Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Online workshop k HEU v oblasti chemie a věd o materiálech

Dne 21. 7. 2021 uspořádala Česko-bavorská vysokoškolská agentura ve spolupráci s Bavorskou výzkumnou aliancí (BayFOR), Generálním konzulátem České republiky v Mnichově a technologickou platformou SusChem CZ online workshop v oblasti chemie a věd o (nano)materiálech. Cílem informačního setkání bylo propojení vědců, podniků a technologických clusterů z Bavorska i ČR a příprava na podání projektů v rámci programu Evropské unie Horizon Europe.

 
Během online meetingu na platformě Zoom se přihlášení aktéři z oblasti vědy a z firemního sektoru mohli propojit, informovat se o programu Horizon Europe a připravit se na aktuální a budoucí výzvy tohoto programu. Online setkání se zúčastnilo na 50 zástupců vědy a firemního sektoru z Bavorska i Česka.

Nový dotační program Horizon Europe s plánovanými prostředky ve výši 95,5 miliard € pro období 2021–2027 je nejvýznamnějším programem Evropské unie na podporu výzkumu a inovací.


Program workshopu 

10:00   stručné představení pořadatelů:
             Generální konzulát České republiky v Mnichově – Jan Kreuter 
             Česko-bavorská vysokoškolská agentura – Radka Bonacková 
             Bavorská výzkumná aliance – Dr. Panteleïmon Panagiotou

10:10   prezentace technologických platforem a clustrů (á 5 min.):
             SUSCHEM CZ – Ing. Ladislav Novák, Ph.D.
             Chemie-Cluster Bayern – Dr. Stefanie Vogel
             Cluster Neue Werkstoffe / Bayern Innovativ – Dr. Nicole de Boer

10:30   prezentace k programu Horizon Europe a podpora prostřednictvím BayFORu (40 min. – Dr. Panteleïmon Panagiotou)

11:10   prezentace k výzvám v oblasti materiálů (40 min. – Dr. Daniel Kiessling)

11:50   příklad dobré praxe: česko-bavorská spolupráce vysokých škol
            projekt HyFlow Vysoké školy aplikovaných věd v Landshutu se ZČU v Plzni – Prof. Dr. Karl-Heinz Pettinger

12:15   diskuze: FAQ – otázky a odpovědi (15 min.)

Moderace: Jan Kreuter, Generální konzulát České republiky v Mnichově


Teilnehmer Gruppenfoto HEU Online Workshop


Prezentace:

pdfÚvodní folie a program

pdfČesko-bavorská vysokoškolská agentura

pdfTechnologická platforma SUSCHEM CZ

pdfChemie-Cluster Bayern

pdfCluster Neue Werkstoffe / Bayern Innovativ

pdfBayFOR – představení, Horizon Europe a oblast materiálů, tipy pro úspěšnou žádost

pdfGood practice: projekt HyFlow Vysoké školy aplikovaných věd v Landshutu se ZČU v Plzni


 pdfElektronické vizitky účastníků

Zprávy

Collegium Carolinum uděluje stipendium pro hostující vědce na měsíční výzkumný pobyt v Mnichově. Žádost možná do 18. 2. 2022:
www.collegium-carolinum.de

Center for International and Transnational Area Studies (CITAS) Univerzity v Řeznězve 19.–21. 5. 2022 na konferenci Crises Narratives and the Pandemic“:
pdfCall for Papers


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum znovu vypsalo grantový program Bridge2ERA k přípravě žádostí v grantových programech EU s partnery ze střední, východní a jihovýchodní Evropy:
www.bmbf.de


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nově nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


Technická vysoká škola v Rosenheimu nabízí nový anglickojazyčný bakalářský studijní obor Applied Artificial Intelligence:
www.th-rosenheim.de

Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita otevírají nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni otevřely v zimním semestru 2020/21 nový přeshraniční kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) zaměřený na problematiku biobank a personalizované medicíny:
informace ke kurzu


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum vypsalo grantový program FH-Europa na podporu přeshraniční spolupráce vysokých škol aplikovaných věd:
www.bmbf.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty (průběžně) v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí nové studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu otevřela společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí nový bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


LMU a TUM získaly prestižní titul „Excelentní univerzita“:
Tisková zpráva Bavorského státního ministerstva pro vědu a umění


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

TUM a LMU patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2021


Technická vysoká škola v Deggendorfu v TOP 25 celosvětového srovnání:
U-Multirank


TUM a LMU mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2021


Univerzita v Pasově a Univerzita v Bayreuthu jsou mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2021


Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světaMnichov je první.


ČVUT rozšíří elitní klub technických univerzit v rámci výzkumné aliance „EuroTech“.


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

bayhost web stmwk web