Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Evropské tendence v národních právních systémech

V prostorách Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice a Univerzity Karlovy v Praze proběhlo ve dnech 23. – 24. 5. 2019 česko-německo-polské sympozium a doktorský seminář „Evropské tendence v národních právních systémech Německa, Polska a České republiky“.

Tuto akci uspořádal odborný asistent DAAD na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, Dr. Martin Paus, ve spolupráci s Prof. Dr. Gerritem Manssenem z Univerzity v Řezně, Dr. Agnieszkou Malickou z Vratislavské univerzity a Zastoupením Svobodného státu Bavorsko v České republice. Organizátor Dr. Martin Paus zahájil sympozium pozváním na slavnostní večeři v restauraci Vinohradský parlament. V neformální atmosféře si tak studenti a učitelé mohli vyměnit odborné poznatky a kontakty. Oficiálně byl seminář zahájen následující den v prostorách Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice, kde zúčastněné srdečně přivítal zástupce vedoucího Christopher Vickers. V pěti blocích pak účastníci hovořili o aktuálních právních otázkách v Německu, Polsku a České republice s odkazem na právo EU. Na pořadu byly příspěvky k otázkám v oblasti digitalizace, jako jsou sdílená ekonomika (Anna Materla), automatizované systémy řízení (Klára Přenosilová) a big data v oblasti lidských zdrojů (Thomas Götz).

Následně se kolegium zabývalo aktuálními problémy práva obchodních společností. Marta Antosik provedla srovnávací analýzu právních forem začínajících podniků, Justus Frank objasnil problémy s flexibilními odměnami pro ředitele společností s ručením omezeným a Dominik Králík tematizoval právní předpisy nadnárodních společností. Po polední přestávce bylo na programu téma ochrany uměleckých děl. Zuzana Kročilová přednášela o umění uloupeném nacisty v Protektorátu Čechy a Morava a Benita Böhm se zabývala efektem utváření identity prostřednictvím národního kulturního dědictví. Následovaly prezentace o systémech důchodového pojištění v České republice a dalších evropských zemích (Ilona Kostadinovová) a o vztazích církve a státu v Polsku a vybraných zemích Evropské unie (Edyta Wlodarczyk). První den seminře byl zakončen přednáškami o zamezení nadměrnému využívání půdy (Eva Weinbeer) a energetickém zákoně podle veřejného a soukromého práva (Sergey Kozlov). Večer pak pozval profesor Damohorský, proděkan pro zahraniční záležitosti, účastníky na vyhlídkovou terasu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Druhý den semináře byl zahájen návštěvou Parlamentu České republiky, což účastníkům umožnilo nahlédnutí do historie politického vývoje České republiky. Následně se účastníci vydali na procházku s germanistou doc. Filipem Charvátem, která měla za cíl přiblížit historii města Prahy. Druhá část semináře se konala na Právnické fakultě UK. Anna Popowicz-Pazdej a Anika Wojtasik hovořily o právních otázkách týkajících se obchodního tajemství. Následoval příspěvek o mezinárodní ochraně dospělých (Petra Pejchová). Vladimír Lajsek přednesl přednášku o Senátu České republiky a Artur Kowalczyk se zabýval vybranými problémy uvěznění v Německu a Polsku ve světle ESLP a judikatury ESLP. Nakonec vystoupil Patrick Tschech s tématem školení o sekundárním právu EU.

Všichni přednášející přispěli zajímavými a důležitými příspěvky k zastoupeným odborným oblastem, ale také k vzájemnému porozumění jednotlivých států. Celkově vzato nabídl seminář díky své tematické všestrannosti podnětný rozhled nad rámec vlastního oborového zaměření. Seminář zakončila paní profesorka Štangová závěrečným projevem o česko-německo-polském přátelství.

BTHA podpořila tuto spolupráci v rámci grantového programu „Česko-bavorské akademické projekty 2019“, jehož cílem je podporovat bavorské vysoké školy při prohlubování spolupráce s partnery v České republice.

Text a fotky: Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht, Universität Regensburg

Překlad: BTHA

  • AP-Maschmann-1
  • AP-Maschmann-2
  • AP-Maschmann-4

 

Zprávy

 
Česko-bavorská vysokoškolská agentura bude ve dnech 24.– 26. 1. 2023 spolu se třemi bavorskými VŠ zastoupena na veletrhu Gaudeamus v Praze:

www.gaudeamus.cz


On 14 February 2023, the Bavarian Research Alliance will hold an online matchmaking event to present newly published EU calls for proposal on battery and hydrogen technologies:
www.bayfor.org


Collegium Carolinum uděluje stipendium pro hostující vědce na měsíční výzkumný pobyt v Mnichově. Žádost možná do 17. 2. 2023:
www.collegium-carolinum.de


27. Mnichovské setkání bohemistů se uskuteční dne 10. 3. 2023 v Mnichově:
www.collegium-carolinum.de

Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá pomocné síly z řad studentů bavorských VŠ:
pdfnabídka pracovní pozice 


Projekt Do Německa na zkušenou hledá referenty/referentky a finančního koordinátora/finanční koordinátorku:
pdfinzerát referenti
pdfinzerát koordinátor


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Památník koncentračního tábora Flossenbürg hledá česky a německy mluvící průvodce:
pngnabídka pracovní pozice

Česko-německý fond budoucnosti podporuje přeshraniční projekty na pomoc Ukrajině a jejím občanům:
www.fb.cz


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum opět vypsalo grantový program Bridge2ERA k přípravě žádostí v grantových programech EU s partnery ze střední, východní a jihovýchodní Evropy:
www.bmbf.de


TH Rosenheim nabízí zahraničním studentům nový studijní program International Bachelor of Engineering. Nezbytná zkouška DaF je do studia integrována:
www.th-rosenheim.de


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita nabízí nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni otevřely v zimním semestru 2020/21 nový přeshraniční kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) zaměřený na problematiku biobank a personalizované medicíny:
informace ke kurzu


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum vypsalo grantový program FH-Europa na podporu přeshraniční spolupráce vysokých škol aplikovaných věd:
www.bmbf.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty (průběžně) v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu nabízí společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


Univerzita v Pasově je mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2022


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2023


LMU a TUM patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2021


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

bayhost web stmwk web