Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Perzekuce – bezpráví – restituce: oběti v (post-)socialistických zemích po roce 1945

V rámci semináře „Perzekuce – bezpráví – restituce: oběti v (post-)socialistických zemích po roce 1945“ vyučovaném na Univerzitě v Řezně se pod vedením apl. Prof. Dr. Natali Stegmann (Univerzita v Řezně) a Lukase Edelera (Univerzita v Pasově) uskutečnila v zimním semestru 2017 studentská exkurze do Prahy.


Seminář osvětlil různé formy přístupu státu a společnosti k oběma totalitním režimům ve 20. století. Teoretický základ k tomuto tématu byl položen nejpreve v přípravném semináři. Literatura a diskuse byly věnovány otázkám jako: Co je to paměť? Kdo nebo co ovlivňuje, jak si lidé pamatují historické události? Existuje společná evropská kultura vzpomínání? Pokud ano, v jakém vztahu je vůči východoevropským kulturám vzpomínání? Přípravné texty a různé pohledy účastníků kurzu jasně ukázaly, že neexistuje ta jedna společná představa o tom, co se v minulosti stalo.

V kontextu socialistických států to znamená, že vzpomínání, především na druhou světovou válku, ale i na meziválečné období, bylo silně regulováno státem. Protože kultura vzpomínání zdůrazňovaná vládními nebo veřejnými orgány se nemusí shodovat se zkušenostmi různých skupin obyvatelstva, je nezbytné se s těmito zkušenostmi seznamovat přímo. K tomu došlo na příkladu České republiky, respektive Československa, při následující exkurzi do Prahy.

Exkurze

V Praze byly abstraktní úvahy o kultuře vzpomínání aplikovány na třech konkrétních příkladech: nejprve návštěvou památných míst – například Pomníku obětem komunismu v Praze, ale také Muzea komunismu – dále rozhovory se zástupci některých zájmových skupin a konečně diskusí o české legislativě po roce 1989, která proběhla částečně v rámci skupinové práce a částečně za účasti českých historiků. V této souvislosti studenti navštívili archiv zpřístupňující dokumenty bývalé Státní bezpečnosti a absolvovali kolokvium s historikem Michalem Pullmannem a jeho doktorandy.

Exkurze byla podpořena Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou v rámci programu „Příspěvky na mobilitu 2017“.

pdfDetailní zpráva exkurze (v němčině)

 

Text: Caroline Bauer, Sebastian Kropp
Foto: Prof. Dr. Natali Stegmann
Překlad: BTHA

Denkmal fr die Opfer des Kommunismus in Prag

 

Solidarita s Ukrajinou

BAYHOST a BTHA odsuzují ruský útok na Ukrajinu a vyjádřili solidaritu ukrajinským kooperačním partnerům ve vědě a vysokoškolském vzdělávání, vědcům, studentům a současným i bývalým stipendistům. Aktuální informace, výzvy bavorských vysokých škol a další odkazy viz web BAYHOST

Zprávy

Západočeská univerzita v Plzni zve na 9. ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň ve dnech
7.9. 2. 2024. Registrace do 15. 12. 2023:
www.stplzen.zcu.cz

Projekt Czech in! nabízí bezplatné prezentace o možnostech pobytu v České republice. Prezentaci si můžete vyžádat zde.

Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá pomocné síly z řad studentů bavorských VŠ:
pdfnabídka pracovní pozice 


Projekt Do Německa na zkušenou hledá referenty/referentky a finančního koordinátora/finanční koordinátorku:
pdfinzerát referenti
pdfinzerát koordinátor


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí stáž ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


FAU nabízí nový bakalářský a magisterský studijní program v angličtině v oboru Autonomy Technologies:
www.fau.de


Vysoká škola v Coburgu nabízí dva nové studijní programy: bakalářské studium Applied Digital Transformation a magisterský program ZukunftsDesign – Innovation.Unternehmertum.Gestaltung.


Vysoká škola aplikovaných věd v Mnichově nabízí magisterský program v anglickém jazyce v oboru Paper technology (Master of Engineering):

informace


TH Rosenheim nabízí zahraničním studentům nový studijní program International Bachelor of Engineering. Nezbytná zkouška DaF je do studia integrována:
www.th-rosenheim.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita nabízí nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni nabízejí nový bilaterální kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) na téma biobanky a personalizovaná medicína:
informace ke kurzu


Technická vysoká škola v Deggendorfu společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


V žebříčku THE University Rankings je Univerzita Karlova v Praze nejlepší českou univerzitou a letos se umístila na 401-500 místě na světě: THE World University Rankings 2024


Univerzita v Pasově je mezi 60 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2023


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2024


LMU a TUM patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2023


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura

 

BTHA / BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 
 
 
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
 
 

 

 

Bayhost stmwk