Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Cross-Cultural Management – přeshraniční projekt se studenty ZČU v Plzni a OTH Amberg-Weiden

V roce 2018 spolupracovali studenti ekonomie Východobavorské technické vysoké školy v Amberku a Weidenu a Západočeské univerzity v Plzni na projektu „Cross-Cultural Management“. Výsledky studentských prací z oblasti interkulturního a personálního řízení byly otištěny ve společné publikaci.

Ekonomika nezná hranice zejména ve věku globalizace a digitalizace. Ti, kteří chtějí být úspěšní celosvětově, musí být schopni přemýšlet a jednat i přes národní a kulturní bariéry. Interkulturní management se tak stává stále důležitějším. Čeští a němečtí studenti spolupracovali v duchu této myšlenky na projektu „Cross-Cultural Management“, a to ve spolupráci Západočeské univerzity v Plzni a Východobavorské technické vysoké školy v Amberge a Weidenu. 15 českých studentů Ekonomické fakulty ZČU v Plzni a 15 německých studentů oboru ekonomiky ve Weidenu se v šesti interkulturních skupinách zabývalo aktuálními tématy z oblasti interkulturního a personálního managementu. Studenti probírali témata především prostřednictvím sociálních médií, pracovním jazykem byla angličtina. Po společném úvodním setkání ve Weidenu v roce 2018 spolupracovaly jednotlivé skupiny ve virtuálním prostoru a na sobě nezávisle.

Skupiny zpracovávaly globálně relevantní témata, jako např. „Competencies of graduates with regard to Industry 4.0“, „Management of virtual global teams. Recruiting, communication, development, training“, „SWOT analysis of new media in training in companies and education“. Zabývaly se i česko-německými tématy jako „Comparison of talent management in Czech and German companies“ a „Entrepreneurship of start-up companies in Czech Republic and in Germany“.

V prosinci dokončili účastníci projekt společnými prezentacemi, diskusí o výsledcích a závěrečnou písemnou zprávou každé skupiny. Zprávy byly zařazeny do souboru textů, který byl následně vydán v tištěné podobě.

Česko-bavorská vysokoškolská agentura tuto spolupráci podpořila v rámci programu „Česko-bavorské akademické projekty 2018“, který podporuje bavorské při rozvoji spolupráce s partnery v České republice.

 

Prof. Dr. Emil Vacík, PaedDr. Ladislava Holubová a Prof. Dr. Bernt Mayer při zahájení projektu ve Weidenu 

AP OTH AW 1

Studentské pracovní skupiny při společné práci

AP OTH AW 2

 

 

Fotky: OTH Amberg-Weiden

Zprávy

 
Česko-bavorská vysokoškolská agentura bude ve dnech 24.– 26. 1. 2023 spolu se třemi bavorskými VŠ zastoupena na veletrhu Gaudeamus v Praze:

www.gaudeamus.cz


On 14 February 2023, the Bavarian Research Alliance will hold an online matchmaking event to present newly published EU calls for proposal on battery and hydrogen technologies:
www.bayfor.org


Collegium Carolinum uděluje stipendium pro hostující vědce na měsíční výzkumný pobyt v Mnichově. Žádost možná do 17. 2. 2023:
www.collegium-carolinum.de


27. Mnichovské setkání bohemistů se uskuteční dne 10. 3. 2023 v Mnichově:
www.collegium-carolinum.de

Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá pomocné síly z řad studentů bavorských VŠ:
pdfnabídka pracovní pozice 


Projekt Do Německa na zkušenou hledá referenty/referentky a finančního koordinátora/finanční koordinátorku:
pdfinzerát referenti
pdfinzerát koordinátor


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Památník koncentračního tábora Flossenbürg hledá česky a německy mluvící průvodce:
pngnabídka pracovní pozice

Česko-německý fond budoucnosti podporuje přeshraniční projekty na pomoc Ukrajině a jejím občanům:
www.fb.cz


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum opět vypsalo grantový program Bridge2ERA k přípravě žádostí v grantových programech EU s partnery ze střední, východní a jihovýchodní Evropy:
www.bmbf.de


TH Rosenheim nabízí zahraničním studentům nový studijní program International Bachelor of Engineering. Nezbytná zkouška DaF je do studia integrována:
www.th-rosenheim.de


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita nabízí nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni otevřely v zimním semestru 2020/21 nový přeshraniční kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) zaměřený na problematiku biobank a personalizované medicíny:
informace ke kurzu


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum vypsalo grantový program FH-Europa na podporu přeshraniční spolupráce vysokých škol aplikovaných věd:
www.bmbf.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty (průběžně) v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu nabízí společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


Univerzita v Pasově je mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2022


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2023


LMU a TUM patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2021


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

bayhost web stmwk web