Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Delegace bavorských rektorů VŠ do ČR, 17. – 20. 10. 2017

Ve dnech 17. – 20. 10. 2017 navštívila delegace rektorů osmi bavorských vysokých škol aplikovaných věd vysoké školy v Plzni, Praze, Pardubicích a Jihlavě. Bavorští rektoři se dále setkali se zástupci České konference rektorů na půdě Zastoupení svobodného státu Bavorsko v Praze a navázali kontakty s česko-německými firmami v kooperaci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou v Praze a v Plzni.

Delegace osmi prezidentů bavorských univerzit aplikovaných věd navštívila v polovině října univerzity v několika regionech. Členové Hochschule Bayern e.V. byli přijati v Praze na Českém vysokém učení technickém a Vysoké škole chemicko-technologické. Itinerář cesty zahrnoval také Západočeskou univerzitu v Plzni, Univerzitu v Pardubicích a Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě. 

Setkání s Konferencí českých rektorů a regionálními společnostmi

V Praze navštívila delegace bavorských univerzit aplikovaných věd spolu se zástupci České konference rektorsků Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Během večerního programu přivítal delegaci zástupců vedení univerzit obou zemí zabývajících se intenzivními rozhovory o rozšíření přeshraničních univerzitních partnerství vedle ředitele bavorského zastoupení, Dr. Hannese Lachmanna, také velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice, Dr. Ing. Christoph Israng.

„Kromě praktických dovedností akademických odborníků a aplikovaného výzkumu představují bavorské univerzity aplikovaných věd inspiraci především v oblasti přenosu technologií. Regionální univerzity aplikovaných věd opečovávají mezi oblastními zástupci průmyslu a společností širokou síť partnerství ve vzdělávání, a to nejen na národní ale i na mezinárodní úrovni,“ uvedla prof. Dr. med. Uta M. Feser, rektorka Hochschule Neu-Ulm a předsedkyně Hochschule Bayern e.V.

Navázání spolupráce

„Z rozhovorů s českými kolegy jasně vyplývá, že Bavorsko a Česká republika mají kromě kulturních podobností i mnoho společných oblastí ve vysokoškolském vzdělávání. Mezi bavorskými a českými univerzitami již existuje mnoho rozmanitých a aktivních partnerství. Avšak potenciál není zdaleka vyčerpaný,“ zdůraznil profesor Dr. med. Feser. „Spolupráce se nabízí vedle řady dalších disciplín například v oblasti sociální práce nebo výzkumu mobility. Tato delegační cesta je prvním krokem k dalšímu vytváření spolupráce. Nyní je nutné využít vytvořených kontaktů k navázáni trvalého vztahu mezi profesory a vědci obou zemí.“

Dialog s českými kolegy poskytuje cenný základ pro další posílení česko-bavorské univerzitní spolupráce.

Sdružení Hochschule Bayern e.V. je mluvčím bavorských univerzit aplikovaných věd. Prezentuje jejich zájmy a sněřování s cílem najití konstruktivních řešení. Členy Hochschule Bayern e.V. jsou všechny bavorské státní a církevní univerzity aplikovaných věd. 

Členové delegace rektorů bavorských vysokých škol aplikovaných věd do ČR ve dnech 17. 20. 10. 2017

 • Prof. Dr. Uta M. FESER, rektorka, Hochschule Neu-Ulm, předsedkyně Hochschule Bayern e.V.
 • Prof. Dr. Andrea KLUG, rektorka, Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
 • Prof. Dr. Ute AMBROSIUS, rektorka, Hochschule Ansbach
 • Prof. Dr. Wilfried DIWISCHEK, rektor, Hochschule Aschaffenburg
 • Prof. Dr. Karl STOFFEL, rektor, Hochschule Landshut
 • Prof. Dr. Hermann SOLLFRANK, rektor, Katholische Stiftungsfachhochschule München
 • Prof. Dr. Barbara STÄDTLER-MACH, rektorka, Evangelische Hochschule Nürnberg
 • Prof. Dr. Wolfgang BAIER, rektor, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
 • Lena von Gartzen, jednatelka Hochschule Bayern e.V.
 • Susanne Stöver, hochschule dual
 • Radka Bonacková, projektová manažerka Česko-bavorské vysokoškolské agentury

Cestu bavorské delegace do ČR koordinovala Česko-bavorská vysokoškolská agentura ve spolupráci se sdružením Hochschule Bayern e.V.

pdfZpráva Hochschule Bayern e.V. (v němčině)

Zpráva na stránkách Západočeské univerzity v Plzni

 • 2017-10-17-btha-delegation-hsbay-tschechien-2017-10-18a
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsbay-tschechien-2017-10-18b
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsbay-tschechien-2017-10-18c
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsbay-tschechien-2017-10-18d
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsbay-tschechien-2017-10-18e
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsbay-tschechien-2017-10-18f
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsbay-tschechien-2017-10-18g
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsbay-tschechien-2017-10-18h
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsbay-tschechien-cvut-vscht-2017-10-17a-petr-neugebauer
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsbay-tschechien-cvut-vscht-2017-10-17b-petr-neugebauer
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsbay-tschechien-cvut-vscht-2017-10-17c-petr-neugebauer
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsbay-tschechien-cvut-vscht-2017-10-17d-petr-neugebauer
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsbay-tschechien-cvut-vscht-2017-10-17e-petr-neugebauer
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsbay-tschechien-cvut-vscht-2017-10-17f-petr-neugebauer
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsbay-tschechien-upce-2017-10-19a-adrian-zeiner
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsbay-tschechien-upce-2017-10-19b-adrian-zeiner
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsbay-tschechien-upce-2017-10-19c-adrian-zeiner
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsbay-tschechien-vspj-2017-10-19a-marek-stark
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsbay-tschechien-vspj-2017-10-19b-marek-stark
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsbay-tschechien-vspj-2017-10-19c-marek-stark
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsbay-tschechien-vspj-2017-10-19d-marek-stark
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsbay-tschechien-vspj-2017-10-19e-marek-stark
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsbay-tschechien-zcu-2017-10-18a-sarka-stara
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsbay-tschechien-zcu-2017-10-18b-sarka-stara
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsbay-tschechien-zcu-2017-10-18c-ntis-sarka-stara
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsbay-tschechien-zcu-2017-10-18d-rti-bonackova
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsbay-tschechien-zcu-2017-10-18e-bonackova
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsdual-tschechien-dtihk-plzen-2017-10-17a
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsdual-tschechien-dtihk-plzen-2017-10-17b
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsdual-tschechien-dtihk-plzen-2017-10-17c
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsdual-tschechien-dtihk-plzen-2017-10-17d
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsdual-tschechien-dtihk-plzen-2017-10-17e
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsdual-tschechien-dtihk-plzen-2017-10-17f
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsdual-tschechien-dtihk-plzen-2017-10-17g
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsdual-tschechien-dtihk-praha-2017-10-19a
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsdual-tschechien-dtihk-praha-2017-10-19b
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsdual-tschechien-dtihk-praha-2017-10-19c
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsdual-tschechien-dtihk-praha-2017-10-19d
 • 2017-10-17-btha-delegation-hsdual-tschechien-dtihk-praha-2017-10-19e

Zprávy


Vzdělávací a konferenční centrum Der Heiligenhof v Bad Kissingenu zve studenty ze zemí střední a východní Evropy ve dnech 31. 10. až 5. 11. 2021 na několikadenní workshop „Mitteleuropäische Begegnung“:
pozvánka na FB


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nově nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


Technická vysoká škola v Rosenheimu nabízí nový anglickojazyčný bakalářský studijní obor Applied Artificial Intelligence:
www.th-rosenheim.de

Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita otevírají nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni otevřely v zimním semestru 2020/21 nový přeshraniční kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) zaměřený na problematiku biobank a personalizované medicíny:
informace ke kurzu


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum vypsalo grantový program FH-Europa na podporu přeshraniční spolupráce vysokých škol aplikovaných věd:
www.bmbf.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí nové studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu otevřela společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí nový bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


LMU a TUM získaly prestižní titul „Excelentní univerzita“:
Tisková zpráva Bavorského státního ministerstva pro vědu a umění


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

TUM a LMU patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2021


Technická vysoká škola v Deggendorfu v TOP 25 celosvětového srovnání:
U-Multirank


TUM a LMU mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2021


Univerzita v Pasově a Univerzita v Bayreuthu jsou mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2021


Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světaMnichov je první.


ČVUT rozšíří elitní klub technických univerzit v rámci výzkumné aliance „EuroTech“.


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

bayhost web stmwk web