Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Prezentace projektu „Do Německa na zkušenou"


Závěrečná prezentace projektu „Do Německa na zkušenou" se uskutečnila 7. března 2019 již tradičně v prostorách Goethe-Institutu v Praze. V rámci akce proběhla bilance výsledků za projektové období 2018/2019 a zároveň byly představeny plány pro nadcházející projektový rok. Úvodní slovo pronesly kromě koordinátorek i zástupci partnerů projektu – Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti, Goethe-Institutu, Informačního centra DAAD a Česko-bavorské vysokoškolské agentury.

„Díky skvělému týmu referentů jsme mohli realizovat více než 200 prezentací, což je nejvíc v celé historii projektu. Rádi bychom tímto tempem pokračovali i nadále,“ uvedla koordinátorka projektu Tereza Sudíková. To dokazuje opětovný zájem škol o spolupráci s projektem. Do budoucna si koordinátorský tým klade za cíl účastnit se ještě většího množství akcí určených jak studentům vysokých a středních škol, tak i široké veřejnosti.

Projekt vznikl z iniciativy novinářky Báry Procházkové pod záštitou Česko-německého fóra mládeže a v České republice úspěšně funguje již čtrnáct let. V roce 2019 tedy oslaví své 15. výročí, ke kterému vznikne i nové propagační video. Cílem projektu je motivovat a informovat studenty vysokých a středních škol k pobytům v Německu – ať už se jedná o akademický pobyt na německé vysoké škole nebo o dobrovolnický projekt Evropského sboru solidarity, letní jazykovou školu či workcamp.

V projektovém roce 2018/19 proběhlo více než 200 interaktivních prezentací ve školních třídách, přednáškových sálech a na konferencích. Během nich byli účastníci seznamováni s možnostmi studia, praxí, dobrovolnictví, účasti na mezinárodních výměnách mládeže a v neposlední řadě s aktivitami na rozšiřování jazykových kompetencí, k nimž patří třeba letní jazykové školy na německých univerzitách. Kromě klasických prezentací byl projekt zastoupen na Dni jednoty pořádaném Německým velvyslanectvím v Praze, na Dni s němčinou v Olomouci a v Pardubicích, na Veletrhu mezinárodních příležitostí v Pelhřimově a Havlíčkově Brodě, na Česko-bavorské kulturní platformě Treffpunkt v Plzni či na oslavách 10 let PASCH pořádaných Německým gymnáziem v Praze.

Česko-bavorská vysokoškolská agentura v akademickém roce 2018/19 podpořila prezentace a informační stánky na 18 vysokých školách v celé ČR.

Více informací o projektu „Do Německa na zkušenou" naleznete na webové stránce projektu i na Facebooku.

 

DSC 0225

Foto: DNNZVýběr prezentací pro vysokoškolské studenty v roce 2018

26.9. – Masarykova univerzita, Brno

9.10. – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

10.10. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

15.10. – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha   

16.10. – Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

17.10. – Univerzita Hradec Králové   

17.10. – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, International Day  

17.10. – Vysoké učení technické v Brně

18.10. – Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha  

18.10. – Ostravská univerzita   

22.10. – Univerzita Palackého v Olomouci

25.10. – Vysoká škola ekonomická v Praze

6.11. – Technická univerzita v Liberci, International Day   

21.11. – Univerzita Hradec Králové, International Day 


Další prezentace projektu "Do Německa na zkušenou" na vysokých školách v ČR jsou plánovány opět na podzim 2019.

 

Zprávy

 
Česko-bavorská vysokoškolská agentura bude ve dnech 24.– 26. 1. 2023 spolu se třemi bavorskými VŠ zastoupena na veletrhu Gaudeamus v Praze:

www.gaudeamus.cz


On 14 February 2023, the Bavarian Research Alliance will hold an online matchmaking event to present newly published EU calls for proposal on battery and hydrogen technologies:
www.bayfor.org


Collegium Carolinum uděluje stipendium pro hostující vědce na měsíční výzkumný pobyt v Mnichově. Žádost možná do 17. 2. 2023:
www.collegium-carolinum.de


27. Mnichovské setkání bohemistů se uskuteční dne 10. 3. 2023 v Mnichově:
www.collegium-carolinum.de

Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá pomocné síly z řad studentů bavorských VŠ:
pdfnabídka pracovní pozice 


Projekt Do Německa na zkušenou hledá referenty/referentky a finančního koordinátora/finanční koordinátorku:
pdfinzerát referenti
pdfinzerát koordinátor


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Památník koncentračního tábora Flossenbürg hledá česky a německy mluvící průvodce:
pngnabídka pracovní pozice

Česko-německý fond budoucnosti podporuje přeshraniční projekty na pomoc Ukrajině a jejím občanům:
www.fb.cz


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum opět vypsalo grantový program Bridge2ERA k přípravě žádostí v grantových programech EU s partnery ze střední, východní a jihovýchodní Evropy:
www.bmbf.de


TH Rosenheim nabízí zahraničním studentům nový studijní program International Bachelor of Engineering. Nezbytná zkouška DaF je do studia integrována:
www.th-rosenheim.de


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita nabízí nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni otevřely v zimním semestru 2020/21 nový přeshraniční kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) zaměřený na problematiku biobank a personalizované medicíny:
informace ke kurzu


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum vypsalo grantový program FH-Europa na podporu přeshraniční spolupráce vysokých škol aplikovaných věd:
www.bmbf.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty (průběžně) v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu nabízí společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


Univerzita v Pasově je mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2022


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2023


LMU a TUM patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2021


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

bayhost web stmwk web