Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Česko-německý seminář „Teologové – Evropané – stavitelé mostů. Křesťanští myslitelé evropských idejí v Čechách a Německu“

 

34 studentů z Řezna a Prahy se v létě 2019 zúčastnilo již 12. Česko-německého teologického semináře. Tento blokový seminář je od roku 2007 pravidelně pořádán Ústavem evangelické teologie Univerzity v Řezně spolu s Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy.

Pod názvem „Teologové – Evropané – stavitelé mostů. Křesťanští myslitelé evropských idejí v Čechách a Německu“ se konaly dva blokové semináře od 16. do 19. 5. 2019 v Řezně a od 30. 5. do 2. 6. 2019 v Praze. Studenti se tak přiblížili ke kořenům sjednocené Evropy, které jdou hlouběji než jen do let po první světové válce. Již před 500 lety Erasmus Rotterdamský vyzval evropské národy, aby se spojily, přesto tato výzva jako mnoho dalších v následujících stoletích nebyla vyslyšena. Až po hrůzách dvou světových válek byla myšlenka sjednocené Evropy brána vážně.

Na tomto pozadí představil společný seminář Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu evangelické teologie na Univerzitě v Řezně exemplární příklady křesťanských myslitelů šířících evropské myšlenky v dějinách Čech a Německa. Takové „stavitele mostů“ lze v obou zemích nalézt téměř v každém století. Předchůdci evropského sjednocení, ale i česko-bavorského přátelství, byly osobnosti jako např. svatý Vojtěch (asi 956–997), císař Karel IV. (1316–1378), Philipp Melanchthon (1497–1560), Jan Ámos Komenský (1597–1678), William Penn (1644–1718), Ludwig Graf von Zinzendorf (1700–1760), Novalis (1772–1801), Dietrich Bonhoeffer (1906–1945) nebo také svaz Ackermann-Gemeinde založený v roce 1946. 

Ohlasy lektorů a účastníků byly na obou stranách velmi pozitivní. Obzvláště příznivá pro setkání a výměnu byla rozmanitá kombinace tematických přednášek, exkurzí, kulatých stolů a společné bohoslužby v Řezně i v Praze.

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) podpořila tyto semináře v rámci programu „Česko-bavorské akademické projekty 2019“, jehož cílem je podporovat bavorské vysoké školy při spolupráci s partnery v České republice.

 


Přehled Česko-německých seminářů na webových stránkách Ústavu evangelické teologie Univerzity v Řezně


fotky: Prof. Dr. Thomas Kothmann, Herbert Pöhnl

  • AP_UR_Kothmann_10
  • AP_UR_Kothmann_11
  • AP_UR_Kothmann_3
  • AP_UR_Kothmann_4
  • AP_UR_Kothmann_5
  • AP_UR_Kothmann_6
  • AP_UR_Kothmann_7
  • AP_UR_Kothmann_8
  • AP_UR_Kothmann_9

 

Solidarita s Ukrajinou

BAYHOST a BTHA odsuzují ruský útok na Ukrajinu a vyjádřili solidaritu ukrajinským kooperačním partnerům ve vědě a vysokoškolském vzdělávání, vědcům, studentům a současným i bývalým stipendistům. Aktuální informace, výzvy bavorských vysokých škol a další odkazy viz web BAYHOST

Zprávy

Západočeská univerzita v Plzni zve na 9. ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň ve dnech
7.9. 2. 2024. Registrace do 15. 12. 2023:
www.stplzen.zcu.cz

Projekt Czech in! nabízí bezplatné prezentace o možnostech pobytu v České republice. Prezentaci si můžete vyžádat zde.

Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá pomocné síly z řad studentů bavorských VŠ:
pdfnabídka pracovní pozice 


Projekt Do Německa na zkušenou hledá referenty/referentky a finančního koordinátora/finanční koordinátorku:
pdfinzerát referenti
pdfinzerát koordinátor


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí stáž ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


FAU nabízí nový bakalářský a magisterský studijní program v angličtině v oboru Autonomy Technologies:
www.fau.de


Vysoká škola v Coburgu nabízí dva nové studijní programy: bakalářské studium Applied Digital Transformation a magisterský program ZukunftsDesign – Innovation.Unternehmertum.Gestaltung.


Vysoká škola aplikovaných věd v Mnichově nabízí magisterský program v anglickém jazyce v oboru Paper technology (Master of Engineering):

informace


TH Rosenheim nabízí zahraničním studentům nový studijní program International Bachelor of Engineering. Nezbytná zkouška DaF je do studia integrována:
www.th-rosenheim.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita nabízí nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni nabízejí nový bilaterální kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) na téma biobanky a personalizovaná medicína:
informace ke kurzu


Technická vysoká škola v Deggendorfu společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


V žebříčku THE University Rankings je Univerzita Karlova v Praze nejlepší českou univerzitou a letos se umístila na 401-500 místě na světě: THE World University Rankings 2024


Univerzita v Pasově je mezi 60 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2023


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2024


LMU a TUM patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2023


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura

 

BTHA / BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 
 
 
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
 
 

 

 

Bayhost stmwk