Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Místopředseda vlády ČR na Dni vědy ve Weidenu

Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace, přijal pozvání Evropského metropolitního regionu Norimberk a Česko-bavorské vysokoškolské agentury na 13. Den vědy metropolitního regionu dne 19. 7. 2019 ve Weidenu

Při panelové diskuzi o aktuálním vývoji vědy a průmyslu v Bavorsku a České republice s ním na pódiu promluvil také dr. Florian Herrmann, poslanec Bavorského zemského sněmu, vedoucí Bavorské státní kanceláře a ministr pro spolkové a evropské záležitosti a media, a dále prof. Andrea Klug, rektorka Východobavorské technické vysoké školy v Amberku a Weidenu. Český místopředseda vlády ocenil intenzivní spolupráci mezi bavorskými a českými vysokými školami, výzkumnými institucemi a firmami: „Naše investice do vědy a vzdělávání jsou investice do budoucnosti našich dětí.“ Na žádost o doporučení pro budoucnost regionu dodal bavorský státní ministr Florian Herrmann: „Musíme být mentálně otevřeni vývoji a budoucím příležitostem – i přímo v regionech.“

Hostitelem 13. Dne vědy Evropského metropolitního regionu Norimberk pod heslem „Venkov jako gateway“ byla Východobavorská technická vysoká škola v Amberku a Weidenu. Její rektorka prof. Andrea Klug zdůraznila význam přeshraniční spolupráce ve vědě a výuce pro atraktivitu příhraničního regionu a tím i regionální vazby studentů z obou zemí a poděkovala za velmi dobrou spolupráci zejména se Západočeskou univerzitou v Plzni.

Po zahájení se více než 700 hostů z oblasti podnikání, vědy a politiky zúčastnilo čtyř panelů, které byly věnovány venkovským částem metropolitního regionu se zaměřením na témata jako „Práce a vzdělávání 4.0“ nebo „Energie, technologie a udržitelnost“.

BAYHOST a Česko-bavorská vysokoškolská agentura byli zastoupení v panelu „Gateway střední a východní Evropa“, kde Nikolas Djukić, vedoucí Bavorského centra pro střední, východní a jihovýchodní Evropu, poskytl přehled o vývoji spolupráce za posledních 30 let od otevření hranic. Ve své prezentaci poukázal na rozdíly ve vývoji spolupráce mezi Bavorskem a zeměmi východní Evropy v ekonomice a ve vzdělávání. Zatímco hospodářská spolupráce se střední a východní Evropou vzkvétá, partnerství a nabídky v oblasti vzdělávání jsou stále výrazně slabší než se západní Evropou.

Po živé diskusi o dalším rozvoji spolupráce ve vzdělávání a vědě, zejména v česko-bavorském příhraničí, se účastníci panelů sešli k závěrečnému programu, kdy byla štafeta předána Vysoké škola v Ansbachu, která převezme organizaci Dne vědy v příštím roce.

Ve své závěrečné řeči prof. Godehard Ruppert, odborný mluvčí Fóra vědy, prezident Univerzity v Bamberku a mluvčí rady BAYHOSTu a BTHA, znovu zdůraznil význam vědy pro metropolitní region a potřebu podporovat spolupráci v oblasti ekonomiky a vědy ve všech oborech na úrovni regionální i mezinárodní.

 


Program 13. Dne vědy (v němčině)

Článek Evropského metropolitního regionu Norimberk (v němčině)

Příspěvek na webové stránce Bavorské státní kanceláře (v němčině)

Příspěvek na webové stránce Generální konzulátu České republiky v Mnichově (v češtině)

Tweet místopředsedy vlády České republiky (v češtině)

Televizní spot Oberpfalz TV (v němčině)


Fotografie: Jan Branč / MPO

  • 2019-07-19_WT-Weiden_JanBranc-01
  • 2019-07-19_WT-Weiden_JanBranc-02
  • 2019-07-19_WT-Weiden_JanBranc-03
  • 2019-07-19_WT-Weiden_JanBranc-04
  • 2019-07-19_WT-Weiden_JanBranc-05
  • 2019-07-19_WT-Weiden_JanBranc-06

Simple Image Gallery Extended

Zprávy

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko a Svobodného státu Sasko pořádají spolu s Velvyslanectvím SRN v Praze, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zdravotnictví a Technologickou agenturou ČR ve dnech 19.–20. 11. 2020 inovační konferenci „Pathways into a sustainable future“ k tématu zelených technologií:
pdfpozvánka


Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem nabízí školení pro zájemce o česko-německou jazykovou animaci ve dnech 5.–8. 11. 2020 v Plavně:
www.tandem-org.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí nové studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu otevírá společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí nový bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2020


LMU a TUM získaly prestižní titul „Excelentní univerzita“:
Tisková zpráva Bavorského státního ministerstva pro vědu a umění


Čtyři bavorské univerzity patří ke 100 nejlepších univerzit světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2019


Technická vysoká škola v Deggendorfu v TOP 25 celosvětového srovnání:
U-Multirank


Univerzita v Pasově a Univerzita v Bayreuthu jsou mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2019


Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světa


ČVUT rozšíří elitní klub technických univerzit v rámci výzkumné aliance „EuroTech“.


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

BAYHOST Minibild 8 StMFH Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.