Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Interkulturní a jazyková rozmanitost v česko-bavorském příhraničí

Ústav školské pedagogiky Univerzity v Pasově a Katedra germanistiky při Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích společně pravidělně pořádají semináře pro studenty učitelských oborů v Česku a Bavorsku. Na týdenní společné akci v únoru 2019 byly systematicky a prakticky rozpracovány úrovně výuky pro interkulturně heterogenní skupiny.

Na 40 studentů z Pasova a Českých Budějovic čekalo během společného semináře ve dnech 11.  15. 2. 2019 kromě teoretických znalostí o mezikulturních teoriích, modelech a možnostech proměny škol také téma jazykové heterogenity a jejího prolínání do výuky. Studenti navštívili například Uměleckou základní školu Haidenhof v Pasově, která umožnila nahlédnutí do hodin v předmětu Němčina jako druhý jazyk, ale také pilotní projekt na Gymnáziu ve Svízelu/Zwieselu, které umožňuje českým studentům absolvovat bavorskou maturitu. Studenti dostali příležitost vytvořit interkulturně zaměřené hodiny a vyzkoušet je na třech školách v Českých Budějovicích. Kromě toho byla připravena praktická cvičení v Pasově i Českých Budějovicích. Díky úzké spolupráci mezi Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Univerzitou v Pasově mohli studenti získat náhled do oblasti němčiny jako cizího resp. druhého jazyka (DaF/DaZ) a do interkulturního procesu učení v rámci jejich budoucí role učitelů němčiny v česko-bavorském příhraničním regionu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Dům mezinárodní spolupráce pak dne 24. 6. 2019 za tento projekt udělili Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Evropské jazykové ocenění 2019. Tímto oceněním vyznamenává evropská komise projekty, které ukazují, jak lze jazykovou a kulturní rozmanitost vnímat, šířit a oceňovat.

BTHA tuto spolupráci podpořila v rámci programu „Česko-bavorské akademické projekty 2019“, který podporuje bavorské univerzity při navazování spolupráce s partnery v České republice.

 

 
 
 
 
 

Poté co musel na rok 2020 plánovaný projekt odpadnout kvůli pandemii, proběhl v roce 2021 v digitální i prezenční formě pod názvem „Digitalizace v interkulturním a jazykově heterogenním vzdělávání na školách v česko-bavorském příhraničí“. Navzdory některým problémům s internetovým připojením, zajištěním technického vybavení nebo sociální distancí byl tento hybridní seminář přijat studenty s nadšením.

Obě akce proběhly v pětidenních blocích s celkem 34 německými a 48 českými účastníky na Univerzitě v Pasově a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Projekt propojoval odborně orientované semináře s praktickými prvky. Vše bylo v prezenční formě doplněno kulturním programem,  při kterém byl kladen důraz na kulturní sblížení obou zemí (např. návštěva pasovského Muzea Šumavy/Böhmerwaldmuseum nebo varhanní koncert v Pasově). O projektu informovaly facebookové a instagramové profily obou kateder, vyšly o něm také články v Passauer Neue Presse a v časopise PAradigma Univerzity v Pasově.

V plánu je pokračování projektu s dalšími online prvky .

BTHA tuto spolupráci podpořila v rámci programů „Česko-bavorské akademické projekty 2019“ a „Letní a zimní školy 2021“.

 
fotky: Herbert Pöhnl (1-3), Univerzita v Pasově (4, 6, 7-9), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (5)
 
 
  • Label_2019_1
  • Label_2019_2
  • Label_2019_3
  • Label_2019_4_
  • Label_2019_5
  • Label_2019_6
  • Label_2021_1
  • Label_2021_2
  • Label_2021_3
 
 
 

Zprávy

 
Česko-bavorská vysokoškolská agentura bude ve dnech 24.– 26. 1. 2023 spolu se třemi bavorskými VŠ zastoupena na veletrhu Gaudeamus v Praze:

www.gaudeamus.cz


On 14 February 2023, the Bavarian Research Alliance will hold an online matchmaking event to present newly published EU calls for proposal on battery and hydrogen technologies:
www.bayfor.org


Collegium Carolinum uděluje stipendium pro hostující vědce na měsíční výzkumný pobyt v Mnichově. Žádost možná do 17. 2. 2023:
www.collegium-carolinum.de


27. Mnichovské setkání bohemistů se uskuteční dne 10. 3. 2023 v Mnichově:
www.collegium-carolinum.de

Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá pomocné síly z řad studentů bavorských VŠ:
pdfnabídka pracovní pozice 


Projekt Do Německa na zkušenou hledá referenty/referentky a finančního koordinátora/finanční koordinátorku:
pdfinzerát referenti
pdfinzerát koordinátor


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Památník koncentračního tábora Flossenbürg hledá česky a německy mluvící průvodce:
pngnabídka pracovní pozice

Česko-německý fond budoucnosti podporuje přeshraniční projekty na pomoc Ukrajině a jejím občanům:
www.fb.cz


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum opět vypsalo grantový program Bridge2ERA k přípravě žádostí v grantových programech EU s partnery ze střední, východní a jihovýchodní Evropy:
www.bmbf.de


TH Rosenheim nabízí zahraničním studentům nový studijní program International Bachelor of Engineering. Nezbytná zkouška DaF je do studia integrována:
www.th-rosenheim.de


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita nabízí nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni otevřely v zimním semestru 2020/21 nový přeshraniční kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) zaměřený na problematiku biobank a personalizované medicíny:
informace ke kurzu


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum vypsalo grantový program FH-Europa na podporu přeshraniční spolupráce vysokých škol aplikovaných věd:
www.bmbf.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty (průběžně) v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu nabízí společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


Univerzita v Pasově je mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2022


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2023


LMU a TUM patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2021


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

bayhost web stmwk web