Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Vlastní iniciativa žádána

Studienfach: Master Informatik mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik

Einrichtung: Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Zeitraum und Ort: 2022, Regensburg

Stipendienprogramm: Jahresstipendium des Freistaats Bayern


V této závěrečné zprávě stručně shrnu a zhodnotím svůj pobyt v Bavorsku během navazujícího studia na Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg. O navazujícím studiu v Bavorsku jsem uvažoval několik měsíců během závěrečného roku studia na Fakultě aplikovaných věd v Plzni. Motivů jsem měl hned několik – zlepšit německý jazyk, zájem o výuku v cizích jazycích, hledání nové výzvy, atraktivita titulu M.Sc. a především systematické sbírání zkušeností z německého prostředí pro budoucí pracovní činnosti v Bavorsku.

Během bakalářského studijního oboru na ZČU jsem zjistil, že jsem od studia informatiky a kybernetiky měl trošku jiné očekávání, a došel jsem k závěru, že bych se v navazujícím oboru chtěl méně věnovat teoretické informatice a více se zaměřit na management a ekonomickou stránku technických oborů. Obor, který by alespoň částečně odpovídal mé představě na plzeňské fakultě ovšem není, a proto jsem začal přemýšlet, jak bych se dostal na zahraniční vysokou školu. Program Master Informatik mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik tedy přesně odpovídal mému zájmu.

„Během studia jsem absolvoval několik povinných projektů, čímž jsem byl vtažen do studentského života a seznámil se se zajímavými lidmi.“

Po velmi dlouhém a komplexním přijímacím řízení, které bylo zkomplikované mimo jiné tehdejší covidovou situací a tím omezenou možností osobních setkání na úřadech, se dostavil úspěch a v září 2020 jsem byl imatrikulován. První semestr studia byl celkem náročný, ať už z hlediska předmětů a projektů, tak i z hlediska organizace samotného studia. Systém studia v Bavorsku je velmi odlišný a zorientovat se v něm vyžadovalo vlastní iniciativu a několik dotazů na studijním oddělení. Například fakt, že si student nepřihlašuje předměty v daném semestru, ale až zkoušky z těchto předmětů, které mají termín vždy jen jeden během daného zkouškového období, mě zprvu docela zaskočil. Nicméně na odlišnou organizaci si člověk rychle. Velmi iritující mi dodnes přijde absence jednotného portálu – jednoho místa, kde by student měl přehled o známkách, absolvovaných předmětech, zbývajících povinnostech, délce studia, plánování zkoušet atd. – který na OTH není. Požadované informace jsou tak roztroušené skrz několik webových stránek.

Během studia jsem absolvoval několik povinných projektů, čímž jsem byl vtažen do studentského života a seznámil se se zajímavými lidmi. Baví mě pozorovat odlišnosti v mentalitě a uvažování Čechů a Němců.

Studium na OTH ve mně zanechalo velmi pozitivní dojem a studium na bavorské vysoké škole bych doporučil každému ambicióznímu člověku. Během těchto dvou let na sobě registruji obrovský posun jak v komunikativní němčině, tak i v osobnostní rovině. Faktem je, že jsem se díky studiu v zahraničí osamostatnil a zvykl si na řešení každodenních problémů v cizím jazyce. Cenným přínosem pro mě bylo stipendium od BTHA, které během akademického roku 2021/22 pokrylo většinu mých nákladů za život v Bavorsku. Výše stipendia pohodlně pokryla náklady za bydlení v Regensburgu a já tak měl ideální podmínky věnovat se naplno studiu, navazovat nové kontakty a vlastně i užívat si atmosféru na kampusu. Díky těmto zkušenostem a znatelnému zlepšení cizích jazyků jsem získal novou motivaci dále na sobě pracovat a do budoucna uvažuji o účasti na přípravném kurzu a následné zkoušce z německého jazyka na úrovni C2.


Text: Stipendienbericht / Bild: OTH Regensburg/ Mitch Rue

Solidarita s Ukrajinou

BAYHOST a BTHA odsuzují ruský útok na Ukrajinu a vyjádřili solidaritu ukrajinským kooperačním partnerům ve vědě a vysokoškolském vzdělávání, vědcům, studentům a současným i bývalým stipendistům. Aktuální informace, výzvy bavorských vysokých škol a další odkazy viz web BAYHOST

Zprávy

Západočeská univerzita v Plzni zve na 9. ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň ve dnech
7.9. 2. 2024. Registrace do 15. 12. 2023:
www.stplzen.zcu.cz

Projekt Czech in! nabízí bezplatné prezentace o možnostech pobytu v České republice. Prezentaci si můžete vyžádat zde.

Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá pomocné síly z řad studentů bavorských VŠ:
pdfnabídka pracovní pozice 


Projekt Do Německa na zkušenou hledá referenty/referentky a finančního koordinátora/finanční koordinátorku:
pdfinzerát referenti
pdfinzerát koordinátor


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí stáž ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


FAU nabízí nový bakalářský a magisterský studijní program v angličtině v oboru Autonomy Technologies:
www.fau.de


Vysoká škola v Coburgu nabízí dva nové studijní programy: bakalářské studium Applied Digital Transformation a magisterský program ZukunftsDesign – Innovation.Unternehmertum.Gestaltung.


Vysoká škola aplikovaných věd v Mnichově nabízí magisterský program v anglickém jazyce v oboru Paper technology (Master of Engineering):

informace


TH Rosenheim nabízí zahraničním studentům nový studijní program International Bachelor of Engineering. Nezbytná zkouška DaF je do studia integrována:
www.th-rosenheim.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita nabízí nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni nabízejí nový bilaterální kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) na téma biobanky a personalizovaná medicína:
informace ke kurzu


Technická vysoká škola v Deggendorfu společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


V žebříčku THE University Rankings je Univerzita Karlova v Praze nejlepší českou univerzitou a letos se umístila na 401-500 místě na světě: THE World University Rankings 2024


Univerzita v Pasově je mezi 60 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2023


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2024


LMU a TUM patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2023


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura

 

BTHA / BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 
 
 
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
 
 

 

 

Bayhost stmwk