Seminář pro roční stipendisty BAYHOSTu a BTHA v roce 2021

O víkendu 19.–20. 11. 2021 se konal online seminář pro stipendisty a stipendistky BAYHOSTu a BTHA. Vzhledem k volbám do Německého spolkového sněmu se věnoval právě tématu voleb.

Po představení BAYHOSTu jeho jednatelem Nikolasem Djukićem a uvítání projektovou manažerkou BTHA Radkou Bonackovou se účastníci rozdělili do menších skupinek, ve kterých se mohli seznámit a navázat první kontakty. Následně stipendisté za moderace Maxima Gatskova (BAYHOST) diskutovali o konceptu demokracie. Po ní proběhla přednáška politologa Dr. Andrease Friedela (Univerzita v Řezně) k volbám a volebním systémům a jejich vztahu k demokraciím. Na konci prvního dne byl stipendistům představen program Wahl-O-Mat (německá obdoba volební kalkulačky), se kterým pracovali i následující den. Kromě toho si druhý den poslechli také přednášku Prof. Dr. Thomase Saalfelda (Univerzita v Bamberku) o stranickém systému a možných budoucích koalicích v Německém spolkovém sněmu. Neděle byla zakončena živou diskuzí všech účastníků.

Cílem víkendového semináře organizovaného tradičně BAYHOSTem je jednak zprostředkovat držitelům ročních stipendií aktuální společenská a politická témata, za druhé pak umožnit stipendistům, kteří studují magisterské či doktorské studium na různých vysokých školách v Bavorsku, se mezi sebou poznat a propojit se. Na semináři se potkávají studenti různých vědních oborů, což přispívá k pestrosti celé akce.

BAYHOST a Česko-bavorská vysokoškolská agentura udělují ročně zhruba 40 stipendií absolventům alespoň bakalářského studia ze střední, východní a jihovýchodní Evropy, kteří chtějí pokračovat v magisterském nebo doktorském studiu nebo absolvovat roční studijní pobyt v rámci doktorského studia na některé z bavorských vysokých škol.