Joint Call Česko – Bavorsko 2022–2024

Česko-bavorská vysokoškolská agentura a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně vypisují  veřejnou soutěž pro česko-bavorské vědecké projekty na roky 2022–2024.

Záměrem je zlepšit vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko, podpořit spolupráci především mladých vědeckých pracovníků z Česka a Bavorska a zároveň motivovat vědce z obou zemí k předkládání bilaterálních a multilaterálních výzkumných návrhů. Vítány jsou především projekty zaměřené na rozvoj internacionalizace výzkumu a na společné žádosti v programech na národní i evropské úrovni (Horizont Evropa, Interreg, GA ČR – DFG aj.).

Soutěž je otevřena pro projekty základního i aplikovaného výzkumu v následujících oborech:

  • vědy o materiálech a nanotechnologie,
  • inženýrství, zvláště elektrotechnika, informační technologie a umělá inteligence, průmysl 4.0 a technologie využívající sítě 5G,
  • lékařské vědy a péče o zdraví,
  • společenské, kulturní a sociální vědy.

Podávání přihlášek do: 31. 1. 2022