3. Česko-bavorské vysokoškolské fórum

 

Česko-bavorská vysokoškolská agentura a Collegium Carolinum při Univerzitě Ludvíka Maxmiliána v Mnichově společně uspořádaly 3. Česko-bavorské vysokoškolské fórum na téma „Dějiny a příběhy mezi Mnichovem a Prahou“, které se konalo ve dnech 28.–30. 11. 2018 v Mnichově.

Fóra se zúčastnilo více než 180 zástupců univerzit, vysokých škol, vědeckých institucí a uměleckých akademií, jakož i zástupci příslušných ministerstev, koordinační partneři a studenti ze všech koutů Česka i Bavorska.

Během středečního podvečera fórum slavnostně zahájil a účastníky přivítal prorektor pro studium z Univerzity Ludvíka Maxmiliána v Mnichově Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Wirsing. Na něj navázali bavorský ministr pro vědu a umění Bernd Sibler a ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ing. Robert Plaga, Ph.D. svými zdravicemi v podobě videozáznamů. Hosté si ve velké aule LMU dále vyslechli příspěvek Prof. Dr. Martina Schulze Wessela, vedoucího Collegia Carolina, který se zaměřil na význam osmičkových let v české a německé historické vědě a také se krátce věnoval dějinám bilaterálních vztahů mezi oběma zeměmi. Slavnostní zahájení fóra završil Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Mastnak, zástupce řídícího grémia BAYHOSTu, svým projevem k roli Česko-bavorské vysokoškolské agentury a klavírní improvizací na motivy Smetanovy Vltavy. Po občerstvení měli účastníci možnost prozkoumat v rámci české, německé nebo anglické prohlídky večerní Mnichov a objevovat zdejší české odkazy.

Ve čtvrtek byly v prostorách Collegia Carolina prezentovány a diskutovány různé úhly pohledů na bavorské a české dějiny 20. století, mimo jiné v kontextu současnosti. Tak tomu bylo i při pódiové diskuzi mezi bavorskými a českými historiky, politology a kulturology, kteří se zaobírali interdisciplinárními a aktuálními otázkami. Odpoledne pak byly představeny praktické výstupy projektu Česko-německé komise historiků k zprostředkovávání informací o společných dějinách žákům a mládeži v obou zemích, a dále tématický portál elitního studijního oboru „Osteuropastudien“ zaměřené na obrazy Pražského jara v zahraničním tisku. Závěrem měli čeští a bavorští studenti prostor vyprávět krátce své osobní zkušenosti se studiem v Česku a Bavorsku a příběhy mezi Mnichovem a Prahou. Paralelně k programu v Collegiu Carolinu mohli technicky zaměření účastníci navštívit výzkumné centrum Technické univerzity v Mnichově „FRM II“ v Garchingu.

Během pátečního dopoledne se mohli účastníci podívat na různé mnichovské vysoké školy. Při návštěvách Technické univerzity v Mnichově (TUM), Vysoké školy aplikovaných věd v Mnichově (HM), Akademie výtvarných umění (AdBK) či Vysoké školy televize a filmu (HFF) se seznámili s mezinárodní spoluprací těchto škol a navázali další kontakty.

Slavnostní zakončení proběhlo v Bavorském zemském sněmu za přítomnosti prezidentky zemského sněmu Ilse Aigner. „Propojování a přeshraniční spolupráce, to je klíč ke společnému úspěchu“, zaznělo v její úvodní řeči, která byla plná chvály přítomných aktérů česko-bavorské vysokoškolské spolupráce. Zazněl i krátký příspěvek Prof. Dr. Manfreda Tremla ke 100. výročí Svobodného státu Bavorsko. Slavnostní projevy v Bavorském zemském sněmu uzavřela generální konzulka České republiky v Mnichově Ing. Kristina Larischová, která promluvila o aktuálních vztazích mezi Českou republikou a Bavorskem, vyzdvihla dosavadní práci nové Česko-bavorské vysokoškolské agentury a vyjádřila značný zájem o pokračování bilaterální kooperace ve vědě a výzkumu.

Závěrem poděkovala Mgr. Radka Bonacková, projektová manažerka Česko-bavorské vysokoškolské agentury, všem kooperačním partnerům a účastníkům 3. Česko-bavorského vysokoškolského fóra za to, že se tato akce stala významným společným impulsem k napsání dalších dobrých příběhů mezi Bavorskem a Českou republikou.

 

pdfDetailní programVideozáznam projevu ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ing. Roberta Plagy, Ph.D. 

Videozáznam projevu bavorského ministra pro vědu a umění Bernda Siblera (německy) 


pdfRadka Bonacková, BTHA: Stipendijní a grantové programy Česko-bavorské vysokoškolské agentury

pdfDr. Marketa Spiritova, LMU: Performing the Past. Mediale Inszenierungen der „schicksalhaften Achter“ in Tschechien (německy)

pdfDr. K. Erik Franzen, Česko-německá komise historiků: Němci, Češi a Slováci ve 20. století. Materiály pro výuku dějepisu (německy) 

Tématický portál elitního studijního oboru „Osteuropastudien“: Sprung ins Ungewisse - Der Prager Frühling im Spiegel internationaler Medien (web)

 
Univerzita Ludvíka Maxmiliána v Mnichově (video)
 
Technická univerzita v Mnichově (video)
 
Technická univerzita v Mnichově Campus Garching (web)
 
Vysoká škola aplikovaných věd v Mnichově (video)
 
Akademie výtvarných umění (web)  
 
Vysoká škola televize a filmu (video)
 
Vysoká škola hudby a divadla v Mnichově (web)
 
 
V rubrice „Propojování“ jsou uveřejněny aktuální kontakty na české univerzity a vysoké školy, které hledají nové kontakty v Bavorsku. Fotografie: Vladimír Šigut, Martina Kaňková, Teresa Weiser

 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-28-LMU-Sigut-01
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-28-LMU-Sigut-02
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-28-LMU-Sigut-10
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-28-LMU-Sigut-13
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-28-LMU-Sigut-22
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-28-LMU-Sigut-24
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-28-LMU-Sigut-28
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-28-LMU-Sigut-30
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-28-LMU-Sigut-35
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-29-CC-Sigut-14
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-29-CC-Sigut-22
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-29-CC-Sigut-25
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-29-CC-Sigut-35
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-29-CC-Sigut-40
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-29-CC-Sigut-41
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-29-CC-Sigut-46
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-29-CC-Sigut-50
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-29-CC-Sigut-57
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-29-CC-Sigut-63
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-29-CC-Sigut-65
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-29-CC-Sigut-69
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-29-CC-Sigut-71
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-29-CC-Sigut-83
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-29-CC-Sigut-85
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-29-CC-Sigut-91
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-29-CC-Sigut-99
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-30-AdBK-Kankova-01
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-30-AdBK-Kankova-02
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-30-BesuchHFF-Weiser-01
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-30-BesuchHM-Sigut-013
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-30-BesuchHM-Sigut-23
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-30-BesuchTUM-Sigut-01
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-30-BesuchTUM-Sigut-06
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-30-Landtag-Sigut-01
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-30-Landtag-Sigut-02
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-30-Landtag-Sigut-04
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-30-Landtag-Sigut-08
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-30-Landtag-Sigut-42
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-30-Landtag-Sigut-43
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-30-Landtag-Sigut-44
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-30-Landtag-Sigut-97
 • BTHA-3.-BT-HS-Forum-2018-11-30-Landtag-Sigut-99