Studium v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentury (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol z České republiky a dalších zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského, doktorského nebo postdoktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorských veřejných vysokých školách.

Pro další informace navštivte rubriku „Stipendia“.