Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

2. Česko-bavorské vysokoškolské fórum

Od 30. 11. do 1. 12. 2017 pořádala Česko-bavorská vysokoškolská agentura spolu s vysokou školou Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden 2. Česko-bavorské vysokoškolské fórum, na které byli do Weidenu pozváni pedagogové, vědečtí pracovníci a management vysokých škol z celé České republiky a Bavorska. Tématem letošního fóra byly „Česko-bavorské studijní nabídky: od letní školy po doktorát“.

Více než 120 účastníků z 30 univerzit a vysokých škol zde využilo možnost informovat se o možnostech bilaterální spolupráce na vysokoškolské úrovni a navázat nové kontakty.

Fórum proběhlo pod záštitou generální konzulky České republiky v Mnichově, Ing. Kristiny Larischové. Přítomné přivítali krátkými proslovy prezidetka OTH Amberg-Weiden, Prof. Dr. Andrea Klug, a rektor Západočeské univerzity v Plzni, doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček.

Kromě příspěvku zástupce ředitele Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice, pana Christophera Vickerse, o důležité roli češtiny a němčiny jako jazyků sousední země byly hlavním tématem fóra přeshraniční studijní nabídky, předpoklady pro jejich uskutečnění a jejich financování. Představeny byly například jazykové a odborné letní školy, studijní programy s dvojím diplomem, ale i různé workshopy a exkurze vysokých škol v České republice a Bavorsku. Ke slovu se dostali i studenti se zkušenostmi ze studijních pobytů v Česku a v Bavorsku.

Fórum navíc nabídlo prostor k výměně zkušeností i k dotazům účastníků a podnítilo nové impulzy pro další posílení česko-bavorské spolupráce v oblasti vysokých škol.

pdf2. Česko-bavorské vysokoškolské fórum: program

pdf2. Česko-bavorské vysokoškolské fórum: zpráva

Prezentace

pdfRadka Bonacková, BTHA: Stipendijní a grantové programy Česko-bavorské vysokoškolské agentury

pdfIng. Lucie Gregůrková, MŠMT ČR: Letní jazykové kurzy na univerzitách v ČR (česky) 

pdfIng. Lucie Gregůrková, MŠMT ČR: Letní jazykové kurzy na univerzitách v ČR (english)

pdfProf. Dr. Jakub Rosenthal, OTH Amberg-Weiden: Spring School „Automotive Engineering and Electric Cars“

pdfIng. Dita Hommerová, Ph.D., MBA, Západočeská univerzita v Plzni: Projekt „Růst kompetencí studentů – lepší uplatnitelnost na trhu práce v česko-bavorském příhraničí“

pdfIng. Dita Hommerová, Ph.D., MBA, Západočeská univerzita v Plzni: Double degree Fakulty ekonomické ZČU a Hochschule Hof

pdfMartin Oswald, Bohemicum Regensburg-Passau: Česko-německá studia a doplňkové studium „Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region“

pdfChristopher Vickers, zástupce ředitele Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice: „Česko-bavorské vztahy – proč nestačí umět jen anglicky“

pdfClaudia Probst, Technische Hochschule Deggendorf: Projekt „CAST“ – duální studium v Bavorsku a v České republice

pdfdoc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Dr. Doris Cihlars, AORin, Universität Passau: Projekty pro studenty pedagogických oborů v Českých Budějovicích a v Pasově

pdfMgr. Daniel Kubát, MŠMT ČR: Stipendia pro studium v České republice

pdfDr. Christof Heinz, DAAD v Praze: Stipendijní a grantové programy DAAD

pdfAnne Liebscher, Česko-německý fond budoucnosti: Stipendijní a grantové programy ČNFB

pdfRobert Jodlbauer, Euregio Egrensis: Dotační programy INTERREG


Tisková zpráva StMBW z 30.11.2017

Tisková zpráva StMFLH z 30.11.2017

Zpravodajství TV Bayern

Zpráva na webových stránkách OTH Amberg-Weiden

 

 • 01-BTHA-Forum-2017--11-30a
 • 02-BTHA-Forum-2017--11-30b
 • 02-BTHA-Forum2017--0128
 • 03-BTHA-Forum2017--0174
 • 04-BTHA-Forum2017--0199
 • 05-BTHA-Forum2017--0216
 • 06-BTHA-Forum2017--0220
 • 07-BTHA-Forum2017--0231
 • 08-BTHA-Forum2017--0244
 • 09-BTHA-Forum2017--0283
 • 10-BTHA-Forum2017--0289
 • 11-BTHA-Forum2017--0303
 • 12-BTHA-Forum2017--0375
 • 13-BTHA-Forum2017--0379
 • 14-BTHA-Forum2017--0453
 • 15-BTHA-Forum2017--0460
 • 16-BTHA-Forum2017--0523
 • 17-BTHA-Forum2017--0546
 • 18-BTHA-Forum2017--0610
 • 19-BTHA-Forum2017--0638
 • 20-BTHA-Forum2017--0655
 • 21-BTHA-Forum2017--0776
 • 22-BTHA-Forum2017--0828
 • 23-BTHA-Forum2017--0897
 • 24-BTHA-Forum2017--0900
 • 25-BTHA-Forum2017--0912
 • 26-BTHA-Forum2017--1005
 • 27-BTHA-Forum2017--1021
 • 28-BTHA-Forum2017--1031
 • 29-BTHA-Forum2017--1049
 • 30-BTHA-Forum2017--1054
 • 31-BTHA-Forum2017--1068
 • 32-BTHA-Forum2017--1129
 • 33-BTHA-Forum2017--1166
 • 34-BTHA-Forum2017--1229
 • 35-BTHA-Forum2017--1311
 • 36-BTHA-Forum2017--1316
 • 37-BTHA-Forum2017--1327
 • 38-BTHA-Forum2017--1350
 • 39-BTHA-Forum2017--1363
 • 40-BTHA-Forum2017--1387
 • 41-BTHA-Forum2017--0937

Zprávy


Vzdělávací a konferenční centrum Der Heiligenhof v Bad Kissingenu zve studenty ze zemí střední a východní Evropy ve dnech 31. 10. až 5. 11. 2021 na několikadenní workshop „Mitteleuropäische Begegnung“:
pozvánka na FB


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nově nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


Technická vysoká škola v Rosenheimu nabízí nový anglickojazyčný bakalářský studijní obor Applied Artificial Intelligence:
www.th-rosenheim.de

Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita otevírají nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni otevřely v zimním semestru 2020/21 nový přeshraniční kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) zaměřený na problematiku biobank a personalizované medicíny:
informace ke kurzu


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum vypsalo grantový program FH-Europa na podporu přeshraniční spolupráce vysokých škol aplikovaných věd:
www.bmbf.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí nové studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu otevřela společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí nový bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


LMU a TUM získaly prestižní titul „Excelentní univerzita“:
Tisková zpráva Bavorského státního ministerstva pro vědu a umění


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

TUM a LMU patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2021


Technická vysoká škola v Deggendorfu v TOP 25 celosvětového srovnání:
U-Multirank


TUM a LMU mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2021


Univerzita v Pasově a Univerzita v Bayreuthu jsou mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2021


Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světaMnichov je první.


ČVUT rozšíří elitní klub technických univerzit v rámci výzkumné aliance „EuroTech“.


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

bayhost web stmwk web