Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Setkání konferencí rektorů univerzit a vysokých škol v Brně

Ve dnech 21. – 22. 6. 2018 se v Brně setkali zástupci  České konference rektorů s kolegy z bavorských univerzit a vysokých škol. Informovali se o stavu vysokoškolské spolupráce, vyměny studentů a vědeckých projektů mezi Českou republikou a Bavorskem.


Setkání rektorů bavorských a českých univerzit v Brně začalo ve čvrtek 21. 6. 2018 večeří a neformálními rozhovory.

Následující den přivítal doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity a místopředseda České konference rektorů, účastníky setkání v Mendelově muzeu a představil Masarykovu univerzitu a některá aktuální témata českého vysokého školství.

Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel, předsedkyně bavorské konference rektorů univerzit „Universität Bayern e.V.“, vyjádřila potěšení, že česko-bavorské setkání konferencí rektorů se koná už třetím rokem a zdůraznila možnosti a výzvy spolupráce z hlediska bavorských univerzit, jako například zvýšení počtu bavorských studentů, kteří absolvují studijní pobyt v České republice.
Poté představil místopředseda bavorské konference rektorů vysokých škol aplikovaných věd „Hochschule Bayern e.V.“, Prof. Dr. Walter Schober, celkový přehled struktury a mezinárodních aktivit bavorských vysokých škol.

Následovalo krátké představení zúčastněných českých univerzit. Akademické projekty a těžiště výzkumu svých univerzit prezentovali rektor Technické univerzity v Liberci, doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., prorektor pro mezinárodní vztahy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Mgr. Pavel Krutil, prorektor pro zahraniční vztahy Vysokého učení technického v Brně, doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., a rektorka Mendelovy univerzity v Brně, prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Závěrem nabídl Prof. Dr. Godehard Ruppert, rektor Univerzity v Bamberku a předseda direktoria BAYHOSTu, spolu s projektovou manažerkou Česko-bavorské vysokoškolské agentury, Radkou Bonackovou, možnost podpory česko-bavorské spolupráce prostřednictvím stipendijních a grantových programů BTHA.

Dopolední program zakončil doc. MgA Jan Hančil, místopředseda České konference rektorů, který vyzval zástupce českých a bavorských vysokých škol k dalšímu rozvíjení dialogu a spolupráce v oblasti vdělávání, vědy a výzkumu.

Odpoledne měli účastníci možnost navštívit výzkumná centra CEITEC Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně a následně i Mendelovu univerzitu v Brně.

Setkání konferencí rektorů univerzit a vysokých škol koordinovala Česko-bavorská vysokoškolská agentura ve spolupráci s Českou konferencí rektorů a sdruženími Universität Bayern e.V. a Hochschule Bayern e.V.

Zástupci bavorských univerzit a vysokých škol

 • Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel, rektorka Univerzity v Augšpurku, předsedkyně Universität Bayern e.V.
 • Prof. Dr. Udo Hebel, rektor Univerzity v Řezně, místopředseda Universität Bayern e.V.
 • Prof. Dr. Dr. habil. Godehard Ruppert, rektor Otovy Bedřichovy univerzity v Bamberku, předseda direktoria BAYHOSTu
 • Prof. Dr. oec. publ. Walter Schober, rektor Technické vysoké školy v Ingolstadtu, místopředseda Hochschule Bayern e.V.
 • Prof. Dr.‐Ing. Thomas Fuhrmann, prorektor Východobavorské technické vysoké školy v Řezně
 • Prof. Dipl.-Ing. Ulrich Müller, prorektor Východobavorské technické vysoké školy v Amberku a ve Weidenu
 • Lena von Gartzen, jednatelka Hochschule Bayern e.V.
 • Alexander Fehr, jednatel Universität Bayern e.V.
 • Radka Bonacková, projektová manažerka Česko-bavorské vysokoškolské agentury

Zástupci českých univerzit a vysokých škol

 • doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D, rektor Masarykovy univerzity, místopředseda České konference rektorů pro oblast vzdělávání
 • doc. MgA Jan Hančil, rektor Akademie múzických umění v Praze, místopředseda České konference rektorů pro vnější záležitosti
 • prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka Mendelovy univerzity v Brně
 • doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor Technické univerzity v Liberci
 • doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., prorektor pro zahraniční vztahy Vysokého učení technického v Brně
 • Mgr. Pavel Krutil, prorektor pro mezinárodní vztahy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • plk. Ing. Luděk Jedlička, Ph.D., prorektor pro rozvoj a internacionalizaci Univerzity obrany v Brně
 • doc. JUDr. Ivan Malý, CSc., prorektor pro internacionalizaci Masarykovy univerzity
 • PhDr. Jan Pavlík, ředitel Centra pro zahraniční spolupráci Masarykovy univerzity

 

Prezentace

pdfMasarykova univerzita (english)

pdfMendelova univerzita v Brně (english)

pdfVysoké učení technické v Brně (english)

Video Vysoké učení technické v Brně (english)

pdfTechnická univerzita v Liberci

pdfUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně (english)

Video Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (english)

pdfHochschule Bayern e.V. (english)

Universität Bayern e.V.(english) 

pdfČesko-bavorská vysokoškolská agentura

  

      

 

Fotky: BTHA  Vladimír Šigut 

 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-01
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-02
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-03
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-04
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-05
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-06
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-07
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-08
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-09
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-10
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-11
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-12
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-13
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-14
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-15
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-16
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-17
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-18
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-19
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-20
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-21
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-22
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-23
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-24
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-25
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-26
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-27
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-28
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-29
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-30
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-31
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-32
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-33
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-34
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-35
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-36
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-37
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-38
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-39
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-40
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-41
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-42
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Sigut-43
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Z-CEITEC_VUT-01
 • BTHA-Rektoren-Brno-2018-06-22-Z-CEITEC_VUT-02

Simple Image Gallery Extended

 

 

Zprávy

U příležitosti otevření magisterského studijního programu „Bavorská studia“ zvou Katedra germanistiky a slavistiky ZČU v Plzni a výzkumné centrum DiMOS Univerzity v Řezně na III. sympozium pro mladé české a bavorské vědce ve dnech 17.– 18. 9. 2019 v Plzni:
registrace do 27. 8. 2019
pdfCall for participants


Technická vysoká škola v Deggendorfu nabízí letní školu na téma „Cultural Tourism and Digitalisation“ od 9. – 13. 9. 2019:
přihlášky do 31.8.2019
pdfleták
www.th-deg.de


Otova Bedřichova univerzita v Bamberku a Univerzita Karlova hledají doktorandy pro společný projekt InKoNa– Interkulturní kompetence mladých vědců z Čech a Bavorska:
pdfCall for participants 


Otova Bedřichova univerzita v Bamberku vypisuje dvě stipendia Německé akademické výměnné služby (DAAD) pro zahraniční doktorandy v oblasti ekonomiky a společenských věd:
podávání žádostí do 31. 8. 2019
pdfCall for applications


GFPS nabízí stipendia pro studijní pobyty v České republice:
přihlášky do 31. 10. 2019
pdfGFPS


GFPS vypisuje stipendia pro praktikanty u TANDEMu v Plzni a u Evropského hlavního města kultury v Plzni:
přihlášky do 31. 10. 2019
pdfGFPS


Divadelní spolek Čojč nabízí i v roce 2019 zajímavé divadelní projekty a workshop pedagogiky:
www.cojc.eu


Grantový program BMBF pro německé vysoké školy aplikovaných věd k přeshraniční spolupráci a podávání žádostí v evropském programu „Horizon 2020“:
podávání žádostí do 30. 6. 2020
EU-Antrag-FH


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Česko-německá obchodní a průmyslová komora hledá praktikanty do oddělení Competence Center Zukunftstechnologien:
pdfnabídka stáže


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže


EUREGIO Bavorský les – Šumava nabízí tříměsíční stáž ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Informační centrum Bavorský les – Šumava hledá praktikanty pro svou pobočku v Plzni:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg – Weiden nabízí nové studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu otevírá společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


Technická vysoká škola v Deggendorfu v TOP 25 celosvětového srovnání:
U-Multirank


Univerzita v Pasově a Univerzita v Bayreuthu jsou mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2018 


LMU a TUM mezi 50 nejlepšími univerzitami světa:
World University Ranking


Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světa


ČVUT rozšíří elitní klub technikých univerzit v rámci projektu „EuroTech“.


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

BAYHOST Minibild 8 StMFH Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.
Další informace Ok