Den bavorských vysokých škol

Dne 14. 10. 2019 uspořádalo Bavorské zastoupení v České republice ve spolupráci s Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou informační Den bavorských vysokých škol pro studenty pražských gymnázií.

Osm univerzit a vysokých škol z různých koutů Bavorska prezentovalo studijní nabídku vtéto spolkové zemi více než 150 studentům pražských gymnázií. Zastoupeny byly rovněž instituce poskytující poradenství a finanční podporu, které na svých stáncích informovaly o obecných studijních předpokladech a možnostech financování studia vBavorsku.

Folgende Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Förder- und Informationsstellen waren mit Infoständen und Präsentationen beteiligt:

 • OTH v Ambergu a Weidenu
 • TH v Deggendorfu
 • FAU v Erlankách a Norimberku
 • TU v Mnichově
 • Univerzita v Pasově
 • OTH v Řezně
 • Univerzita v Řezně
 • Univerzita v Bamberku / BayBIDS
 • Hochschule Bayern e.V. / hochschule dual
 • Informační centrum DAAD v Praze
 • Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Po krátkých, informativních prezentacích o vysokém školství v Bavorsku, podmínkách přijetí ke studiu a výhodách duálního studia přispěli svými zkušenostmi bývalí studenti, kteří absolvovali studium nebo jeho část na univerzitách v Mnichově (LMU, TUM), v Pasově, v Řezně a ve Würzburku. Podařilo se jim velmi působivě podat stručné zprávy o svých zážitcích a o kladném vlivu studia v Bavorsku na jejich osobní vývoj i profesní dráhu.

Informační materiály o studiu v Bavorsku jsou zájemcům až do konce roku volně k dispozici v prostorách Bavorského zastoupení.

Zpráva na stránkách Bavorského zastoupení (v němčině)

fotografie: BTHA – Vladimír Šigut

 

 • BTHA_BayHSTagPrag2019_Sigut-01
 • BTHA_BayHSTagPrag2019_Sigut-02
 • BTHA_BayHSTagPrag2019_Sigut-03
 • BTHA_BayHSTagPrag2019_Sigut-04
 • BTHA_BayHSTagPrag2019_Sigut-05
 • BTHA_BayHSTagPrag2019_Sigut-06
 • BTHA_BayHSTagPrag2019_Sigut-07
 • BTHA_BayHSTagPrag2019_Sigut-08
 • BTHA_BayHSTagPrag2019_Sigut-09
 • BTHA_BayHSTagPrag2019_Sigut-10
 • BTHA_BayHSTagPrag2019_Sigut-11
 • BTHA_BayHSTagPrag2019_Sigut-12
 • BTHA_BayHSTagPrag2019_Sigut-13
 • BTHA_BayHSTagPrag2019_Sigut-14
 • BTHA_BayHSTagPrag2019_Sigut-15
 • BTHA_BayHSTagPrag2019_Sigut-16
 • BTHA_BayHSTagPrag2019_Sigut-17
 • BTHA_BayHSTagPrag2019_Sigut-18
 • BTHA_BayHSTagPrag2019_Sigut-19
 • BTHA_BayHSTagPrag2019_Sigut-20

Simple Image Gallery Extended