Online workshop k HEU v oblasti chemie a věd o materiálech

Dne 21. 7. 2021 uspořádala Česko-bavorská vysokoškolská agentura ve spolupráci s Bavorskou výzkumnou aliancí (BayFOR), Generálním konzulátem České republiky v Mnichově a technologickou platformou SusChem CZ online workshop v oblasti chemie a věd o (nano)materiálech. Cílem informačního setkání bylo propojení vědců, podniků a technologických clusterů z Bavorska i ČR a příprava na podání projektů v rámci programu Evropské unie Horizon Europe.

 
Během online meetingu na platformě Zoom se přihlášení aktéři z oblasti vědy a z firemního sektoru mohli propojit, informovat se o programu Horizon Europe a připravit se na aktuální a budoucí výzvy tohoto programu. Online setkání se zúčastnilo na 50 zástupců vědy a firemního sektoru z Bavorska i Česka.

Nový dotační program Horizon Europe s plánovanými prostředky ve výši 95,5 miliard € pro období 2021–2027 je nejvýznamnějším programem Evropské unie na podporu výzkumu a inovací.


Program workshopu 

10:00   stručné představení pořadatelů:
             Generální konzulát České republiky v Mnichově – Jan Kreuter 
             Česko-bavorská vysokoškolská agentura – Radka Bonacková 
             Bavorská výzkumná aliance – Dr. Panteleïmon Panagiotou

10:10   prezentace technologických platforem a clustrů (á 5 min.):
             SUSCHEM CZ – Ing. Ladislav Novák, Ph.D.
             Chemie-Cluster Bayern – Dr. Stefanie Vogel
             Cluster Neue Werkstoffe / Bayern Innovativ – Dr. Nicole de Boer

10:30   prezentace k programu Horizon Europe a podpora prostřednictvím BayFORu (40 min. – Dr. Panteleïmon Panagiotou)

11:10   prezentace k výzvám v oblasti materiálů (40 min. – Dr. Daniel Kiessling)

11:50   příklad dobré praxe: česko-bavorská spolupráce vysokých škol
            projekt HyFlow Vysoké školy aplikovaných věd v Landshutu se ZČU v Plzni – Prof. Dr. Karl-Heinz Pettinger

12:15   diskuze: FAQ – otázky a odpovědi (15 min.)

Moderace: Jan Kreuter, Generální konzulát České republiky v Mnichově


Teilnehmer Gruppenfoto HEU Online Workshop


Prezentace:

pdfÚvodní folie a program

pdfČesko-bavorská vysokoškolská agentura

pdfTechnologická platforma SUSCHEM CZ

pdfChemie-Cluster Bayern

pdfCluster Neue Werkstoffe / Bayern Innovativ

pdfBayFOR – představení, Horizon Europe a oblast materiálů, tipy pro úspěšnou žádost

pdfGood practice: projekt HyFlow Vysoké školy aplikovaných věd v Landshutu se ZČU v Plzni


 pdfElektronické vizitky účastníků