Veletrh Gaudeamus v Brně

Ve dnech 22.–25. 10. 2019 Česko-bavorská vysokoškolská agentura poprvé vystavovala na veletrhu vzdělávání Gaudemus na výstavišti v Brně.

O možnostech studia v Bavorsku a jeho financování zde na stánku informovaly dvě zástupkyně Česko-bavorské vysokoškolské agentury spolu s kolegyněmi z organizací BayBIDS, DAAD, DZS i jednotlivých vysokých škol. Na veletrhu určeném především studentkám a studentům středních škol byl zájem především o dva ze stipendijních programů na vysokých školách v Bavorsku, a to stipendia na letní školy a jazykové kurzy na univerzitách v Bavorsku a stipendia na magisterské a doktorské studium v Bavorsku.

Středoškolačky a středoškoláci se na stánku Česko-bavorské vysokoškolské agentury zajímali právě o možnost vyzkoušet si studium v Bavorsku nejprve „nanečisto“ v rámci odborné letní školy či jazykového kurzu, našli se však také tací, kteří již uvažují o bakalářském či magisterském studiu v Bavorsku. Těm jsou k dispozici tištěné i online informace k široké nabídce studijních oborů a k formálním náležitostem spojeným s přijímacím řízením a zahájením studia.

Zájem o studium v Bavorsku je velký a budoucím uchazečkám a uchazečům tak lze popřát jen hodně úspěchů jak při žádostech o různá stipendia, tak i v přijímacím řízení na bavorské vysoké školy.

foto: BTHA

BTHA Gaudeamus Brno 2019 gro