Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Interkulturní a jazyková rozmanitost v česko-bavorském příhraničí

Ústav školské pedagogiky Univerzity v Pasově a Katedra germanistiky při Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích společně pravidělně pořádají semináře pro studenty učitelských oborů v Česku a Bavorsku. Na týdenní společné akci v únoru 2019 byly systematicky a prakticky rozpracovány úrovně výuky pro interkulturně heterogenní skupiny.

Na 40 studentů z Pasova a Českých Budějovic čekalo během společného semináře ve dnech 11.  15. 2. 2019 kromě teoretických znalostí o mezikulturních teoriích, modelech a možnostech proměny škol také téma jazykové heterogenity a jejího prolínání do výuky. Studenti navštívili například Uměleckou základní školu Haidenhof v Pasově, která umožnila nahlédnutí do hodin v předmětu Němčina jako druhý jazyk, ale také pilotní projekt na Gymnáziu ve Svízelu/Zwieselu, které umožňuje českým studentům absolvovat bavorskou maturitu. Studenti dostali příležitost vytvořit interkulturně zaměřené hodiny a vyzkoušet je na třech školách v Českých Budějovicích. Kromě toho byla připravena praktická cvičení v Pasově i Českých Budějovicích. Díky úzké spolupráci mezi Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Univerzitou v Pasově mohli studenti získat náhled do oblasti němčiny jako cizího resp. druhého jazyka (DaF/DaZ) a do interkulturního procesu učení v rámci jejich budoucí role učitelů němčiny v česko-bavorském příhraničním regionu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Dům mezinárodní spolupráce pak dne 24. 6. 2019 za tento projekt udělili Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Evropské jazykové ocenění 2019. Tímto oceněním vyznamenává evropská komise projekty, které ukazují, jak lze jazykovou a kulturní rozmanitost vnímat, šířit a oceňovat.

BTHA tuto spolupráci podpořila v rámci programu „Česko-bavorské akademické projekty 2019“, který podporuje bavorské univerzity při navazování spolupráce s partnery v České republice.

 

 
 
 
 
 

Poté co musel na rok 2020 plánovaný projekt odpadnout kvůli pandemii, proběhl v roce 2021 v digitální i prezenční formě pod názvem „Digitalizace v interkulturním a jazykově heterogenním vzdělávání na školách v česko-bavorském příhraničí“. Navzdory některým problémům s internetovým připojením, zajištěním technického vybavení nebo sociální distancí byl tento hybridní seminář přijat studenty s nadšením.

Obě akce proběhly v pětidenních blocích s celkem 34 německými a 48 českými účastníky na Univerzitě v Pasově a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Projekt propojoval odborně orientované semináře s praktickými prvky. Vše bylo v prezenční formě doplněno kulturním programem,  při kterém byl kladen důraz na kulturní sblížení obou zemí (např. návštěva pasovského Muzea Šumavy/Böhmerwaldmuseum nebo varhanní koncert v Pasově). O projektu informovaly facebookové a instagramové profily obou kateder, vyšly o něm také články v Passauer Neue Presse a v časopise PAradigma Univerzity v Pasově.

V plánu je pokračování projektu s dalšími online prvky .

BTHA tuto spolupráci podpořila v rámci programů „Česko-bavorské akademické projekty 2019“ a „Letní a zimní školy 2021“.

 
fotky: Herbert Pöhnl (1-3), Univerzita v Pasově (4, 6, 7-9), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (5)
 
 
  • Label_2019_1
  • Label_2019_2
  • Label_2019_3
  • Label_2019_4_
  • Label_2019_5
  • Label_2019_6
  • Label_2021_1
  • Label_2021_2
  • Label_2021_3
 
 
 

Solidarita s Ukrajinou

BAYHOST a BTHA odsuzují ruský útok na Ukrajinu a vyjádřili solidaritu ukrajinským kooperačním partnerům ve vědě a vysokoškolském vzdělávání, vědcům, studentům a současným i bývalým stipendistům. Aktuální informace, výzvy bavorských vysokých škol a další odkazy viz web BAYHOST

Zprávy

Západočeská univerzita v Plzni zve na 9. ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň ve dnech
7.9. 2. 2024. Registrace do 15. 12. 2023:
www.stplzen.zcu.cz

Projekt Czech in! nabízí bezplatné prezentace o možnostech pobytu v České republice. Prezentaci si můžete vyžádat zde.

Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá pomocné síly z řad studentů bavorských VŠ:
pdfnabídka pracovní pozice 


Projekt Do Německa na zkušenou hledá referenty/referentky a finančního koordinátora/finanční koordinátorku:
pdfinzerát referenti
pdfinzerát koordinátor


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí stáž ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


FAU nabízí nový bakalářský a magisterský studijní program v angličtině v oboru Autonomy Technologies:
www.fau.de


Vysoká škola v Coburgu nabízí dva nové studijní programy: bakalářské studium Applied Digital Transformation a magisterský program ZukunftsDesign – Innovation.Unternehmertum.Gestaltung.


Vysoká škola aplikovaných věd v Mnichově nabízí magisterský program v anglickém jazyce v oboru Paper technology (Master of Engineering):

informace


TH Rosenheim nabízí zahraničním studentům nový studijní program International Bachelor of Engineering. Nezbytná zkouška DaF je do studia integrována:
www.th-rosenheim.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita nabízí nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni nabízejí nový bilaterální kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) na téma biobanky a personalizovaná medicína:
informace ke kurzu


Technická vysoká škola v Deggendorfu společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


V žebříčku THE University Rankings je Univerzita Karlova v Praze nejlepší českou univerzitou a letos se umístila na 401-500 místě na světě: THE World University Rankings 2024


Univerzita v Pasově je mezi 60 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2023


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2024


LMU a TUM patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2023


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura

 

BTHA / BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 
 
 
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
 
 

 

 

Bayhost stmwk