Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Přivítání ročních stipendistů BAYHOSTu a BTHA v Bayreuthu

 V rámci Ukrajinsko-bavorské konference o digitálním vzdělávání, která se konala ve dnech 23. a 24. 6. 2022 na Univerzitě v Bayreuthu, byli přivítáni roční stipendisté Svobodného státu Bavorsko ze střední, východní a jihovýchodní Evropy.

Vzhledem k tomu, že konference byla pořádána v hybridní formě, byli studenti pozdraveni na místě vedoucí Referátu pro záležitosti EU a internacionalizaci, Dr. Katrin Lobinger, a prorektorkou pro diverzitu a mezinárodní vztahy na Otto-Fridrichově univerzitě v Bamberku a členkou direktoria BAYHOSTu, Prof. Dr. Christinou Gerhardt, a online skrze Zoom generálním konzulem Ukrajiny, Jurijem Jarmilkem. Bavorská ministryně pro evropské záležitosti a mezinárodní vztahy, Melanie Huml, a rektor Univerzity v Bayreuthu, Prof. Dr. Stefan Leible, přivítali stipendisty skrze videozdravici.

Následovně představila Katrin Döppe (BAYHOST) a Martina Guttenberger (BTHA) program ročních stipendií Svobodného státu Bavorsko na postgraduální studium v Bavorsku. Krátká informativní prezentace nabídla i statistiky týkající se podpořených (jako místo studia, studijní obor, země původu atd.) od počátku stipendijního programu.

Poté prezentovali sami stipendisté své zkušenosti s digitální výukou na bavorských vysokých školách i na vysokých školách v jejich zemi. Studenti byli rozděleni do skupinek dle jejich bavorských vysokých škol; následující bavorské vysoké školy byly zastoupeny: Univerzita v Bayreuthu, Katolická univerzita v Eichstättu a Ingolstadtu, Fridricho-Alexandrova univerzita v Erlankách a Norimberku, Ludvíko-Maxmiliánova univerzita v Mnichově, Univerzita v Řezně, Julio-Maxmiliánova univerzita ve Würzburku a Vysoká hudební škola v Norimberku. Celkově byla oceněna flexibilita vysokých škol a rychlý přechod k digitální výuce na začátku pandemie. Zaznělo také přání, ponechat možnost hybridní formy studia a digitální formu zprofesionalizovat. Po prezentacích stipendistů proběhla krátká diskuze o online výuce a sociálním kontaktu.

Roční stipendisté se mohli poté při společném obědě blíže seznámit a navázat nové kontakty. Na závěr byli studenti pozváni na prohlídku města Bayreuth, která příjemně zakončila toto přivítání.

Konference, kterou pořádal BAYHOST společně s Centrem pro další vzdělávání: Vysokoškolské vzdělání (FBZHL) Univerzity v Bayreuthu, pokračovala dalším zajímavým programem. Cílem konference bylo zprostředkovat informace o moderních konceptech a nástrojích IT v oblasti vzdělávání a umožnit výměnu zkušeností.

Více o konferenci
https://www.uni-regensburg.de/bayhost/ukraine/ubcde-2022/index.html

 

fotografie: Jonas Würdinger

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Zprávy

BayFOR, BAYHOST and BTHA are inviting to a workshop about the European funding program “Marie Skłodowska-Curie Actions: Doctoral Networks” from 22-23 March 2023 in Regensburg:
Program

Univerzita Karlova zve na 11. ročník studentské germanistické konference PRAGESTT ve dnech
24.–25. 3. 2023:
www.pragestt.ff.cuni.cz


Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem zve na školení juniorského týmu ve dnech 21.–23. 4. 2023 v Řezně a dále hledá dobrovolníky pro projekt ahoj.info v Plzni od září 2023: www.tandem.org a ahoj.info


ČNFB, MŠMT a StMUK udělují na školní rok 2023/24 stipendia v česko-bavorském programu jazykové asistence.
Přihlášky do 30. 4. 2023:
pdfnabídka


MUNI pořádá ve dnech 14.–15. 6. 2023 v Brně mezinárodní konferenci „Čeština jako kariérní cesta“. Registrace do 15. 5. 2023:
pozvánka


Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá pomocné síly z řad studentů bavorských VŠ:
pdfnabídka pracovní pozice 


Projekt Do Německa na zkušenou hledá referenty/referentky a finančního koordinátora/finanční koordinátorku:
pdfinzerát referenti
pdfinzerát koordinátor


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum opět vypsalo grantový program Bridge2ERA k přípravě žádostí v grantových programech EU s partnery ze střední, východní a jihovýchodní Evropy:
www.bmbf.de


Vysoká škola aplikovaných věd v Mnichově nabízí magisterský program v anglickém jazyce v oboru Paper technology (Master of Engineering):

informace


TH Rosenheim nabízí zahraničním studentům nový studijní program International Bachelor of Engineering. Nezbytná zkouška DaF je do studia integrována:
www.th-rosenheim.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita nabízí nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni nabízejí nový bilaterální kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) na téma biobanky a personalizovaná medicína:
informace ke kurzu


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum vypsalo grantový program FH-Europa na podporu přeshraniční spolupráce vysokých škol aplikovaných věd:
www.bmbf.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty (průběžně) v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


Univerzita v Pasově je mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2022


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2023


LMU a TUM patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2022


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

bayhost web stmwk web