Online akce „Za studiem do Bavorska“

Česko-bavorská vysokoškolská agentura pořádala dne 28. 2. 2022 v 17 hod. na platformě Zoom online akci „Za studiem do Bavorska“.

Během této hodinové online akce se více než 40 zájemců dozvědělo o možnostech studia na bavorských vysokých školách i o letních školách a jazykových kurzech v Bavorsku. Následně referentka Martina Guttenberger posluchačům představila stipendijní nabídku BTHA pro české uchazeče a informovala, jak se o stipendia ucházet. Prostor dostali i bývalí stipendisté Vojtěch a Lukáš, kteří s účastníky sdíleli své zkušenosti a zážitky ze studia v Mnichově i z letního kurzu němčiny v Bayreuthu.


Zkrácená verze prezentace „Za studiem do Bavorska“


 

BTHA pozvánka ZaStudiemDoBavorska 28