Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Monitoring Heritage – International Summerschool 2021

V září 2021 se již počtvrté konala letní škola „Monitoring Heritage – International Summerschool“ Univerzity v Bamberku, tentokrát organizovaná ve spolupráci s Karlovou univerzitou a Akademií věd České republiky. Studenti archeologie z obou vysokých škol tak dostali příležitost vyzkoušet si na příkladu lokality Závist nedestruktivní archeologické metody.

Této letní školy, která se konala ve dnech 20.–24. 9. 2021, se zúčastnili celkem čtyři studenti z Prahy a tři studenti z Bamberku. Program celé akce koncipovali Till Sonnemann, juniorní profesor zpracování informačních dat v geoarcheologii na Univerzitě v Bamberku, Daniel Bursák, doktorand Ústavu pro archeologii FF UK, a David Daněček, archeolog z Archeologického ústavu AV ČR Praha, v. v. i.

Po příjezdu do Prahy se studenti zúčastnili prohlídky města. První dopoledne se pak konalo úvodní sezení v prostorách Akademie věd ČR. Prostřednictvím krátkých přednášek byli studenti seznámeni s historií archeologických a geofyzikálních výzkumů na Závisti a se systémem správy digitálních dat české památkové péče. Odpoledne celá skupina navštívila zkoumanou lokalitu – vrch Závist v blízkosti Prahy, kde byly v rámci archeologických průzkumů v 60. až 80. letech 20. století nalezeny četné pozůstatky sídliště z doby železné. V rámci Závisti se zkoumání účastníků letní školy zaměřovalo především na platformu Balda.

V následujících třech dnech už docházelo k získávání dat – téměř jeden hektar byl prozkoumán radarovým měřením, ještě větší území pak magnetickým průzkumem. Studenti si mohli vyzkoušet také práci s detektory kovů. Poslední den pak studenti nálezy letní školy sami odprezentovali, v plánu je společná publikace poznatků.

Letní škola byla finančně podpořena z programu „Letní a zimní školy 2021“ Česko-bavorské vysokoškolské agentury.


Zpráva na webu Univerzity v Bamberku

Zpráva na webu Archeologického ústavu AV ČR, Praha


 Foto: Daniel Bursák, Till Sonnemann

  • 2021_MH_01_DB
  • 2021_MH_01_TFS2
  • 2021_MH_03_TFS1
  • 2021_MH_05_TFS2
  • 2021_MH_07_TFS1
  • 2021_MH_12_TFS

Zprávy

 
Česko-bavorská vysokoškolská agentura bude ve dnech 24.– 26. 1. 2023 spolu se třemi bavorskými VŠ zastoupena na veletrhu Gaudeamus v Praze:

www.gaudeamus.cz


On 14 February 2023, the Bavarian Research Alliance will hold an online matchmaking event to present newly published EU calls for proposal on battery and hydrogen technologies:
www.bayfor.org


Collegium Carolinum uděluje stipendium pro hostující vědce na měsíční výzkumný pobyt v Mnichově. Žádost možná do 17. 2. 2023:
www.collegium-carolinum.de


27. Mnichovské setkání bohemistů se uskuteční dne 10. 3. 2023 v Mnichově:
www.collegium-carolinum.de

Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá pomocné síly z řad studentů bavorských VŠ:
pdfnabídka pracovní pozice 


Projekt Do Německa na zkušenou hledá referenty/referentky a finančního koordinátora/finanční koordinátorku:
pdfinzerát referenti
pdfinzerát koordinátor


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Památník koncentračního tábora Flossenbürg hledá česky a německy mluvící průvodce:
pngnabídka pracovní pozice

Česko-německý fond budoucnosti podporuje přeshraniční projekty na pomoc Ukrajině a jejím občanům:
www.fb.cz


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum opět vypsalo grantový program Bridge2ERA k přípravě žádostí v grantových programech EU s partnery ze střední, východní a jihovýchodní Evropy:
www.bmbf.de


TH Rosenheim nabízí zahraničním studentům nový studijní program International Bachelor of Engineering. Nezbytná zkouška DaF je do studia integrována:
www.th-rosenheim.de


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita nabízí nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni otevřely v zimním semestru 2020/21 nový přeshraniční kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) zaměřený na problematiku biobank a personalizované medicíny:
informace ke kurzu


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum vypsalo grantový program FH-Europa na podporu přeshraniční spolupráce vysokých škol aplikovaných věd:
www.bmbf.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty (průběžně) v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu nabízí společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


Univerzita v Pasově je mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2022


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2023


LMU a TUM patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2021


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

bayhost web stmwk web