Bavorský poslanec Tobias Gotthardt navštívil Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturu

Poslanec Bavorského zemského sněmu Tobias Gotthardt, předseda sněmovního výboru pro spolkové a evropské záležitosti a regionální vztahy a člen výboru pro státní rozpočet a finance, navštívil dne 19. 6. 2020 Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturu.

S Nikolasem Djukićem, jednatelem Bavorského vysokoškolského centra pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST), a Radkou Bonackovou, projektovou manažerkou BTHA, mluvil o růstu česko-bavorské spolupráce v oblasti vysokého školství a výzkumu v posledních letech. Tato spolupráce hraje významnou roli ve společném rozvoji přeshraničního regionu a přesahuje i do dalších oblastí česko-bavorských vztahů, v neposlední řadě v oblasti hospodářství.

Česko-bavorská vysokoškolská agentura, založená v roce 2016 s prozatímní působností do roku 2020, finančně podpořila stovky projektů a výměn, organizovala mj. setkání rektorů a vysokoškolská fóra, a významně se tak podílela na posilování kontaktů mezi českými a bavorskými univerzitami, vysokými školami a výzkumnými institucemi.

Tobias Gotthardt, který jako poslanec Bavorského zemského sněmu usiluje o rozvoj česko-bavorské spolupráce a inicioval k tomuto tématu již mnoho debat a parlamentních setkání, se vyslovil pro pokračování činnosti Česko-bavorské vysokoškolské agentury i po roce 2020.

Vzhledem k současné situaci, kdy protikoronavirová opatření přinesla několikaměsíční uzavření hranic a částečné přerušení kontaktů, je důležité obnovit česko-bavorskou spolupráci co možná nejrychleji.

 2020 06 19 MdLGotthardt 22020 06 19 MdLGotthardt 1

Foto: BTHA