Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Německý velvyslanec navštívil Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturu

Velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice, Dr. Christoph Israng, navštívil dne 19. 2. 2019 Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturu (BTHA) sídlící na Univerzitě v Řezně.


Neformálního pracovního rozhovoru s velvyslancem se zúčastnili Prof. Dr. Nikolaus Korber, viceprezident pro studium, výuku a další vzdělávání Univerzity v Řezně, Peter Endres, kancléř Východobavorské technické vysoké školy v Řezně, a Nikolas Djukić, jednatel Bavorského vysokoškolského centra pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST).

Projektová manažerka BTHA, Radka Bonacková, představila současný stav bilaterální spolupráce v oblasti vysokých škol a nabídku Česko-bavorské vysokoškolské agentury, která podporuje spolupráci mezi Bavorskem a Českou republikou pořádáním akcí, poradenskými službami, jakož i prostřednictvím stipendijních a grantových programů. Od roku 2016 bylo z prostředků Svobodného státu Bavorsko podpořeno celkem 129 akademických projektů a mobilit s celkem 2.615 účastníky a financováno 163 stipendií na studijní pobyty, letní školy a stáže pro studenty z obou zemí.

Velvyslance informace velice zaujaly a ocenil pozitivní vývoj ve vysokoškolském vzdělávání: „Úzká bilaterální spolupráce ve vědě a výměna studentů z obou zemí jsou velkým přínosem pro dobré sousedské vztahy mezi Německem a Českou republikou stejně jako pro inovace v hospodářském sektoru na obou stranách hranice. Spolupráce vysokých škol v Bavorsku a České republice a práce Česko-bavorské vysokoškolské agentury při tom hrají významnou roli.“

Univerzita v Řezně a Východobavorská technická vysoká škola v Řezně představily svá partnerství, výzkumné spolupráce a studijní programy s univerzitami v sousední zemi. Následně byl prostor i pro  výměnu informací o současném vývoji vysokoškolského vzdělávání v obou zemích. 


 

BTHA Botschafterbesuch 2019-02-19 Web

Zprávy

Evropská akademie v Berlíně nabízí čtrnácti mladým profesionálům ze všech oborů možnost přihlásit se na Czech-German Young Professionals Program 2021 s tématem "Ways out of the crisis":

Česko-německé fórum mládeže hledá referenty a referentky pro projekt Do Německa na zkušenou“, přihlášky do 31. 1. 2021:
pdfnabídka


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni otevírají v zimním semestru 2020/21 nový přeshraniční kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) zaměřený na problematiku biobank a personalizované medicíny:
informace ke kurzu


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko a Svobodného státu Sasko spolu s Velvyslanectvím SRN v Praze, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zdravotnictví a Technologickou agenturou ČR přesunuli plánovanou inovační konferenci „Pathways into a sustainable future“ k tématu zelených technologií na rok 2021:
pdfpozvánka


Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem nabízí ve dnech 6.–9. 5. 2021 školení pro zájemce o česko-německou jazykovou animaci:
www.tandem-org.de


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum vypisuje grantový program FH-Europa na podporu přeshraniční spolupráce vysokých škol aplikovaných věd:
www.bmbf.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.

Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí nové studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu otevírá společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí nový bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2020


LMU a TUM získaly prestižní titul „Excelentní univerzita“:
Tisková zpráva Bavorského státního ministerstva pro vědu a umění


Čtyři bavorské univerzity patří ke 100 nejlepších univerzit světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2019


Technická vysoká škola v Deggendorfu v TOP 25 celosvětového srovnání:
U-Multirank


Univerzita v Pasově a Univerzita v Bayreuthu jsou mezi 100 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2020


Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světa


ČVUT rozšíří elitní klub technických univerzit v rámci výzkumné aliance „EuroTech“.


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

BAYHOST Minibild 8 StMFH Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy