Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Slavnostní zahájení Česko-bavorské vysokoškolské agentury

16. 12. 2016 byla na Univerzitě v Řezně v rámci česko-bavorského vysokoškolského fóra slavnostně zahájena činnost nové Česko-bavorské vysokoškolské agentury.

Svou přítomností a krátkými proslovy poctili agenturu bavorský ministr pro vzdělávání, vědu a umění dr. Ludwig Spaenle, bavorský ministr financí, zemského rozvoje a vlasti dr. Markus Söder a náměstek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Fidrmuc.

Kromě zástupců ministerstev se slavnostního zahájení a navazujícího vysokoškolského fóra zúčastnilo kolem 170 hostů z Bavorska a České republiky, včetně mnoha představitelů vedení vysokých škol.


Společný výzkum a věda přispívají ke sbližování lidí z Bavorska a České republiky. S více než 100 partnerstvími mezi vysokými školami v Bavorsku a České republice je věda jedním ze základních pilířů rozmanitých česko-bavorských vztahů. Česko-bavorská vysokoškolská agentura posouvá tuto spolupráci o další kus dopředu. Skrze ni přispívá Svobodný stát Bavorsko k ještě užšímu propojování vysokých škol a obyvatel obou zemí,“ zdůraznil bavorský ministr pro vzdělávání a vědu dr. Ludwig Spaenle.

„Česko-bavorská vysokoškolská agentura představuje obrovský pokrok na poli akademické spolupráce obou zemí. Cílem je profilace česko-bavorského příhraničí jakožto mezinárodní vědecké a vysokoškolské scény. Dnešní oficiální zahájení práce Česko-bavorské vysokoškolské agentury je součástí širší strategie pro rozvoj naší vlasti. Bavorské ministerstvo financí, zemského rozvoje a vlasti z tohoto důvodu poskytne prostředky v celkové výši 3,7 miliónů eur. To je velmi silný signál pro celé česko-bavorské příhraničí. S novou vysokoškolskou agenturou se spolupráce v oblasti přeshraničních iniciativ ve vědě a výuce posouvá na novou úroveň. Povede k rozšíření kvalifikace mladých talentů, kteří budou jako specialisté přispívat k dalšímu rozvoji našeho regionu“, uvedl bavorský ministr financí dr. Markus Söder.

V rámci Česko-bavorského vysokoškolského fóra se odpoledne mohly prezentovat zúčastněné univerzity a vysoké školy. Radka Bonacková, projektová manažerka BTHA, k tomu představila různé grantové programy nové vysokoškolské agentury. Jako další programový bod fóra byly představeny česko-bavorské vysokoškolské projekty, které již byly podpořeny v roce 2016, a dále systém vysokoškolského vzdělávání v České republice a v Bavorsku.


Prezentace z Česko-bavorského vysokoškolského fóra

 • programy podpory Česko-bavorské vysokoškolské agentury:  pdfprezentace BTHA (v němčině)
 • Investigations on the local behavior of highly loaded contacts in gear drives příklad úspěšné česko-německé spolupráce, Technická univerzita Mnichov a Vysoké učení technické v Brně: pdfprezentace (v němčině)
 • JEUMICO  Joint European Mirror Competence. Bavarian-Czech cooperation on X-ray optics, Aschaffenburg University of Applied Sciences and Czech Technical University in Prague: pdfprezentace (v angličtině)
 • „Grenzüberschreitendes F&I Netzwerk für Energieeffizienz und Kraft-Wärme-(Kälte)-Kopplung“, OTH Amberg-Weiden a Západočeská univerzita v Plzni: pdfprezentace (v angličtině)

 

 • btha-auftakt-foto-01
 • btha-auftakt-foto-02
 • btha-auftakt-foto-03
 • btha-auftakt-foto-04
 • btha-auftakt-foto-05
 • btha-auftakt-foto-06
 • btha-auftakt-foto-07
 • btha-auftakt-foto-08
 • btha-auftakt-foto-09
 • btha-auftakt-foto-10
 • btha-auftakt-foto-11
 • btha-auftakt-foto-12
 • btha-auftakt-foto-13
 • btha-auftakt-foto-14
 • btha-auftakt-foto-15

Simple Image Gallery Extended

Zprávy

Evropský region Dunaj-Vltava pořádá dvě události:

„Fórum elektrotechnika“ 26. 6. 2018 v Plzni
pozvánka
pdfprogram

„Setkání vědy a hospodářství“ na téma „Digitalizace: Šance pro zdravotní péči ve venkovských regionech“ 27. – 28. 6. 2018 ve Weidenu
pozvánka
pdfprogram


Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila šestou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA.
Soutěž je zaměřena na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. 
Soutěžní lhůta končí dnem 7. 8. 2018
www.tacr.cz


Programm Bridge2ERA pro německé VŠ k přípravě podání žádosti v evropských grantových programech s partnery z ČR a dalších zemí středovýchodní a jihovýchodní Evropy:

Podávání žádostí k 31. 3. / 30. 6. / 30. 9. / 17. 12. 2018
www.bmbf.de


Grantový program BMBF pro německé vysoké školy aplikovaných věd k přeshraniční spolupráci a podávání žádostí v evropském programu „Horizon 2020“:
podávání žádostí do 30. 6. 2020
EU-Antrag-FH


Bavorské zastoupení v Praze hledá v nejbližší době praktikanty na tříměsíční stáž od června 2018:
pdfnabídka stáže


Česko-německá obchodní a průmyslová komora hledá praktikanta / praktikantku do oddělení zastoupení německých veletržních společností od června do srpna 2018:
pdf
nabídka stáže


EUREGIO Bavorský les – Šumava nabízí tříměsíční stáž:
pdfnabídka stáže


Informační centrum Bavorský les – Šumava v Plzni hledá praktikanty.
pdfnabídka stáže


Technická vysoká škola v Deggendorfu otevírá společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


Česko-německý fond budoucnosti nabízí finanční příspěvky na projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí: do 30. 9. / 2. čtvrtletí: do 31. 12. /
3. čtvrtletí: do 31. 3. / 4. čtvrtletí: do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Česko-německý fond budoucnosti nabízí stipendia pro studijní a výzkumné pobyty německých bohemistů a studentů bohemistiky v České republice:
www.fondbudoucnosti.cz


Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světa!


Mnichovské univerzity mezi 50 nejlepšími univerzitami světa: World University Ranking


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

BAYHOST Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.
More information Ok