Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004

Česko-bavorský dialog online

Protipandemická opatření staví česko-bavorskou přeshraniční spolupráci před mnohé výzvy. I přesto dialog mezi oběma zeměmi pokračuje – povětšinou v digitální podobě. Celá řada záznamů z konferencí a diskuzí či probíhajících výstav pořádaných různými organizacemi po obou stranách hranice je tak nově k dispozici online...


LMU v Mnichově, Univerzita Karlova a Collegium Carolinum od 15. 3. 2021 společně pořádají online přednáškový cyklus „Ostmitteleuropa denken: Geschichte, Politik und Kultur (1848–1989)“: www.uni-muenchen.de

Dne 14. 11. 2020 byla Česko-německým fondem budoucnosti udělena Česko-německá novinářská cena. Letošní předání bylo možné sledovat v přímém přenosu na livestreamu České televize.
Mezi nominovanými na letošní Česko-německou novinářskou cenu byla také Natalie Mayer (Radio Prag) za rozhlasovou reportáž o novém studijním oboru Areálová studia: bavorská studia Západočeské univerzity v Plzni v kooperaci s Univerzitou v Řezně: Dialekte und Hightech – Studiengang „Bayern“ in Pilsen (audionahrávka v němčině)


Pódiová diskuze EVROPA (videozáznam v češtině) se uskutečnila dne 17. 9. 2020 v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee. Hosty diskuze o přeshraniční spolupráci byli Petra Ernstberger, Tobias Gotthardt a Václav Bernard, moderovala Bára Procházková. Akce proběhla v rámci vernisáže výstavy 30x10 pro Evropu, kterou je možné si prohlédnout také v online verzi: Budoucnost sousedství – 30x10 pro Evropu


The European Green Deal: Bavarian and Czech Perspectives in the Light of Corona (videozáznam v angličtině) byl hlavním tématem online pódiové diskuze pořádané dne 24. 9. 2020 Zastoupením Svobodného státu Bavorsko v České republice společně s Czech-German Young Professionals Program. Úvodní zdravice pronesli Tomáš Petříček a Dr. Florian Herrmann, hosty byli Anna Kárníková, Miranda Schreurs, Petr Kalaš a Michael Horsch, moderoval Tomáš Jungwirth.


From Science into Practice: Sharing Czech, Dutch and German Experience in Healthcare and Life Sciences (videozáznam v angličtině) – mezinárodní konference o nových technologiích byla spoluorganizována Univerzitou Karlovou, Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo v Praze, Velvyslanectvím Nizozemského království v Praze a platformou Transfera.cz. Konala se dne 15. 9. 2020 v Černínském paláci v Praze za virtuální účasti zástupců českých a bavorských vysokých škol.


Online přednáška Best Practice für grüne Innovation & Energiewende: das Projekt DanuP-2-Gas des Technologiezentrums Energie Ruhstorf Dr. Reinharta Schwaibergera se uskutečnila dne 19. 11. 2020 v rámci přednáškového cyklu Bayern – Tschechien“ Evropského regionu Dunaj-Vltava.


Centrum Bavaria Bohemia uspořádalo dne 26. 11. 2020 online diskuzi Zdravotnictví během pandemie Covid-19. K tématu zdravotnického systému v českých a bavorských příhraničních regionech v době krize spolu hovořili Thomas Ebeling, Dr. Bernhard Edenharter, Martin Kopecký a MUDr. Václav Šimánek.


Centrum Bavaria Bohemia připravilo cyklus bb-literatura | česko-německá literární čtení spisovatelů, kteří se ve svých dílech věnují přeshraniční tematice.


Online výstava Vybledlé, ale ne ztracené. Po stopách šumavské historie (pdf v češtině/němčině) vznikla v návaznosti na společnou exkurzi studentů a studentek Univerzity v Řezně, Univerzity v Pasově, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Univerzity Karlovy na Šumavu v říjnu 2019 pod vedením Dr. Wolfganga Schwarze a Mikuláše Zvánovce. Exkurze se uskutečnila pod hlavičkou výzkumného konsorcia podporovaného Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou: Hranice v národních a transnacionálních kulturách vzpomínání mezi Českem a Bavorskem


Pódiovou diskuzi Flucht und Vertreibung in europäischen Museen (videozáznam v němčině) o nově otevíraných expozicích věnovaných českým Němcům v Ústí nad Labem a v Mnichově a o muzealizaci útěku a vyhnání obecně pořádal dne 5. 10. 2020 výzkumný institut Collegium Carolinum. Diskutovali Bernd Posselt, Petr Koura, Miroslav Kunštát, Michael Henker a Vincent Regente, moderoval Erik K. Franzen.


Spolek Adalberta Stiftera uspořádal dvě živě streamované přednášky – Jiddisch hören, jüdisch sprechen Dr. Borise Blahaka (ZČU v Plzni, Univerzita v Řezně) dne 10. 12. 2020 a „Die Vertreibung der Sudetendeutschen. Dreißig Jahre tschechischer Auseinandersetzung – eine Bilanz“ (videozáznam v češtině s německými titulky) Mgr. Tomáše Dvořáka, Ph.D. (Masarykova univerzita) dne 7. 12. 2020 (v rámci cyklu Böhmerwaldseminar).


Dne 18. 11. 2020 online proběhla diskuze Mein Weg zu unseren Deutschen (Moje cesta k našim Němcům). Akce byla uspořádána jako prezentace knihy Wolfganga Schwarze (Spolek Adalberta Stiftera) Mein Weg zu unseren Deutschen. Zehn tschechische Perspektiven z roku 2019, hosty byli Kateřina Tučková, Jiří Padevět a Erik Tabery, moderovala Bára Procházková.


Ke třem navazujícím online seminářům pozvali ve dnech 7.–13. 11. 2020 společně Sudetoněmecké krajanské sdružení a vzdělávací středisko Der Heiligenhof v Bad Kissingenu. K programu přispěli mj. zástupci výzkumného konsorcia podpořeného Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou:
Sudetendeutsch-tschechische Erinnerungskultur und die Wirklichkeit von historischen Quellen und politischen Verträgen 


Dne 25. 11. 2020 se jako součást přednáškového cyklu Collegia Carolina uskutečnila online prezentace diplomové práce Camilly Lopez Bilder schreiben Geschichte. Das Jahr 1989 in der Re-Inszenierung tschechischer Dokumentarfotografie (1990–2019).


V rámci hlavního semináře historické geografie Univerzity v Bamberku zazněla 26. 11. 2020 online přednáška Patricka Reitingera „Lieber tschechisch sterben als bayerisch verderben!“ Der kleine Ostgrenzendiskurs in der Weimarer Republik.


 

Zprávy

LMU v Mnichově, Collegium Carolinum Univerzita Karlova společně od 15. 3. 2021 pořádají online přednáškový cyklus Ostmitteleuropa denken: Geschichte, Politik und Kultur (18481989):

Technická univerzita v Mnichově pořádá pro zájemce o doktorské studium a postdoktorandy ve dnech 12.–16. 4. 2021 virtuální workshopy DestinationTUM – Doctoral WeekResearch Opportunities Week:

Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita otevírají nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):

Východobavorská technická vysoká škola v Amberku a Weidenu zve na virtuální Zdravotnický kongres ERDV 2021 ve dnech 10. 6. 2021 a 17. 6. 2021:
www.oth-aw.de

Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni otevírají v zimním semestru 2020/21 nový přeshraniční kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) zaměřený na problematiku biobank a personalizované medicíny:
informace ke kurzu


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko a Svobodného státu Sasko spolu s Velvyslanectvím SRN v Praze, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zdravotnictví a Technologickou agenturou ČR přesunuli plánovanou inovační konferenci „Pathways into a sustainable future“ k tématu zelených technologií na rok 2021:
pdfpozvánka


Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem nabízí ve dnech 6.–9. 5. 2021 školení pro zájemce o česko-německou jazykovou animaci:
www.tandem-org.de


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum vypisuje grantový program FH-Europa na podporu přeshraniční spolupráce vysokých škol aplikovaných věd:
www.bmbf.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.

Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí nové studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu otevírá společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí nový bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2020


LMU a TUM získaly prestižní titul „Excelentní univerzita“:
Tisková zpráva Bavorského státního ministerstva pro vědu a umění


Čtyři bavorské univerzity patří ke 100 nejlepších univerzit světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2019


Technická vysoká škola v Deggendorfu v TOP 25 celosvětového srovnání:
U-Multirank


Univerzita v Pasově a Univerzita v Bayreuthu jsou mezi 100 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2020


Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světa


ČVUT rozšíří elitní klub technických univerzit v rámci výzkumné aliance „EuroTech“.


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

bayhost web stmwk web