Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Rozšíření obzoru

Studienfach: Master Ost-West-Studien. Europa im Diskurs

Einrichtung: Universität Regensburg

Zeitraum und Ort: 2020 – 2022, Regensburg

Stipendienprogramm: Jahresstipendium des Freistaats Bayern


Jelikož se můj pobyt v krásném Regensburgu chýlí ke konci, je čas na to, vše shrnout a mé zkušenosti poskytnout dalším, kteří se „do světa“ chystají. Pro studium na Univerzitě v Regensburgu jsem se rozhodla hned z několika důvodů. Mou nejsilnější motivací bylo studium v němčině a také to, že magisterský obor Západovýchodní studia (Ost-West Studien) v Česku žádná univerzita nenabízí. K mému rozhodnutí přispěla také lákavá představa života v zahraničí, nové vědomosti, zážitky a přátelství.

Na studium na bavorské univerzitě je třeba se začít připravovat alespoň rok předem. Díky tomu jsem měla dostatek času se seznámit se všemi požadavky k přijetí ke studiu a k rešerši o možnostech stipendia. Já osobně jsem začala s přípravami již ve druhém ročníku mého bakalářského studia. Díky tomu jsem si stihla během roku postupně zařídit všechny možné formality (překlad dokumentů, psaní přihlášek a motivačních dopisů), absolvovat přípravné jazykové kurzy a zkoušky (němčina C1). Do toho jsem si zařídila tříměsíční stáž v místním Goethe Zentrum, protože podobná praxe v oboru byla výhodou v přijímacím řízení ke studiu. Při přihlášce ke studiu na zahraniční univerzitě je opravdu nutná dobrá příprava a dodržení deadline. O přijetí ke studiu a přidělení BTHA stipendia jsem se dozvěděla v létě 2020 a tak nic nebránilo tomu, začít hledat bydlení, založit bankovní účet a nakonec se přihlásit k pobytu v Regensburgu. Ubytování jsem hledala na Facebooku a na stránkách WG-Gesucht. Při hledání ubytování je potřeba dbát na to, že v Německu má spolubydlení trochu jiný význam než v Česku. Spolubydlení, neboli WG, je pro studenty často náhradou vlastní rodiny, neboťněmečtí studenti nejezdí tak často na víkendy domů. Pokoj ve sdíleném bytě jsem sehnala přes facebookové stránky a se spolubydlícími jsme si skvěle rozuměli.

 „Při zápisu předmětů jsem se mohla rozhodnout, které semináře a přednášky chci navštěvovat, a zorganizovat si studium, které mě bude bavit a zajímat.“

Moje dvouleté studium (2020 – 2022) mi přineslo nové poznatky ve všech směrech. Kromě prostředí města Regensburg pro mě bylo nové i akademické prostředí univerzity. Byl to jiný systém, kde jsem se musela rychle zorientovat. Navíc vše v zimním semestru probíhalo z důvodu pandemie online. Přestože byla zapotřebí vysoká míra osobní iniciativy, koordinátorka mého studijního oboru mi během orientačního týdne ochotně pomáhala. Europaeum, institutu na UR který zastřešuje můj studijní program, se aktivně zasazuje o internacionalizaci univerzity. V týdenním intervalu jsme např. dostávali nejnovější inzeráty na stáže a pracovní nabídky, pozvánky na různé kulturní akce, další vzdělávání nebo jazykové kurzy – a to vše se zaměřením na východní a západní Evropu. Pro můj obor Ost-West-Studien jsem si zvolila zaměření kulturní studia a ekonomiku. V průběhu studia jsem si kvůli nevyhovujícím tématům přednášek zvolila nové zaměření – lingvistiku. Tuto změnu jsem musela patřičně zdůvodnit, například výpisem z předchozích studií, kdy jsem již lingvistické semináře absolvovala. Při zápisu předmětů jsem se mohla rozhodnout, které semináře a přednášky chci navštěvovat, a zorganizovat si studium, které mě bude bavit a zajímat. Na rozdíl od předchozí univerzity v České republice jsem tak objevila určitou svobodu v organizaci svého vzdělávání. Samozřejmě je samostatné plánování studia jistou výzvou, ale právě i při tomto procesu jsem se naučila organizovat svůj čas efektivně.

Absolvovala jsem různé přednášky a semináře k následujícím tématům: evropská kultura, historie a politika; metody kulturního výzkumu; etnicita a menšiny; migrace a městská politika;multilingvismus; evropská a historická lingvistika. Na univerzitě jsem navštěvovala několik jazykových kurzů (němčina, angličtina a ruština). Nejvíce se mi líbil předmět „Projektový management“, jehož náplní byla organizace „Evropského týdne“, kdy prostřednictvím různých kulturních akcí byla představena jedna evropská země, v našem případě Slovinsko. Kulturní akce organizoval náš studijní obor (8 studentek) pod vedením zkušené projektové manažerky a vedením Europeaum. Výuka byla koncipována jako reálné pracovní prostředí a umožňovala intenzivní práci v mezinárodním týmu. Tento předmět se mi líbil nejvíce, neboť jsem v týmu pracovala s kolegyní z Ruska a z Německa a společně jsme rozvíjely svůj potenciál v projekt managementu. Bohužel náš Evropský týden proběhl převážně online. Na druhou stranu jsme se naučili pracovat s online programy a sociálními médii. Studium online vyžaduje disciplínu, samostatnou práci a dobrý time management.

To je důležité pro mou budoucí kariéru a důležité pro mě osobně. Při hledání zaměstnání jsou nyní vyžadovány dobré znalosti IT a schopnost ovládat online nástroje. Tyto kompetence se mi vyplatily, neboť jsem získala pracovní pozici jako vědecká pracovní síla (něm. WHK) na Lékařské fakultě UR. Tam jsem pracovala na česko-bavorském projektu, který byl zaměřen na společný výukový předmět o precizní medicíně a biobankingu a na výměnu studentů mezi lékařskými fakulty v Regensburgu a Plzni. Mojí pracovní náplní byla asistence při psaní projektových zpráv, překlady z němčiny do češtiny, plánování pobytů, doprovod při výměnách studentů v Regensburgu a v Plzni a další s tím spojená administrativa. V rámci mé pracovní pozice jsem v posledním semestru mého studia také vypracovávala moji diplomovou práci na téma Kulturní dimenze česko-bavorské přeshraniční spolupráce v precizní medicíně a v biobankingu.

O víkendech jsem objevovala krásy Regensburgu a Bavorska. Nejvíce se mi líbilo v Bavorském lese a v Alpách. S mými přáteli jsme využívali výhodnou jízdenku Bayern Ticket a cestovali na horské tůry a za historickými památkami.

„Během svého pobytu v Regensburgu jsem získala nejen znalosti díky studiu, ale také navázala kontakty na univerzitě a v práci a především si rozšířila obzory.”

Věřím, že to pomůže mému budoucímu kariérnímu postupu. Rozhodně chci zůstat v česko-německém prostředí aktivní a pracovat v oblasti projektového managementu. V blízké budoucnosti se budu účastnit půlroční stáže v Lublani ve Slovinsku na Institutu etnického výzkumu. Stáž, kterou jsem měla v plánu absolvovat v návaznosti na náš úspěšný Evropský týden o Slovinsku kvůli pandemii nebyla možná. Nyní je možnost toto realizovat. Na můj pobyt se velice těším.

Celkově hodnotím mé dva roky v Bavorsku výborně. Mohu říct, že mi pobyt určitě změnil život a nabídl nové obzory, kterých si velice cením a ráda je budu uplatňovat v budoucnosti v mé kariéře.


Text und Bild: Stipendienbericht

Solidarita s Ukrajinou

BAYHOST a BTHA odsuzují ruský útok na Ukrajinu a vyjádřili solidaritu ukrajinským kooperačním partnerům ve vědě a vysokoškolském vzdělávání, vědcům, studentům a současným i bývalým stipendistům. Aktuální informace, výzvy bavorských vysokých škol a další odkazy viz web BAYHOST

Zprávy

Západočeská univerzita v Plzni zve na 9. ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň ve dnech
7.9. 2. 2024. Registrace do 15. 12. 2023:
www.stplzen.zcu.cz

Projekt Czech in! nabízí bezplatné prezentace o možnostech pobytu v České republice. Prezentaci si můžete vyžádat zde.

Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá pomocné síly z řad studentů bavorských VŠ:
pdfnabídka pracovní pozice 


Projekt Do Německa na zkušenou hledá referenty/referentky a finančního koordinátora/finanční koordinátorku:
pdfinzerát referenti
pdfinzerát koordinátor


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí stáž ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


FAU nabízí nový bakalářský a magisterský studijní program v angličtině v oboru Autonomy Technologies:
www.fau.de


Vysoká škola v Coburgu nabízí dva nové studijní programy: bakalářské studium Applied Digital Transformation a magisterský program ZukunftsDesign – Innovation.Unternehmertum.Gestaltung.


Vysoká škola aplikovaných věd v Mnichově nabízí magisterský program v anglickém jazyce v oboru Paper technology (Master of Engineering):

informace


TH Rosenheim nabízí zahraničním studentům nový studijní program International Bachelor of Engineering. Nezbytná zkouška DaF je do studia integrována:
www.th-rosenheim.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita nabízí nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni nabízejí nový bilaterální kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) na téma biobanky a personalizovaná medicína:
informace ke kurzu


Technická vysoká škola v Deggendorfu společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


V žebříčku THE University Rankings je Univerzita Karlova v Praze nejlepší českou univerzitou a letos se umístila na 401-500 místě na světě: THE World University Rankings 2024


Univerzita v Pasově je mezi 60 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2023


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2024


LMU a TUM patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2023


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura

 

BTHA / BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 
 
 
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
 
 

 

 

Bayhost stmwk