Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

4. Česko-bavorské vysokoškolské fórum ve dnech 27. – 29. 11. 2019 v Pasově

Česko-bavorská vysokoškolská agentura a Univerzita v Pasově společně uspořádaly 4. Česko-bavorské vysokoškolské fórum na téma „Česko-bavorská hranice – krajina, jazyky a technologie“, které se konalo ve dnech 27.–29. 11. 2019 v Pasově.

Fóra se zúčastnilo více než 150 zástupců univerzit, vysokých škol, uměleckých akademií a vědeckých institucí, jakož i zástupci příslušných ministerstev, kooperační partneři a studenti ze všech koutů Česka i Bavorska.

 
pdfprogram

Večer 27. 11. 2019 byl pro hosty připraven kulturní úvod. Nejdříve se zúčastnili nevšední zážitkové prohlídky města Pasova s výstupy herců v kostýmech a následně se všichni setkali v kavárně kina „ProLi“, kde se mohli blíže seznámit u malého pohoštění. Večer byl zakončen v sále kina, kde účastníci zhlédli dokumentární film Josefa Císařovského „Boží mlýny“, poslechli si rozhovor s přítomným režisérem, kterému následně kladli své dotazy a vyjádřili své kladné ohlasy ke zpracování nelehkého tématu železné opony na Šumavě.

Na večerní kulturní úvod navázala ráno ve čtvrtek 28. 11. 2019 ve foyer univerzitní knihovny vernisáž výstavy „Věda přes hranice“ s fotografiemi Herberta Pöhnla z česko-bavorských vysokoškolských projektů. Následně bylo fórum oficiálně zahájeno v prostorách IT centra Univerzity v Pasově za účasti zástupců univerzit a vysokých škol z Bavorska a z České republiky a četných dalších hostů. Účastníky přivítala prezidentka Univerzity v Pasově, Prof. Dr. Carola Jungwirth, která vyzdvihla významnou pozici univerzity a města Pasova v příhraničním regionu. Následovala zdravice státního tajemníka Bavorského státního ministerstva pro vědu a umění, MD Dr. Rolf-Dietera Jungka a ředitele odboru mezinárodních vztahů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Mgr. Ladislava Bánovce. Tajemník Jungk zmínil mimo svých osobních kontaktů a zkušeností z česko-bavorského prostředí také důležitost partnerství Česka a Bavorska jakožto sousedících středoevropských zemí. Ředitel Bánovec se pak ve svém projevu věnoval 30. výročí pádu železné opony a jeho významu pro dnešní společnost. Závěrem vyzdvihl přínos Česko-bavorské vysokoškolské agentury k rozvoji česko-bavorských vztahů.

Železná opona a česko-bavorské příhraničí byly hlavním tématem celého čtvrtečního programu, v rámci kterého byla představena celá řada aktuálních vysokoškolských projektů zaměřených na příhraniční region v různých oblastech vědy a vzdělávání, jako např. „Transborderness – regionalita – příhraniční identita“, „Jazykově-literární dědictví východního Bavorska a jižních Čech“, „Hranice v národních a transnacionálních kulturách vzpomínání mezi Českem a Bavorskem“, mimoškolní místa výuky v česko-bavorském příhraničí, pedagogika, historická geografie, kulturní dědictví, krajinná architektura či veřejné právo. Přehled projektů nabízí program fóra a prezentace.

Pestrou paletu vysokoškolských prezentací zakončili čeští a bavorští studenti, kteří přispěli svými studijními zkušenostmi ze zahraničních pobytů, odborných stáží a letních škol v obou zemích. Po živých rozhovorech účastníků při kávě pak následovala krátká přednáška k tématu železné opony a čtení z překladu knihy spisovatele Davida Jana Žáka „Návrat Krále Šumavy“, na kterém pod vedením Dr. Kateřiny Šichové pracovali studenti Bohemica a Česko-německých studií na Univerzitě v Řezně.

Nabitý čvtrteční program zakončila panelová diskuze s názvem „Vorhang auf – opona se zvedá“, na které promluvil bývalý ministr kultury České republiky, Daniel Herman, prezident krajského sněmu Dolního Bavorska a starosta města Freyung, Dr. Olaf Heinrich, dále Mgr. Libor Svoboda, Ph.D. z Ústavu pro studium totalitních režimů a Patrick Reitinger z katedry historické geografie Univerzity v Bamberku; roli moderátorky převzala projektová manažerka Česko-bavorské vysokoškolské agentury Radka Bonacková. Diskuze byla zahájena otázkou k důsledkům železné opony a následně jejího pádu v osobních i pracovních životech řečníků. Diskutující srovnali dobu před a po pádu opony z různých hledisek (identita, geografie, infrastruktura apod.), tematizován byl také vývoj přeshraniční vysokoškolské spolupráce po roce 1989 a její role pro budoucnost příhraničního regionu.

V pátek 29. 11. 2019 byl předmětem druhého tematického dne transfer znalostí a technologií. Vedoucí Transferového centra Univerzity v Pasově, Dr. Günther Hribek spolu s Radkou Bonackovou vyzval účastníky k užší spolupráci v této oblasti. Úvodní historický přehled česko-bavorského přeshraničního transferu krátce přednesl doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. z Ústavu světových dějiny Univerzity Karlovy. Dále byla představena síť transferových center bavorských univerzit a vysokých škol aplikovaných věd (TBU/TBHAW) a česká platforma Transfera.cz. Po příkladech česko-bavorských vysokoškolských kooperací v oblasti vědy a výzkumu a dalším networkingu při kávě následovala představení regionálních projektů a nabídek v oblasti transferu a inovací. Přehled zmíněných projektů je k dispozici v programu fóra a poskytnutých prezentacích.

Páteční program uzavřela panelová diskuze s názvem „Hranice ve vědě a praxi“, na které promluvili politický a obchodní konzul ČR v Mnichově, Jan Kreuter, dále Richard Brunner z Obchodní a průmyslové komory pro Horní Falc, vedoucí Centra pro přenost poznatků a technologií Univerzity Karlovy, Hana Kosová a koordinátor elitního oboru Východoevropská studia na LMU a bývalý koordinátor projektu transferu technologií Univerzity v Pasově a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Dr. Felix Jeschke. Moderace se ujala mluvčí TBHAW Dr. Hedwig Maurer. Během diskuze zaznělo mnoho zajímavých postřehů. Richard Brunner (ČNOPK) například mluvil o České republice a Bavorsku jako dvou rovných partnerech, kteří společně snadněji dosahují mnohých cílů. Konzul Jan Kreuter pak upozornil na přednosti odlišných pracovních přístupů obou stran, které se v praxi vzájemně doplňují.

Nejen při závěrečném občerstvení si řada účastníků vyměnila kontakty a rozvedla možnosti další česko-bavorské spolupráce v oblasti vysokého školství a vědy. K 5. Česko-bavorskému vysokoškolskému fóru pozve Česko-bavorská vysokoškolská agentura v roce 2020 do Řezna, kde byla činnost agentury v roce 2016 zahájena.Příspěvky a prezentace ze dne 28. 11. 2019


pdf4. Česko-bavorské vysokoškolské fórum – příspěvky a prezentace z 28. 11. 2019 

pdfTransborderness – regionalita – příhraniční identita

pdfOd tradice k budoucnosti. Jazykově-literární dědictví východního Bavorska a jižních Čech

pdfOd tradice k budoucnosti. Jazykově-literární dědictví východního Bavorska a jižních Čech (část 2)

pdfHranice v národních a transnacionálních kulturách vzpomínání mezi Českem a Bavorskem

pdfHistorie jako prostor k setkávání – mimoškolní místa výuky v česko-bavorském příhraničí

pdfProjekt „PreKulTa“ a interaktivní naučná stezka „Krajinou Studené války"

pdfPohraničí:pohledy (část 1)

pdfPohraničí:pohledy (část 2)

pdfKulturní a jazyková heterogenita v česko-bavorském příhraničí

pdfProjekt „Region bez hranic“ a Česko-německý festival práva

pdfKrálové Šumavy


Příspěvky a prezentace ze dne 29. 11. 2019

pdf4. Česko-bavorské vysokoškolské fórum – příspěvky a prezentace z 29. 11. 2019

pdfČesko-bavorský transfer inovací v historické perspektivě

pdf„Know-how na třicátou“ – transferová centra bavorských vysokých škol

pdf„F&E&I po česku“ – prezentace platformy Transfera.cz

pdfČesko-bavorské vysokoškolské kooperace

pdfČesko-bavorská vysokoškolská agentura

pdfTRIO – vysokoškolský svaz Transfer a inovace ve východním Bavorsku

pdfPřeshraniční transfer znalostí a technologií ČNOPK Plzeň

pdfVysoké školy a průmysl 4.0 Evropský region Dunaj-Vltava

pdfPřeshraniční transfer technologií poradenská místafotky: Vladimír Šigut, BTHA

 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-27_Passau_Sigut-01
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-27_Passau_Sigut-02
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-27_Passau_Sigut-03
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-27_Passau_Sigut-04
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-01
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-02
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-03
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-04
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-05
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-06
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-07
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-08
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-09
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-10
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-11
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-12
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-13
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-14
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-15
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-16
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-17
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-18
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-19
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-20
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-21
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-22
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-23
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-24
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-25
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-26
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-27
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-28
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-28_Passau_Sigut-29
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-29_Passau_Sigut-01
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-29_Passau_Sigut-02
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-29_Passau_Sigut-03
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-29_Passau_Sigut-04
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-29_Passau_Sigut-05
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-29_Passau_Sigut-06
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-29_Passau_Sigut-07
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-29_Passau_Sigut-08
 • BTHA_4-BT-HS-Forum_2019-11-29_Passau_Sigut-09

 

Zprávy

Akademie Východní Bavorsko – Čechy zve dne 9. 12. 2022 na exkurzi na ZČU v Plzni k projektu „Modelárna a digitální dvojčata“:
akce


Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá pomocné vědecké síly z řad studentů bavorských vysokých škol:
pdfnabídka pracovní pozice 


Projekt Do Německa na zkušenou hledá referenty/referentky a finančního koordinátora/finanční koordinátorku:
pdfinzerát referenti
pdfinzerát koordinátor


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Památník koncentračního tábora Flossenbürg hledá česky a německy mluvící průvodce:
pngnabídka pracovní pozice

Česko-německý fond budoucnosti podporuje přeshraniční projekty na pomoc Ukrajině a jejím občanům:
www.fb.cz


Česko-německý fond budoucnosti a MŠMT uspořádali dne 7. 4. 2022 v Praze konferenci k podpoře výuky českého jazyka v Německu:
pdfprogram
záznam konference


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum opět vypsalo grantový program Bridge2ERA k přípravě žádostí v grantových programech EU s partnery ze střední, východní a jihovýchodní Evropy:
www.bmbf.de


TH Rosenheim nabízí zahraničním studentům nový studijní program International Bachelor of Engineering. Nezbytná zkouška DaF je do studia integrována:
www.th-rosenheim.de


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita nabízí nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni otevřely v zimním semestru 2020/21 nový přeshraniční kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) zaměřený na problematiku biobank a personalizované medicíny:
informace ke kurzu


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum vypsalo grantový program FH-Europa na podporu přeshraniční spolupráce vysokých škol aplikovaných věd:
www.bmbf.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty (průběžně) v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu nabízí společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


Univerzita v Pasově je mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2022


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2023


LMU a TUM patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2021


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

bayhost web stmwk web