Místopředseda vlády ČR na Dni vědy ve Weidenu

Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace, přijal pozvání Evropského metropolitního regionu Norimberk a Česko-bavorské vysokoškolské agentury na 13. Den vědy metropolitního regionu dne 19. 7. 2019 ve Weidenu

Při panelové diskuzi o aktuálním vývoji vědy a průmyslu v Bavorsku a České republice s ním na pódiu promluvil také dr. Florian Herrmann, poslanec Bavorského zemského sněmu, vedoucí Bavorské státní kanceláře a ministr pro spolkové a evropské záležitosti a media, a dále prof. Andrea Klug, rektorka Východobavorské technické vysoké školy v Amberku a Weidenu. Český místopředseda vlády ocenil intenzivní spolupráci mezi bavorskými a českými vysokými školami, výzkumnými institucemi a firmami: „Naše investice do vědy a vzdělávání jsou investice do budoucnosti našich dětí.“ Na žádost o doporučení pro budoucnost regionu dodal bavorský státní ministr Florian Herrmann: „Musíme být mentálně otevřeni vývoji a budoucím příležitostem – i přímo v regionech.“

Hostitelem 13. Dne vědy Evropského metropolitního regionu Norimberk pod heslem „Venkov jako gateway“ byla Východobavorská technická vysoká škola v Amberku a Weidenu. Její rektorka prof. Andrea Klug zdůraznila význam přeshraniční spolupráce ve vědě a výuce pro atraktivitu příhraničního regionu a tím i regionální vazby studentů z obou zemí a poděkovala za velmi dobrou spolupráci zejména se Západočeskou univerzitou v Plzni.

Po zahájení se více než 700 hostů z oblasti podnikání, vědy a politiky zúčastnilo čtyř panelů, které byly věnovány venkovským částem metropolitního regionu se zaměřením na témata jako „Práce a vzdělávání 4.0“ nebo „Energie, technologie a udržitelnost“.

BAYHOST a Česko-bavorská vysokoškolská agentura byli zastoupení v panelu „Gateway střední a východní Evropa“, kde Nikolas Djukić, vedoucí Bavorského centra pro střední, východní a jihovýchodní Evropu, poskytl přehled o vývoji spolupráce za posledních 30 let od otevření hranic. Ve své prezentaci poukázal na rozdíly ve vývoji spolupráce mezi Bavorskem a zeměmi východní Evropy v ekonomice a ve vzdělávání. Zatímco hospodářská spolupráce se střední a východní Evropou vzkvétá, partnerství a nabídky v oblasti vzdělávání jsou stále výrazně slabší než se západní Evropou.

Po živé diskusi o dalším rozvoji spolupráce ve vzdělávání a vědě, zejména v česko-bavorském příhraničí, se účastníci panelů sešli k závěrečnému programu, kdy byla štafeta předána Vysoké škola v Ansbachu, která převezme organizaci Dne vědy v příštím roce.

Ve své závěrečné řeči prof. Godehard Ruppert, odborný mluvčí Fóra vědy, prezident Univerzity v Bamberku a mluvčí rady BAYHOSTu a BTHA, znovu zdůraznil význam vědy pro metropolitní region a potřebu podporovat spolupráci v oblasti ekonomiky a vědy ve všech oborech na úrovni regionální i mezinárodní.

 


Program 13. Dne vědy (v němčině)

Článek Evropského metropolitního regionu Norimberk (v němčině)

Příspěvek na webové stránce Bavorské státní kanceláře (v němčině)

Příspěvek na webové stránce Generální konzulátu České republiky v Mnichově (v češtině)

Tweet místopředsedy vlády České republiky (v češtině)

Televizní spot Oberpfalz TV (v němčině)


Fotografie: Jan Branč / MPO

  • 2019-07-19_WT-Weiden_JanBranc-01
  • 2019-07-19_WT-Weiden_JanBranc-02
  • 2019-07-19_WT-Weiden_JanBranc-03
  • 2019-07-19_WT-Weiden_JanBranc-04
  • 2019-07-19_WT-Weiden_JanBranc-05
  • 2019-07-19_WT-Weiden_JanBranc-06