Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Česko-bavorský doktorský seminář z oblasti elektrochemie a elektroanalytiky

Od 10. do 12. dubna 2019 proběhl již druhý česko-bavorský doktorský seminář v oblasti elektrochemie a elektroanalytiky. Pod názvem „2nd Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry (ELACh)“ se tentokrát konal v Českých Budějovicích.

Po pozitivních zkušenostech z loňské konference v Brodu nad Lesy (Furth im Wald) se letošní akce opět konala v blízkosti česko-německých hranic, tentokrát v Českých Budějovicích. Geografická poloha města umožnila většině účastníků časově i finančně úsporný příjezd a odjezd, což vedlo k efektivní realizaci programu (dva půldny a jeden celý seminární den). Akce se konala v prostorách Akademie věd ČR a byla zaměřena na přednášky a výměnu vědeckých poznatků mezi doktorandy z obou zemí. Na konci konference byly vybrány a oceněny tři nejlepší příspěvky.

Důraz byl kladen především na vědeckou výměnu mezi doktorandy. Ve většině pracovních skupin přitom mohl být přítomen vědecký supervizor a někteří velmi zkušení (již emeritní) odborníci v oboru elektroanalýzy. K již zmíněnému přeshraničnímu aspektu se tak přidala příjemná atmosféra propojení 30 účastníků napříč generacemi v oboru elektroanalýzy. Na akci byli přítomni i zástupci průmyslu, kteří doktorandům představili možnosti zaměstnání v oblasti elektrochemie. Peter Barath z Metrohm Česká republika například svou zábavnou prezentací ilustroval možnosti spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem.

Při diskusích po přednáškách doktorandů, stejně jako během neformálních částí programu (úvodní setkání dne 10. dubna a prohlídka města s navazující společnou večeří dne 11. dubna) se rozvinula velmi podnětná výměna zkušeností, díky které bylo možné obsahově specifikovat a dále rozvinout doktorské projekty účastníků.

Akce proto byla účastníky velmi dobře přijata, přičemž některá přátelství se již vyvinula na předešlém ročníku. Někteří z doktorandů následně využili možnost navštívit české doktorandy a jejich instituce v Praze. Na konci semináře byl navíc prostor prodiskutovat a připravit budoucí projekty v programu Erasmus. Dohodnuto bylo pokračování série akcí v různých formátech pod vedením českých a německých vědců.

Česko-bavorská vysokoškolská agentura tuto spolupráci podpořila v rámci grantových programů „Česko-bavorské akademické projekty 2018 a „Česko-bavorské akademické projekty 2019“, kterými podporuje bavorské vysoké školy při navazování a prohlubování spolupráce s partnery v České republice.


pdf2nd Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry  program


Text a fotky: Prof. Frank-Michael Matysik, Univerzita v Řezně

Překlad: BTHA

  • 2-AP-Matysik-Budweis_1
  • 2-AP-Matysik-Budweis_2
  • 2-AP-Matysik-Budweis_3
  • AP-Matysik1
  • AP-Matysik2
  • AP-Matysik3

Zprávy

 
Česko-bavorská vysokoškolská agentura bude ve dnech 24.– 26. 1. 2023 spolu se třemi bavorskými VŠ zastoupena na veletrhu Gaudeamus v Praze:

www.gaudeamus.cz


On 14 February 2023, the Bavarian Research Alliance will hold an online matchmaking event to present newly published EU calls for proposal on battery and hydrogen technologies:
www.bayfor.org


Collegium Carolinum uděluje stipendium pro hostující vědce na měsíční výzkumný pobyt v Mnichově. Žádost možná do 17. 2. 2023:
www.collegium-carolinum.de


27. Mnichovské setkání bohemistů se uskuteční dne 10. 3. 2023 v Mnichově:
www.collegium-carolinum.de

Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá pomocné síly z řad studentů bavorských VŠ:
pdfnabídka pracovní pozice 


Projekt Do Německa na zkušenou hledá referenty/referentky a finančního koordinátora/finanční koordinátorku:
pdfinzerát referenti
pdfinzerát koordinátor


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Památník koncentračního tábora Flossenbürg hledá česky a německy mluvící průvodce:
pngnabídka pracovní pozice

Česko-německý fond budoucnosti podporuje přeshraniční projekty na pomoc Ukrajině a jejím občanům:
www.fb.cz


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum opět vypsalo grantový program Bridge2ERA k přípravě žádostí v grantových programech EU s partnery ze střední, východní a jihovýchodní Evropy:
www.bmbf.de


TH Rosenheim nabízí zahraničním studentům nový studijní program International Bachelor of Engineering. Nezbytná zkouška DaF je do studia integrována:
www.th-rosenheim.de


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita nabízí nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni otevřely v zimním semestru 2020/21 nový přeshraniční kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) zaměřený na problematiku biobank a personalizované medicíny:
informace ke kurzu


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum vypsalo grantový program FH-Europa na podporu přeshraniční spolupráce vysokých škol aplikovaných věd:
www.bmbf.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty (průběžně) v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu nabízí společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


Univerzita v Pasově je mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2022


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2023


LMU a TUM patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2021


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

bayhost web stmwk web