Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Etika a management udržitelnosti v česko-bavorském příhraničním regionu

V listopadu 2018 uskutečnila Západočeská univerzita v Plzni a Východobavorská technická vysoká škola v Amberku a Weidenu společný projekt mezinárodního certifikačního programu Ethics & Sustainability Management (ETHNA) pro studenty obou projektových partnerů. Etické fórum, workshop budoucnosti a studijní den nabídly mnoho příležitostí k výměně nápadů.

Cílem tohoto projektu bylo zpřístupnit certifikát ETHNA pro studenty a doktorandy ZČU v Plzni i OTH Amberg-Weiden, prohloubit spolupráci kolegů a posílit internacionalizaci na obou stranách. Na třech akcích s tématem „Etika, technologický výzkum a řízení udržitelného podnikání“ se sešlo dohromady 137 účastníků z Česka a Bavorska.

Projekt byl zahájen etickým fórem s názvem „Nenávist a pronásledování – zdroje a formy extremismu“ dne 7. 11. 2018 v Amberku. Projevy Franze Schindlera, někdejšího poslance Bavorského zemského sněmu, Eliase Draye, rabína židovské komunity v Amberku, a skupiny studentů vytvořily vhodný rámec pro tuto zajímavou akci.

Mezinárodní workshop „Udržitelný rozvoj“

Dne 22. 11. 2018 se ve Weidenu setkalo 19 studentů ze ZČU v Plzni a 24 studentů z OTH Amberg-Weiden, aby se v rámci mezinárodního workshopu intenzivně zabývali tématem udržitelného rozvoje.

Den začal pod vedením pana Alexandra Herznera z Institutu udržitelnosti technologií a podnikání, který do tématu uvedl pomocí hry Lego-Serious-Play-Game. Následovaly prezentace a diskuse německých a českých studentů moderované prof. Dr. med. Julií Heigl. Jednalo se o různé oblasti, jako je ekologická móda, třídění odpadu, udržitelnost na univerzitách a obchodní koncepty jako např. Uber, AirBNB, Fair Trade atd. Po společném obědě přednesl Alexander Herzner zajímavou přednášku. Poté účastníci navštívili Eine-Welt-Laden ve Weidenu kde jim vedoucí obchodu pověděl o 17 cílech udržitelného vývoje. Workshop byl zakončen společnou večeří.

Vzrušující přednášky a zajímavé diskuse během studijního dne na téma Temná stránka digitálního konzumu

Následující den se všichni zúčastnili studijního dne na OTH ve Weidenu. Přibližně 90 účastníků se přišlo dozvědět něco o „Temné stránce digitálního konzumu“ a diskutovat o možných sociálních důsledcích. Cílem studijního dne bylo usnadnit interdisciplinární a mezinárodní výměnu mezi studenty OTH Amberg-Weiden, OTH Regensburg a ZČU v Plzni.

Program byl koncipován interdisciplinárně a interaktivně, aby poskytl co nejširší vhled do současného stavu digitálního konzumu. Proběhly přednášky Dr. med. Helmuta Kollhofa (Akademie budoucnosti) na téma „Návrh digitálních technologií pro udržitelnou budoucnost“, Maximiliana Lukesche, M.Sc., (Univerzita v Řezně) na téma „E-Commerce-Logistik: vztah mezi dodavatelským a spotřebním chováním“ a prof. Dr. med. Marca Nirschla (OTH Amberg-Weiden) na téma „Naše stopy na síti: co všechno o nás vědí e-shopy“. Odpoledne měli sami studenti možnost aktivně utvářet další diskusi. Účastníci diskutovali především o etických, sociálních a právních výzvách, které jsou s tématem spojeny, a to v šesti mezinárodních tematických skupinách, z nichž každá se zabývala konkrétní digitální sekvencí. Při prezentaci poznatků proběhla mezi studenty žhavá diskuse.

Studenti Západočeské univerzity v Plzni získali aktivní účastí na třech akcích a závěrečnou prezentací mezinárodní certifikát ETHNA. Tento projekt posloužil jako test pro studijní magisterský program s dvojím diplomem: „International Management and Sustainabilty“. 

BTHA tuto spolupráci finančně podpořila v rámci programu „Česko-bavorské akademické projekty 2018“, který vybízí bavorské univerzity k zahájení další spolupráce s partnery v České republice.


pdfLetáček fóra

pdfProgram workshopu

pdfProgram studijního dne


 

Fotky: Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA (1, 3, 4, 5); Bastian Vergnon (2)
obrázek: Nina Schneider (6)

  • AP_OTH_WBU_1
  • AP_OTH_WBU_2
  • AP_OTH_WBU_3
  • AP_OTH_WBU_4
  • AP_OTH_WBU_5
  • AP_OTH_WBU_6

Zprávy

 
Česko-bavorská vysokoškolská agentura bude ve dnech 24.– 26. 1. 2023 spolu se třemi bavorskými VŠ zastoupena na veletrhu Gaudeamus v Praze:

www.gaudeamus.cz


On 14 February 2023, the Bavarian Research Alliance will hold an online matchmaking event to present newly published EU calls for proposal on battery and hydrogen technologies:
www.bayfor.org


Collegium Carolinum uděluje stipendium pro hostující vědce na měsíční výzkumný pobyt v Mnichově. Žádost možná do 17. 2. 2023:
www.collegium-carolinum.de


27. Mnichovské setkání bohemistů se uskuteční dne 10. 3. 2023 v Mnichově:
www.collegium-carolinum.de

Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá pomocné síly z řad studentů bavorských VŠ:
pdfnabídka pracovní pozice 


Projekt Do Německa na zkušenou hledá referenty/referentky a finančního koordinátora/finanční koordinátorku:
pdfinzerát referenti
pdfinzerát koordinátor


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Památník koncentračního tábora Flossenbürg hledá česky a německy mluvící průvodce:
pngnabídka pracovní pozice

Česko-německý fond budoucnosti podporuje přeshraniční projekty na pomoc Ukrajině a jejím občanům:
www.fb.cz


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum opět vypsalo grantový program Bridge2ERA k přípravě žádostí v grantových programech EU s partnery ze střední, východní a jihovýchodní Evropy:
www.bmbf.de


TH Rosenheim nabízí zahraničním studentům nový studijní program International Bachelor of Engineering. Nezbytná zkouška DaF je do studia integrována:
www.th-rosenheim.de


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita nabízí nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni otevřely v zimním semestru 2020/21 nový přeshraniční kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) zaměřený na problematiku biobank a personalizované medicíny:
informace ke kurzu


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum vypsalo grantový program FH-Europa na podporu přeshraniční spolupráce vysokých škol aplikovaných věd:
www.bmbf.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty (průběžně) v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu nabízí společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


Univerzita v Pasově je mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2022


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2023


LMU a TUM patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2021


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

bayhost web stmwk web