Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Delegace České konference rektorů do Bavorska, 4. – 6. 10. 2017

Ve dnech 4. – 6. 10. 2017 navštívila osmičlenná delegace České konference rektorů na pozvání sdružení rektorů bavorských univerzit Universität Bayern e.V. vysoké školy v Erlangenu, Řezně a Mnichově a zúčastnila se společného setkání rektorů českých a bavorských vysokých škol a univerzit dne 6. 10. 2017 v Mnichově.


Cesta delegace byla zahájena ve středu 4. 10. 2017 na FAU Erlangen-Nürnberg. Rektor univerzity, Prof. Dr. Joachim Hornegger, představil delegaci strukturu a mezinárodní směřování univerzity. Následně delegace navštívila v doprovodu prorektora FAU, Prof. Dr. Güntera Leugeringa, botanickou zahradu a byla informována o mezinárodních výzkumných projektech. 

Následující den navštívila delegace v dopoledních hodinách Univerzitu v Řezně, kde ji přivítal rektor univerzity, Prof. Dr. Udo Hebel, zástupci International Office a vedoucí BAYHOSTu, Nikolas Djukić. V prezentaci představil Prof. Dr. Udo Hebel výzkumný profil univerzity a obsáhlou nabídku studijních programů.

Odpoledne se delegace přesunula na Technickou univerzitu v Mnichově, kde byla uvítána prorektorkou pro mezinárodní vztahy a absolventy, Prof. Dr. Julianou Winkelmann, a vedoucím International Office, Dr. Haraldem Olkem. TU Mnichov se představila jako jedna z nejlepších německých univerzit, která zaujímá vynikající místa v celosvětovém žebříčku. Současně však je pro TUM důležitý každý student doktorského studia. Jak uvedl vedoucí Doktorandského centra TUM (Graduiertenschule), Dr.-Ing. Michael Klimke, mohou zahraniční studenti využít širokou možnost nabídek Doktorandského centra. Pozornost byla věnována také „Visiting Professor Program“ a „TUM Research Opportunities Week“, na který jsou zváni studenti a vědci z České republiky.

Dne 6. 10. 2017 delegace přijala pozvání sdružení Universität Bayern e.V.  k společnému setkání bavorských a českých univerzitních rektorů v Mnichově. Vedle mnoha rektorů bavorských a českých vysokých škol  byli přítomni  generální konzulka České republiky v Mnichově, Ing. Kristina Larischová, spolkový předseda SDL a bývalý poslanec Evropského parlamentu, Bernd Posselt, stejně jako zástupci Bavorského státního ministerstva pro vzdělávání, vědu a umění, Dr. Michael Mihatsch a Dr. Christoph Parchmann.

V programu následně zazněly příspěvky rektorky Univerzity Augsburg, Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel, a rektora Masarykovy univerzity, doc. PhDr. Mikuláše Beka, který bavorským kolegům představil český vysokoškolský systém a nová výzkumná centra na českých univerzitách.

Cesta delegace byla uzavřena v pátek odpoledne krátkou návštěvou Univerzity Ludvíka-Maximiliána v Mnichově. Prof. Dr. Martin Schulze Wessel představil Centrum doktorských studií pro Východo- a jihoevropská studia.

Návštěva české delegace na bavorských univerzitách představuje v mnoha směrech velký potenciál. Poskytla možnost k výměně informací od prezentace vysokoškolského systému v Čechách a Bavorsku až po možnosti financování společného výzkumného projektu.

Obě konference rektorů chtějí i nadále spolupracovat s cílem podpořit výměnu zkušeností, kupříkladu v oblasti financování vysokých škol nebo strategických rozhodnutí. Masarykova univerzita by ráda uskutečnila příští setkání v Brně, aby posílila integraci univerzit a výzkumných center na Moravě. Rovněž by se mohly uskutečnit společné výměnné schůzky s univerzitami aplikovaných věd a uměleckými vysokými školami v obou zemích.

Cestu české delegace do Bavorska koordinovala Česko-bavorská vysokoškolská agentura ve spolupráci se sdružením Universität Bayern e.V.

Členové delagace České konference rektorů 4. – 6. 10. 2017

 • doc. PhDr. Mikuláš BEK, Ph.D., rektor, Masarykova Univerzita, místopředseda České konference rektorů pro oblast vzdělávání
 • doc. MUDr. Václav BÁČA, Ph.D., rektor, Vysoká škola polytechnická Jihlava
 • doc. Tomáš MACHULA, Ph.D., Th.D., rektor, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • prof. PaedDr. Radka WILDOVÁ, CSc., prorektorka, Univerzita Karlova
 • doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK, pektor, Západočeská univerzita v Plzni
  prof. RNDr. Tomáš KAISER, DSc., prorektor, Západočeská univerzita v Plzni
 • Mgr. Karel KOUBA, Ph.D., M.A., prorektor, Univerzita Hradec Králové
 • prof. Ing. Jiří KULHÁNEK, Ph.D., prorektor, Univerzita Pardubice
 • prof. Dr. RNDr. Pavel MATĚJKA, prorektor, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

pdfZpráva BTHA (v němčině)

Zpráva Univerzity Regensburg: 
http://www.uni-regensburg.de/pressearchiv/pressemitteilung/798580.html

Zpráva FAU Erlangen-Nürnberg: 
https://www.fau.de/2017/10/news/delegation-der-tschechischen-hochschulrektoren-konferenz-besucht-die-fau/

 • BTHA-Delegation-TschHRK-FAU-2017-10-04-Boris-Mijat
 • BTHA-Delegation-TschHRK-FAU-2017-10-04-Walter-Wei
 • BTHA-Delegation-TschHRK-LMU-2017-10-06a
 • BTHA-Delegation-TschHRK-LMU-2017-10-06b
 • BTHA-Delegation-TschHRK-LMU-2017-10-06c
 • BTHA-Delegation-TschHRK-LMU-2017-10-06d
 • BTHA-Delegation-TschHRK-TUM-2017-10-05a
 • BTHA-Delegation-TschHRK-TUM-2017-10-05b
 • BTHA-Delegation-TschHRK-TUM-2017-10-05c
 • BTHA-Delegation-TschHRK-TUM-2017-10-05d
 • BTHA-Delegation-TschHRK-TUM-2017-10-05e
 • BTHA-Delegation-TschHRK-TUM-2017-10-05f
 • BTHA-Delegation-TschHRK-UR-2017-10-05a-Michaela-Schmid
 • BTHA-Delegation-TschHRK-UR-2017-10-05b-Michaela-Schmid
 • BTHA-Delegation-TschHRK-UR-2017-10-05c--Michaela-Schmid
 • BTHA-Delegation-TschHRK-UniBay-2017-10-06-001
 • BTHA-Delegation-TschHRKUniBay-2017-10-06a
 • BTHA-Delegation-TschHRKUniBay-2017-10-06b
 • BTHA-Delegation-TschHRKUniBay-2017-10-06c
 • BTHA-Delegation-TschHRKUniBay-2017-10-06d
 • BTHA-Delegation-TschHRKUniBay-2017-10-06e
 • BTHA-Delegation-TschHRKUniBay-2017-10-06f
 • BTHA-Delegation-TschHRKUniBay-2017-10-06g
 • BTHA-Delegation-TschHRKUniBay-2017-10-06h
 • BTHA-Delegation-TschHRKUniBay-2017-10-06i
 • BTHA-Delegation-TschHRKUniBay-2017-10-06j
 • BTHA-Delegation-TschHRKUniBay-2017-10-06k

Zprávy

 
Česko-bavorská vysokoškolská agentura bude ve dnech 24.– 26. 1. 2023 spolu se třemi bavorskými VŠ zastoupena na veletrhu Gaudeamus v Praze:

www.gaudeamus.cz


On 14 February 2023, the Bavarian Research Alliance will hold an online matchmaking event to present newly published EU calls for proposal on battery and hydrogen technologies:
www.bayfor.org


Collegium Carolinum uděluje stipendium pro hostující vědce na měsíční výzkumný pobyt v Mnichově. Žádost možná do 17. 2. 2023:
www.collegium-carolinum.de


27. Mnichovské setkání bohemistů se uskuteční dne 10. 3. 2023 v Mnichově:
www.collegium-carolinum.de

Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá pomocné síly z řad studentů bavorských VŠ:
pdfnabídka pracovní pozice 


Projekt Do Německa na zkušenou hledá referenty/referentky a finančního koordinátora/finanční koordinátorku:
pdfinzerát referenti
pdfinzerát koordinátor


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Památník koncentračního tábora Flossenbürg hledá česky a německy mluvící průvodce:
pngnabídka pracovní pozice

Česko-německý fond budoucnosti podporuje přeshraniční projekty na pomoc Ukrajině a jejím občanům:
www.fb.cz


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum opět vypsalo grantový program Bridge2ERA k přípravě žádostí v grantových programech EU s partnery ze střední, východní a jihovýchodní Evropy:
www.bmbf.de


TH Rosenheim nabízí zahraničním studentům nový studijní program International Bachelor of Engineering. Nezbytná zkouška DaF je do studia integrována:
www.th-rosenheim.de


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita nabízí nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni otevřely v zimním semestru 2020/21 nový přeshraniční kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) zaměřený na problematiku biobank a personalizované medicíny:
informace ke kurzu


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum vypsalo grantový program FH-Europa na podporu přeshraniční spolupráce vysokých škol aplikovaných věd:
www.bmbf.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty (průběžně) v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu nabízí společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


Univerzita v Pasově je mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2022


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2023


LMU a TUM patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2021


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

bayhost web stmwk web