Studium v Bavorsku

Studijní pobyt v rámci navazujícího magisterského studia v oboru strojírenství na Východobavorské technické vysoké škole v Řezně (20182020)
pdfzpráva 


Studijní pobyt v rámci magisterského studia evropské a mezinárodní právo na LMU v Mnichově (2019)
pdfzpráva


Studijní pobyt v rámci  magisterského studia germanistiky jako cizojazyčné filologie na Julio-Maxmiliánově univerzitě ve Würzburku (2016–2019)
pdfzpráva


Roční výzkumný pobyt v rámci doktorského studia na TU v Mnichově (2017–2018)
pdfzpráva


Roční výzkumný pobyt v rámci doktorského studia managementu na Univerzitě v Pasově (2014–2015)
pdfzpráva


Studijní pobyt v rámci magisterského studia krajinné architektury na TU v Mnichově (2012–2014)
pdfzpráva


Roční výzkumný pobyt v rámci doktorského studia práv na Univerzitě v Pasově (2013–2014)
pdfzpráva


Studijní pobyt v rámci magisterského studia pedagogiky na Fridricho-Alexandrově univerzitě v Erlankách (2010–2013)
pdfzpráva


Studijní pobyt v rámci magisterského oboru Východo-západní studia na Univerzitě v Řezně (2009–2011)
pdfzpráva


Studijní pobyt v rámci doktorského studia historie na LMU v Mnichově (2009–2010)
pdfzpráva