Granty pro šest vybraných česko-bavorských konsorcií

V roce 2017 startuje šest česko-bavorských výzkumných konsorcií, která se skládají nejméně ze dvou bavorských a dvou českých vysokých škol. Pro své tří- až čtyřleté projekty obdrží granty ve výši od 130.000 do 420.000 eur.

Z celkem 17 výzkumných konsorcií, která se v roce 2016 zúčastnila dvoukolového výběrového řízení, byli vybráni tito žadatelé: Univerzita v Řezně (Prof. Dr. Marek Nekula, Prof. Dr. Matthias Evert), OTH v Řezně (Prof. Dr.-Ing. Oliver Brückl), OTH v Amberku a ve Weidenu (Prof. Dr.-Ing. Jürgen Koch), FAU v Erlangenu a Norimberku (Prof. Dr. Martin Hartmann) a Otova Bedřichova univerzita v Bamberku (Prof. Dr. Uwe Blien). Přehled podpořených projektů a zúčasněných partnerských vysokých škol naleznete v rubrikách Granty“ a „Good Practice“.