Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Přednáška a prohloubení spolupráce na Univerzitě Karlově

Ve dnech 26. a 27. dubna 2018 přednesla dr. Lisa Cordes z LMU Mnichov na pozvání Mgr. Martina Bažila, Ph.D., na Ústavu řeckých a latinských studií Univerzity Karlovy přednášku s názvem „lascivus versu, mente pudicus – Applying the lex Catulli“ a diskutovala o možnostech další vědecké spolupráce.


V přednášce byl analyzován vztah mezi vypravěčem a autorem v literárních obranách erotické literatury. Díky mnoha obohacujícím příspěvkům vznikla velmi živá diskuse. Přednášku a následnou diskusi (která trvala déle než hodinu) uzavřela večerní prohlídka Prahy a společná večeře s kolegy, doktorandy a studenty pražské katedry. 

V rámci diskuse po přednášce a během společného setkání následující den byla navržena a projednána další kooperace. Pravděpodobně v příštím roce proběhne exkurze doktorandů a studentů do Mnichova, v jejímž rámci studenti navštíví projekt „Thesaurus Linguae Latinae“ na Bavorské akademii věd. Vzhledem k zaměření pražské katedry na historickou lingvistiku byli studenti a doktorandi touto nabídkou exkurze nadšeni. Dále by se měl uskutečnit výukový pobyt na Karlově univerzitě. Jedním z cílů spolupráce je i umožnění mobilit mezi oběma odděleními v rámci programu ERASMUS+. Takto vytvořená infrastruktura by měla usnadnit výměnu mezi těmito dvěma institucemi do budoucna, kdyby kupříkladu některý z pražských studentů chtěl provádět výzkum v Mnichově po delší dobu. Dále byly na pracovním setkání probrány podrobnosti a obsah přednáškové cesty Mgr. Martina Bažila, Ph.D., která se uskutečnila v červenci 2018 na LMU Mnichov. V rámci latinistické přednáškové řady (kam ho pozvala Prof. Dr. Therese Fuhrer) vystoupil s přednáškou „Das Thema des Blicks in Aeneis V. und in den spätantiken Vergilcentonen“.

Přednášku a cestu podpořila Česko-bavorská vysokoškolská agentura v rámci programu „Příspěvky na mobilitu 2018“.

 

Dr. Lisa Cordes během přednášky na Univerzitě Karlově. Foto: Cordes

Mob Cordes

Zprávy

Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá pracovníka (od 1. 1. 2022) a stážisty (průběžně) v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka pracovní pozice
pdfnabídka stáže


Center for International and Transnational Area Studies (CITAS) Univerzity v Řeznězve 19.–21. 5. 2022 na konferenci Crises Narratives and the Pandemic“. Přihlášení s příspěvkem je možné do 10. 1. 2022:
pdfCall for Papers


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum znovu vypsalo grantový program Bridge2ERA k přípravě žádostí v grantových programech EU s partnery ze střední, východní a jihovýchodní Evropy:
www.bmbf.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nově nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


Technická vysoká škola v Rosenheimu nabízí nový anglickojazyčný bakalářský studijní obor Applied Artificial Intelligence:
www.th-rosenheim.de

Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita otevírají nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni otevřely v zimním semestru 2020/21 nový přeshraniční kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) zaměřený na problematiku biobank a personalizované medicíny:
informace ke kurzu


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum vypsalo grantový program FH-Europa na podporu přeshraniční spolupráce vysokých škol aplikovaných věd:
www.bmbf.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí nové studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu otevřela společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí nový bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


LMU a TUM získaly prestižní titul „Excelentní univerzita“:
Tisková zpráva Bavorského státního ministerstva pro vědu a umění


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

TUM a LMU patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2021


Technická vysoká škola v Deggendorfu v TOP 25 celosvětového srovnání:
U-Multirank


TUM a LMU mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2021


Univerzita v Pasově a Univerzita v Bayreuthu jsou mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2021


Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světaMnichov je první.


ČVUT rozšíří elitní klub technických univerzit v rámci výzkumné aliance „EuroTech“.


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

bayhost web stmwk web