů na Závisti a se systémem správy digitálních dat české památkové péče. Odpoledne celá skupina navštívila zkoumanou lokalitu – vrch Závist v blízkosti Prahy, kde byly v rámci archeologických průzkumů v 60. až 80. letech 20. století nalezeny četné pozůstatky sídliště z doby železné. V rámci Závisti se zkoumání účastníků letní školy zaměřovalo především na platformu Balda.

V následujících třech dnech už docházelo k získávání dat – téměř jeden hektar byl prozkoumán radarovým měřením, ještě větší území pak magnetickým průzkumem. Studenti si mohli vyzkoušet také práci s detektory kovů. Poslední den pak studenti nálezy letní školy sami odprezentovali, v plánu je společná publikace poznatků.

Letní škola byla finančně podpořena z programu „Letní a zimní školy 2021“ Česko-bavorské vysokoškolské agentury.


Zpráva na webu Univerzity v Bamberku

Zpráva na webu Archeologického ústavu AV ČR, Praha


 Foto: Daniel Bursák, Till Sonnemann

  • 2021_MH_01_DB
  • 2021_MH_01_TFS2
  • 2021_MH_03_TFS1
  • 2021_MH_05_TFS2
  • 2021_MH_07_TFS1
  • 2021_MH_12_TFS

Solidarita s Ukrajinou

BAYHOST a BTHA odsuzují ruský útok na Ukrajinu a vyjádřili solidaritu ukrajinským kooperačním partnerům ve vědě a vysokoškolském vzdělávání, vědcům, studentům a současným i bývalým stipendistům. Aktuální informace, výzvy bavorských vysokých škol a další odkazy viz web BAYHOST

Zprávy

Západočeská univerzita v Plzni zve na 9. ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň ve dnech
7.9. 2. 2024. Registrace do 15. 12. 2023:
www.stplzen.zcu.cz

Projekt Czech in! nabízí bezplatné prezentace o možnostech pobytu v České republice. Prezentaci si můžete vyžádat zde.

Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá pomocné síly z řad studentů bavorských VŠ:
pdfnabídka pracovní pozice 


Projekt Do Německa na zkušenou hledá referenty/referentky a finančního koordinátora/finanční koordinátorku:
pdfinzerát referenti
pdfinzerát koordinátor


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí stáž ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


FAU nabízí nový bakalářský a magisterský studijní program v angličtině v oboru Autonomy Technologies:
www.fau.de


Vysoká škola v Coburgu nabízí dva nové studijní programy: bakalářské studium Applied Digital Transformation a magisterský program ZukunftsDesign – Innovation.Unternehmertum.Gestaltung.


Vysoká škola aplikovaných věd v Mnichově nabízí magisterský program v anglickém jazyce v oboru Paper technology (Master of Engineering):

informace


TH Rosenheim nabízí zahraničním studentům nový studijní program International Bachelor of Engineering. Nezbytná zkouška DaF je do studia integrována:
www.th-rosenheim.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita nabízí nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni nabízejí nový bilaterální kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) na téma biobanky a personalizovaná medicína:
informace ke kurzu


Technická vysoká škola v Deggendorfu společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


V žebříčku THE University Rankings je Univerzita Karlova v Praze nejlepší českou univerzitou a letos se umístila na 401-500 místě na světě: THE World University Rankings 2024


Univerzita v Pasově je mezi 60 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2023


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2024


LMU a TUM patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2023


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura

 

BTHA / BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 
 
 
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
 
 

 

 

Bayhost stmwk