Německý velvyslanec navštívil Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturu

Velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice, Dr. Christoph Israng, navštívil dne 19. 2. 2019 Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturu (BTHA) sídlící na Univerzitě v Řezně.


Neformálního pracovního rozhovoru s velvyslancem se zúčastnili Prof. Dr. Nikolaus Korber, viceprezident pro studium, výuku a další vzdělávání Univerzity v Řezně, Peter Endres, kancléř Východobavorské technické vysoké školy v Řezně, a Nikolas Djukić, jednatel Bavorského vysokoškolského centra pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST).

Projektová manažerka BTHA, Radka Bonacková, představila současný stav bilaterální spolupráce v oblasti vysokých škol a nabídku Česko-bavorské vysokoškolské agentury, která podporuje spolupráci mezi Bavorskem a Českou republikou pořádáním akcí, poradenskými službami, jakož i prostřednictvím stipendijních a grantových programů. Od roku 2016 bylo z prostředků Svobodného státu Bavorsko podpořeno celkem 129 akademických projektů a mobilit s celkem 2.615 účastníky a financováno 163 stipendií na studijní pobyty, letní školy a stáže pro studenty z obou zemí.

Velvyslance informace velice zaujaly a ocenil pozitivní vývoj ve vysokoškolském vzdělávání: „Úzká bilaterální spolupráce ve vědě a výměna studentů z obou zemí jsou velkým přínosem pro dobré sousedské vztahy mezi Německem a Českou republikou stejně jako pro inovace v hospodářském sektoru na obou stranách hranice. Spolupráce vysokých škol v Bavorsku a České republice a práce Česko-bavorské vysokoškolské agentury při tom hrají významnou roli.“

Univerzita v Řezně a Východobavorská technická vysoká škola v Řezně představily svá partnerství, výzkumné spolupráce a studijní programy s univerzitami v sousední zemi. Následně byl prostor i pro  výměnu informací o současném vývoji vysokoškolského vzdělávání v obou zemích. 


 

BTHA Botschafterbesuch 2019-02-19 Web