Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Místopředseda vlády ČR na Dni vědy ve Weidenu

Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace, přijal pozvání Evropského metropolitního regionu Norimberk a Česko-bavorské vysokoškolské agentury na 13. Den vědy metropolitního regionu dne 19. 7. 2019 ve Weidenu

Při panelové diskuzi o aktuálním vývoji vědy a průmyslu v Bavorsku a České republice s ním na pódiu promluvil také dr. Florian Herrmann, poslanec Bavorského zemského sněmu, vedoucí Bavorské státní kanceláře a ministr pro spolkové a evropské záležitosti a media, a dále prof. Andrea Klug, rektorka Východobavorské technické vysoké školy v Amberku a Weidenu. Český místopředseda vlády ocenil intenzivní spolupráci mezi bavorskými a českými vysokými školami, výzkumnými institucemi a firmami: „Naše investice do vědy a vzdělávání jsou investice do budoucnosti našich dětí.“ Na žádost o doporučení pro budoucnost regionu dodal bavorský státní ministr Florian Herrmann: „Musíme být mentálně otevřeni vývoji a budoucím příležitostem – i přímo v regionech.“

Hostitelem 13. Dne vědy Evropského metropolitního regionu Norimberk pod heslem „Venkov jako gateway“ byla Východobavorská technická vysoká škola v Amberku a Weidenu. Její rektorka prof. Andrea Klug zdůraznila význam přeshraniční spolupráce ve vědě a výuce pro atraktivitu příhraničního regionu a tím i regionální vazby studentů z obou zemí a poděkovala za velmi dobrou spolupráci zejména se Západočeskou univerzitou v Plzni.

Po zahájení se více než 700 hostů z oblasti podnikání, vědy a politiky zúčastnilo čtyř panelů, které byly věnovány venkovským částem metropolitního regionu se zaměřením na témata jako „Práce a vzdělávání 4.0“ nebo „Energie, technologie a udržitelnost“.

BAYHOST a Česko-bavorská vysokoškolská agentura byli zastoupení v panelu „Gateway střední a východní Evropa“, kde Nikolas Djukić, vedoucí Bavorského centra pro střední, východní a jihovýchodní Evropu, poskytl přehled o vývoji spolupráce za posledních 30 let od otevření hranic. Ve své prezentaci poukázal na rozdíly ve vývoji spolupráce mezi Bavorskem a zeměmi východní Evropy v ekonomice a ve vzdělávání. Zatímco hospodářská spolupráce se střední a východní Evropou vzkvétá, partnerství a nabídky v oblasti vzdělávání jsou stále výrazně slabší než se západní Evropou.

Po živé diskusi o dalším rozvoji spolupráce ve vzdělávání a vědě, zejména v česko-bavorském příhraničí, se účastníci panelů sešli k závěrečnému programu, kdy byla štafeta předána Vysoké škola v Ansbachu, která převezme organizaci Dne vědy v příštím roce.

Ve své závěrečné řeči prof. Godehard Ruppert, odborný mluvčí Fóra vědy, prezident Univerzity v Bamberku a mluvčí rady BAYHOSTu a BTHA, znovu zdůraznil význam vědy pro metropolitní region a potřebu podporovat spolupráci v oblasti ekonomiky a vědy ve všech oborech na úrovni regionální i mezinárodní.

 


Program 13. Dne vědy (v němčině)

Článek Evropského metropolitního regionu Norimberk (v němčině)

Příspěvek na webové stránce Bavorské státní kanceláře (v němčině)

Příspěvek na webové stránce Generální konzulátu České republiky v Mnichově (v češtině)

Tweet místopředsedy vlády České republiky (v češtině)

Televizní spot Oberpfalz TV (v němčině)


Fotografie: Jan Branč / MPO

  • 2019-07-19_WT-Weiden_JanBranc-01
  • 2019-07-19_WT-Weiden_JanBranc-02
  • 2019-07-19_WT-Weiden_JanBranc-03
  • 2019-07-19_WT-Weiden_JanBranc-04
  • 2019-07-19_WT-Weiden_JanBranc-05
  • 2019-07-19_WT-Weiden_JanBranc-06

Zprávy

Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá pracovníka (od 1. 1. 2022) a stážisty (průběžně) v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka pracovní pozice
pdfnabídka stáže


Center for International and Transnational Area Studies (CITAS) Univerzity v Řeznězve 19.–21. 5. 2022 na konferenci Crises Narratives and the Pandemic“. Přihlášení s příspěvkem je možné do 10. 1. 2022:
pdfCall for Papers


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum znovu vypsalo grantový program Bridge2ERA k přípravě žádostí v grantových programech EU s partnery ze střední, východní a jihovýchodní Evropy:
www.bmbf.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nově nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


Technická vysoká škola v Rosenheimu nabízí nový anglickojazyčný bakalářský studijní obor Applied Artificial Intelligence:
www.th-rosenheim.de

Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita otevírají nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni otevřely v zimním semestru 2020/21 nový přeshraniční kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) zaměřený na problematiku biobank a personalizované medicíny:
informace ke kurzu


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum vypsalo grantový program FH-Europa na podporu přeshraniční spolupráce vysokých škol aplikovaných věd:
www.bmbf.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí nové studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu otevřela společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí nový bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


LMU a TUM získaly prestižní titul „Excelentní univerzita“:
Tisková zpráva Bavorského státního ministerstva pro vědu a umění


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

TUM a LMU patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2021


Technická vysoká škola v Deggendorfu v TOP 25 celosvětového srovnání:
U-Multirank


TUM a LMU mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2021


Univerzita v Pasově a Univerzita v Bayreuthu jsou mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2021


Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světaMnichov je první.


ČVUT rozšíří elitní klub technických univerzit v rámci výzkumné aliance „EuroTech“.


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

bayhost web stmwk web