Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Česko-německý seminář „Teologové – Evropané – stavitelé mostů. Křesťanští myslitelé evropských idejí v Čechách a Německu“

34 studentů z Řezna a Prahy se v létě  2019 zúčastnilo již 12. Česko-německého teologického semináře. Tento blokový seminář je od roku 2007 pravidelně pořádán Ústavem evangelické teologie Univerzity v Řezně spolu s Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy.

Pod názvem „Teologové – Evropané – stavitelé mostů. Křesťanští myslitelé evropských idejí v Čechách a Německu“ se konaly dva blokové semináře od 16. do 19. 5. 2019 v Řezně a od 30. 5. do 2. 6. 2019 v Praze. Studenti se tak přiblížili ke kořenům sjednocené Evropy, které jdou hlouběji než jen do let po první světové válce. Již před 500 lety Erasmus Rotterdamský vyzval evropské národy, aby se spojily, přesto tato výzva jako mnoho dalších v následujících stoletích nebyla vyslyšena. Až po hrůzách dvou světových válek byla myšlenka sjednocené Evropy brána vážně.

Na tomto pozadí představil společný seminář Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu evangelické teologie na Univerzitě v Řezně exemplární příklady křesťanských myslitelů šířících evropské myšlenky v dějinách Čech a Německa. Takové „stavitele mostů“ lze v obou zemích nalézt téměř v každém století. Předchůdci evropského sjednocení, ale i česko-bavorského přátelství, byly osobnosti jako např. svatý Vojtěch (asi 956–997), císař Karel IV. (1316–1378), Philipp Melanchthon (1497–1560), Jan Ámos Komenský (1597–1678), William Penn (1644–1718), Ludwig Graf von Zinzendorf (1700–1760), Novalis (1772–1801), Dietrich Bonhoeffer (1906–1945) nebo také svaz Ackermann-Gemeinde založený v roce 1946. 

Ohlasy lektorů a účastníků byly na obou stranách velmi pozitivní. Obzvláště příznivá pro setkání a výměnu byla rozmanitá kombinace tematických přednášek, exkurzí, kulatých stolů a společné bohoslužby v Řezně i v Praze.

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) podpořila tyto semináře v rámci programu „Česko-bavorské akademické projekty 2019“, jehož cílem je podporovat bavorské vysoké školy při spolupráci s partnery v České republice.

 


Přehled Česko-německých seminářů na webových stránkách Ústavu evangelické teologie Univerzity v Řezně


fotky: Prof. Dr. Thomas Kothmann, Herbert Pöhnl

  • AP_UR_Kothmann_10
  • AP_UR_Kothmann_11
  • AP_UR_Kothmann_3
  • AP_UR_Kothmann_4
  • AP_UR_Kothmann_5
  • AP_UR_Kothmann_6
  • AP_UR_Kothmann_7
  • AP_UR_Kothmann_8
  • AP_UR_Kothmann_9

 

Zprávy

Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá pracovníka (od 1. 1. 2022) a stážisty (průběžně) v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka pracovní pozice
pdfnabídka stáže


Center for International and Transnational Area Studies (CITAS) Univerzity v Řeznězve 19.–21. 5. 2022 na konferenci Crises Narratives and the Pandemic“. Přihlášení s příspěvkem je možné do 10. 1. 2022:
pdfCall for Papers


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum znovu vypsalo grantový program Bridge2ERA k přípravě žádostí v grantových programech EU s partnery ze střední, východní a jihovýchodní Evropy:
www.bmbf.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nově nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


Technická vysoká škola v Rosenheimu nabízí nový anglickojazyčný bakalářský studijní obor Applied Artificial Intelligence:
www.th-rosenheim.de

Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita otevírají nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni otevřely v zimním semestru 2020/21 nový přeshraniční kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) zaměřený na problematiku biobank a personalizované medicíny:
informace ke kurzu


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum vypsalo grantový program FH-Europa na podporu přeshraniční spolupráce vysokých škol aplikovaných věd:
www.bmbf.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí nové studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu otevřela společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí nový bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


LMU a TUM získaly prestižní titul „Excelentní univerzita“:
Tisková zpráva Bavorského státního ministerstva pro vědu a umění


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

TUM a LMU patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2021


Technická vysoká škola v Deggendorfu v TOP 25 celosvětového srovnání:
U-Multirank


TUM a LMU mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2021


Univerzita v Pasově a Univerzita v Bayreuthu jsou mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2021


Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světaMnichov je první.


ČVUT rozšíří elitní klub technických univerzit v rámci výzkumné aliance „EuroTech“.


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

bayhost web stmwk web