Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Místopředseda vlády ČR na Dni vědy ve Weidenu

Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace, přijal pozvání Evropského metropolitního regionu Norimberk a Česko-bavorské vysokoškolské agentury na 13. Den vědy metropolitního regionu dne 19. 7. 2019 ve Weidenu

Při panelové diskuzi o aktuálním vývoji vědy a průmyslu v Bavorsku a České republice s ním na pódiu promluvil také dr. Florian Herrmann, poslanec Bavorského zemského sněmu, vedoucí Bavorské státní kanceláře a ministr pro spolkové a evropské záležitosti a media, a dále prof. Andrea Klug, rektorka Východobavorské technické vysoké školy v Amberku a Weidenu. Český místopředseda vlády ocenil intenzivní spolupráci mezi bavorskými a českými vysokými školami, výzkumnými institucemi a firmami: „Naše investice do vědy a vzdělávání jsou investice do budoucnosti našich dětí.“ Na žádost o doporučení pro budoucnost regionu dodal bavorský státní ministr Florian Herrmann: „Musíme být mentálně otevřeni vývoji a budoucím příležitostem – i přímo v regionech.“

Hostitelem 13. Dne vědy Evropského metropolitního regionu Norimberk pod heslem „Venkov jako gateway“ byla Východobavorská technická vysoká škola v Amberku a Weidenu. Její rektorka prof. Andrea Klug zdůraznila význam přeshraniční spolupráce ve vědě a výuce pro atraktivitu příhraničního regionu a tím i regionální vazby studentů z obou zemí a poděkovala za velmi dobrou spolupráci zejména se Západočeskou univerzitou v Plzni.

Po zahájení se více než 700 hostů z oblasti podnikání, vědy a politiky zúčastnilo čtyř panelů, které byly věnovány venkovským částem metropolitního regionu se zaměřením na témata jako „Práce a vzdělávání 4.0“ nebo „Energie, technologie a udržitelnost“.

BAYHOST a Česko-bavorská vysokoškolská agentura byli zastoupení v panelu „Gateway střední a východní Evropa“, kde Nikolas Djukić, vedoucí Bavorského centra pro střední, východní a jihovýchodní Evropu, poskytl přehled o vývoji spolupráce za posledních 30 let od otevření hranic. Ve své prezentaci poukázal na rozdíly ve vývoji spolupráce mezi Bavorskem a zeměmi východní Evropy v ekonomice a ve vzdělávání. Zatímco hospodářská spolupráce se střední a východní Evropou vzkvétá, partnerství a nabídky v oblasti vzdělávání jsou stále výrazně slabší než se západní Evropou.

Po živé diskusi o dalším rozvoji spolupráce ve vzdělávání a vědě, zejména v česko-bavorském příhraničí, se účastníci panelů sešli k závěrečnému programu, kdy byla štafeta předána Vysoké škola v Ansbachu, která převezme organizaci Dne vědy v příštím roce.

Ve své závěrečné řeči prof. Godehard Ruppert, odborný mluvčí Fóra vědy, prezident Univerzity v Bamberku a mluvčí rady BAYHOSTu a BTHA, znovu zdůraznil význam vědy pro metropolitní region a potřebu podporovat spolupráci v oblasti ekonomiky a vědy ve všech oborech na úrovni regionální i mezinárodní.

 


Program 13. Dne vědy (v němčině)

Článek Evropského metropolitního regionu Norimberk (v němčině)

Příspěvek na webové stránce Bavorské státní kanceláře (v němčině)

Příspěvek na webové stránce Generální konzulátu České republiky v Mnichově (v češtině)

Tweet místopředsedy vlády České republiky (v češtině)

Televizní spot Oberpfalz TV (v němčině)


Fotografie: Jan Branč / MPO

  • 2019-07-19_WT-Weiden_JanBranc-01
  • 2019-07-19_WT-Weiden_JanBranc-02
  • 2019-07-19_WT-Weiden_JanBranc-03
  • 2019-07-19_WT-Weiden_JanBranc-04
  • 2019-07-19_WT-Weiden_JanBranc-05
  • 2019-07-19_WT-Weiden_JanBranc-06

Simple Image Gallery Extended

Zprávy

Technická univerzita Ostrava zve na 4. Internationální týden který se uskuteční ve dnech 9.3.13. 3. 2020:
pdfprogram


Technická vysoká škola v Deggendorfu zve na konferenci 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies ve dnech 13.15. 5. 2020:
CfP do 17. 2. 2020
acit.tneu.edu.ua

Euroregion DunajVltava zve na 4. Bavorsko-český den pro firmy dne 19. 3. 2020 v Deggendorfu:
pdfpozvánka


Akademie OstbayernBöhmen zve k řadě akcí na téma Gesund bleiben Perspektiven im ländlichen Raum:
pdfprogram akademie


Výroční zasedání Collegia Carolina „Nerovnosti a divergence ve vývoji ve střední a východní Evropě od roku 1989, politika, ekonomie a společnost“ ve Fischbachau/Bavorsko ve dnech 12. 15. 11. 2020:
CfP do 31. 3. 2020
pozvánka


Collegium Carolinum 2020 nabízí stipendia pro jednoměsíční výzkumné pobyty v Mnichově pro inovativní výzkumy v oblasti kultury a historie českých zemí:
přihlášky do 14. 2. 2020
nabídka stipendií


Nadace Konráda Adenauera vypisuje stipendia pro magisterské a doktorské studium a pro výzkumné pobyty v minimální délce 3 semestrů na univerzitách a vysokých školách v Německu:
přihlášky do 15. 2. 2020
pdfnabídka stipendií


GA ČR a DFG společně podpoří česko-německé výzkumné projekty:
podávání žádostí do 7. 4. 2020 resp. 31. 3. 2020

MŠMT vyhlásilo 8. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA (LTE220) pro podávání projektů v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji:
EUREKA


Grantový program BMBF pro německé vysoké školy aplikovaných věd k přeshraniční spolupráci a podávání žádostí v evropském programu „Horizon 2020“:
podávání žádostí do 30. 6. 2020
EU-Antrag-FH


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže


Česko-německá obchodní a průmyslová komora hledá praktikanty do oddělení Competence Center Zukunftstechnologien:
pdfnabídka stáže


EUREGIO Bavorský les – Šumava nabízí tříměsíční stáž ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg – Weiden nabízí nové studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu otevírá společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


LMU a TUM mezi 50 nejlepšími univerzitami světa:
World University Ranking


LMU a TUM získaly prestižní titul „Excelentní univerzita“:
Tisková zpráva Bavorského státního ministerstva pro vědu a umění


Čtyři bavorské univerzity patří ke 100 nejlepších univerzit světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2019


Technická vysoká škola v Deggendorfu v TOP 25 celosvětového srovnání:
U-Multirank


Univerzita v Pasově a Univerzita v Bayreuthu jsou mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2018 


Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světa


ČVUT rozšíří elitní klub technických univerzit v rámci výzkumné aliance „EuroTech“.


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

BAYHOST Minibild 8 StMFH Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.