Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Slavnostní zahájení Česko-bavorské vysokoškolské agentury

16. 12. 2016 byla na Univerzitě v Řezně v rámci česko-bavorského vysokoškolského fóra slavnostně zahájena činnost nové Česko-bavorské vysokoškolské agentury.

Svou přítomností a krátkými proslovy poctili agenturu bavorský ministr pro vzdělávání, vědu a umění dr. Ludwig Spaenle, bavorský ministr financí, zemského rozvoje a vlasti dr. Markus Söder a náměstek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Fidrmuc.

Kromě zástupců ministerstev se slavnostního zahájení a navazujícího vysokoškolského fóra zúčastnilo kolem 170 hostů z Bavorska a České republiky, včetně mnoha představitelů vedení vysokých škol.


Společný výzkum a věda přispívají ke sbližování lidí z Bavorska a České republiky. S více než 100 partnerstvími mezi vysokými školami v Bavorsku a České republice je věda jedním ze základních pilířů rozmanitých česko-bavorských vztahů. Česko-bavorská vysokoškolská agentura posouvá tuto spolupráci o další kus dopředu. Skrze ni přispívá Svobodný stát Bavorsko k ještě užšímu propojování vysokých škol a obyvatel obou zemí,“ zdůraznil bavorský ministr pro vzdělávání a vědu dr. Ludwig Spaenle.

„Česko-bavorská vysokoškolská agentura představuje obrovský pokrok na poli akademické spolupráce obou zemí. Cílem je profilace česko-bavorského příhraničí jakožto mezinárodní vědecké a vysokoškolské scény. Dnešní oficiální zahájení práce Česko-bavorské vysokoškolské agentury je součástí širší strategie pro rozvoj naší vlasti. Bavorské ministerstvo financí, zemského rozvoje a vlasti z tohoto důvodu poskytne prostředky v celkové výši 3,7 miliónů eur. To je velmi silný signál pro celé česko-bavorské příhraničí. S novou vysokoškolskou agenturou se spolupráce v oblasti přeshraničních iniciativ ve vědě a výuce posouvá na novou úroveň. Povede k rozšíření kvalifikace mladých talentů, kteří budou jako specialisté přispívat k dalšímu rozvoji našeho regionu“, uvedl bavorský ministr financí dr. Markus Söder.

V rámci Česko-bavorského vysokoškolského fóra se odpoledne mohly prezentovat zúčastněné univerzity a vysoké školy. Radka Bonacková, projektová manažerka BTHA, k tomu představila různé grantové programy nové vysokoškolské agentury. Jako další programový bod fóra byly představeny česko-bavorské vysokoškolské projekty, které již byly podpořeny v roce 2016, a dále systém vysokoškolského vzdělávání v České republice a v Bavorsku.


Prezentace z Česko-bavorského vysokoškolského fóra

 • programy podpory Česko-bavorské vysokoškolské agentury:  pdfprezentace BTHA (v němčině)
 • Investigations on the local behavior of highly loaded contacts in gear drives příklad úspěšné česko-německé spolupráce, Technická univerzita Mnichov a Vysoké učení technické v Brně: pdfprezentace (v němčině)
 • JEUMICO  Joint European Mirror Competence. Bavarian-Czech cooperation on X-ray optics, Aschaffenburg University of Applied Sciences and Czech Technical University in Prague: pdfprezentace (v angličtině)
 • „Grenzüberschreitendes F&I Netzwerk für Energieeffizienz und Kraft-Wärme-(Kälte)-Kopplung“, OTH Amberg-Weiden a Západočeská univerzita v Plzni: pdfprezentace (v angličtině)

 

 • btha-auftakt-foto-01
 • btha-auftakt-foto-02
 • btha-auftakt-foto-03
 • btha-auftakt-foto-04
 • btha-auftakt-foto-05
 • btha-auftakt-foto-06
 • btha-auftakt-foto-07
 • btha-auftakt-foto-08
 • btha-auftakt-foto-09
 • btha-auftakt-foto-10
 • btha-auftakt-foto-11
 • btha-auftakt-foto-12
 • btha-auftakt-foto-13
 • btha-auftakt-foto-14
 • btha-auftakt-foto-15

Solidarita s Ukrajinou

BAYHOST a BTHA odsuzují ruský útok na Ukrajinu a vyjádřili solidaritu ukrajinským kooperačním partnerům ve vědě a vysokoškolském vzdělávání, vědcům, studentům a současným i bývalým stipendistům. Aktuální informace, výzvy bavorských vysokých škol a další odkazy viz web BAYHOST

Zprávy

Západočeská univerzita v Plzni zve na 9. ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň ve dnech
7.9. 2. 2024. Registrace do 15. 12. 2023:
www.stplzen.zcu.cz

Projekt Czech in! nabízí bezplatné prezentace o možnostech pobytu v České republice. Prezentaci si můžete vyžádat zde.

Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá pomocné síly z řad studentů bavorských VŠ:
pdfnabídka pracovní pozice 


Projekt Do Německa na zkušenou hledá referenty/referentky a finančního koordinátora/finanční koordinátorku:
pdfinzerát referenti
pdfinzerát koordinátor


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí stáž ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


FAU nabízí nový bakalářský a magisterský studijní program v angličtině v oboru Autonomy Technologies:
www.fau.de


Vysoká škola v Coburgu nabízí dva nové studijní programy: bakalářské studium Applied Digital Transformation a magisterský program ZukunftsDesign – Innovation.Unternehmertum.Gestaltung.


Vysoká škola aplikovaných věd v Mnichově nabízí magisterský program v anglickém jazyce v oboru Paper technology (Master of Engineering):

informace


TH Rosenheim nabízí zahraničním studentům nový studijní program International Bachelor of Engineering. Nezbytná zkouška DaF je do studia integrována:
www.th-rosenheim.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita nabízí nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni nabízejí nový bilaterální kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) na téma biobanky a personalizovaná medicína:
informace ke kurzu


Technická vysoká škola v Deggendorfu společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


V žebříčku THE University Rankings je Univerzita Karlova v Praze nejlepší českou univerzitou a letos se umístila na 401-500 místě na světě: THE World University Rankings 2024


Univerzita v Pasově je mezi 60 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2023


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2024


LMU a TUM patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2023


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura

 

BTHA / BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 
 
 
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
 
 

 

 

Bayhost stmwk