Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004

Česko-bavorský dialog online

Protipandemická opatření staví česko-bavorskou přeshraniční spolupráci před mnohé výzvy. I přesto dialog mezi oběma zeměmi pokračuje – povětšinou v digitální podobě. Celá řada záznamů z konferencí a diskuzí či probíhajících výstav pořádaných různými organizacemi po obou stranách hranice je tak nově k dispozici online...


Collegium Carolinum uspořádalo dne 15. 12. 2021 online přednášku prof. Jamese Krapfla na téma „Mimetic Revisionism: Czech Historiography of Communism since 1989“: www.collegium-carolinum.de

Spolek Adalberta Stiftera zveřejnil videozáznam tří přednášek a podiové diskuze z konference Studentische Bewegungen, Netzwerke, Avantgarden. Das Beispiel Prag in Politik, Literatur und Kultur 1848 bis 1990, kterou dne 30. 4. 2021 uspořádal ve spolupráci s Collegiem Carolinem.

Studenti a absolventi Katedry výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU v Plzni a Akademie výtvarných umění v Mnichově pořádají 6. 4.—25. 6. 2021 v Galerii Evropského domu v Plzni společnou výstavu „Trefuňk. Krajina zůstává...“. Výstavu je možné si prohlédnout také virtuálně: www.galerie-umoped.zcu.cz

LMU v Mnichově, Univerzita Karlova a Collegium Carolinum od 15. 3. 2021 společně pořádají online přednáškový cyklus „Ostmitteleuropa denken: Geschichte, Politik und Kultur (1848–1989)“: www.uni-muenchen.de

Dne 14. 11. 2020 byla Česko-německým fondem budoucnosti udělena Česko-německá novinářská cena. Letošní předání bylo možné sledovat v přímém přenosu na livestreamu České televize.
Mezi nominovanými na letošní Česko-německou novinářskou cenu byla také Natalie Mayer (Radio Prag) za rozhlasovou reportáž o novém studijním oboru Areálová studia: bavorská studia Západočeské univerzity v Plzni v kooperaci s Univerzitou v Řezně: Dialekte und Hightech – Studiengang „Bayern“ in Pilsen (audionahrávka v němčině)


Pódiová diskuze EVROPA (videozáznam v češtině) se uskutečnila dne 17. 9. 2020 v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee. Hosty diskuze o přeshraniční spolupráci byli Petra Ernstberger, Tobias Gotthardt a Václav Bernard, moderovala Bára Procházková. Akce proběhla v rámci vernisáže výstavy 30x10 pro Evropu, kterou je možné si prohlédnout také v online verzi: Budoucnost sousedství – 30x10 pro Evropu


The European Green Deal: Bavarian and Czech Perspectives in the Light of Corona (videozáznam v angličtině) byl hlavním tématem online pódiové diskuze pořádané dne 24. 9. 2020 Zastoupením Svobodného státu Bavorsko v České republice společně s Czech-German Young Professionals Program. Úvodní zdravice pronesli Tomáš Petříček a Dr. Florian Herrmann, hosty byli Anna Kárníková, Miranda Schreurs, Petr Kalaš a Michael Horsch, moderoval Tomáš Jungwirth.


From Science into Practice: Sharing Czech, Dutch and German Experience in Healthcare and Life Sciences (videozáznam v angličtině) – mezinárodní konference o nových technologiích byla spoluorganizována Univerzitou Karlovou, Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo v Praze, Velvyslanectvím Nizozemského království v Praze a platformou Transfera.cz. Konala se dne 15. 9. 2020 v Černínském paláci v Praze za virtuální účasti zástupců českých a bavorských vysokých škol.


Online přednáška Best Practice für grüne Innovation & Energiewende: das Projekt DanuP-2-Gas des Technologiezentrums Energie Ruhstorf Dr. Reinharta Schwaibergera se uskutečnila dne 19. 11. 2020 v rámci přednáškového cyklu „Bayern – Tschechien“ Evropského regionu Dunaj-Vltava.


Centrum Bavaria Bohemia uspořádalo dne 26. 11. 2020 online diskuzi Zdravotnictví během pandemie Covid-19. K tématu zdravotnického systému v českých a bavorských příhraničních regionech v době krize spolu hovořili Thomas Ebeling, Dr. Bernhard Edenharter, Martin Kopecký a MUDr. Václav Šimánek.


Centrum Bavaria Bohemia připravilo cyklus bb-literatura | česko-německá literární čtení spisovatelů, kteří se ve svých dílech věnují přeshraniční tematice.


Online výstava Vybledlé, ale ne ztracené. Po stopách šumavské historie (pdf v češtině/němčině) vznikla v návaznosti na společnou exkurzi studentů a studentek Univerzity v Řezně, Univerzity v Pasově, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Univerzity Karlovy na Šumavu v říjnu 2019 pod vedením Dr. Wolfganga Schwarze a Mikuláše Zvánovce. Exkurze se uskutečnila pod hlavičkou výzkumného konsorcia podporovaného Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou: Hranice v národních a transnacionálních kulturách vzpomínání mezi Českem a Bavorskem


Pódiovou diskuzi Flucht und Vertreibung in europäischen Museen (videozáznam v němčině) o nově otevíraných expozicích věnovaných českým Němcům v Ústí nad Labem a v Mnichově a o muzealizaci útěku a vyhnání obecně pořádal dne 5. 10. 2020 výzkumný institut Collegium Carolinum. Diskutovali Bernd Posselt, Petr Koura, Miroslav Kunštát, Michael Henker a Vincent Regente, moderoval Erik K. Franzen.


Spolek Adalberta Stiftera uspořádal dvě živě streamované přednášky – Jiddisch hören, jüdisch sprechen Dr. Borise Blahaka (ZČU v Plzni, Univerzita v Řezně) dne 10. 12. 2020 a „Die Vertreibung der Sudetendeutschen. Dreißig Jahre tschechischer Auseinandersetzung – eine Bilanz“ (videozáznam v češtině s německými titulky) Mgr. Tomáše Dvořáka, Ph.D. (Masarykova univerzita) dne 7. 12. 2020 (v rámci cyklu Böhmerwaldseminar).


Dne 18. 11. 2020 online proběhla diskuze Mein Weg zu unseren Deutschen (Moje cesta k našim Němcům). Akce byla uspořádána jako prezentace knihy Wolfganga Schwarze (Spolek Adalberta Stiftera) Mein Weg zu unseren Deutschen. Zehn tschechische Perspektiven z roku 2019, hosty byli Kateřina Tučková, Jiří Padevět a Erik Tabery, moderovala Bára Procházková.


Ke třem navazujícím online seminářům pozvali ve dnech 7.–13. 11. 2020 společně Sudetoněmecké krajanské sdružení a vzdělávací středisko Der Heiligenhof v Bad Kissingenu. K programu přispěli mj. zástupci výzkumného konsorcia podpořeného Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou:
Sudetendeutsch-tschechische Erinnerungskultur und die Wirklichkeit von historischen Quellen und politischen Verträgen 


Dne 25. 11. 2020 se jako součást přednáškového cyklu Collegia Carolina uskutečnila online prezentace diplomové práce Camilly Lopez Bilder schreiben Geschichte. Das Jahr 1989 in der Re-Inszenierung tschechischer Dokumentarfotografie (1990–2019).


V rámci hlavního semináře historické geografie Univerzity v Bamberku zazněla 26. 11. 2020 online přednáška Patricka Reitingera „Lieber tschechisch sterben als bayerisch verderben!“ Der kleine Ostgrenzendiskurs in der Weimarer Republik.


 

Zprávy

Collegium Carolinum uděluje stipendium pro hostující vědce na měsíční výzkumný pobyt v Mnichově. Žádost možná do 18. 2. 2022:
www.collegium-carolinum.de

Center for International and Transnational Area Studies (CITAS) Univerzity v Řeznězve 19.–21. 5. 2022 na konferenci Crises Narratives and the Pandemic“:
pdfCall for Papers


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum znovu vypsalo grantový program Bridge2ERA k přípravě žádostí v grantových programech EU s partnery ze střední, východní a jihovýchodní Evropy:
www.bmbf.de


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nově nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


Technická vysoká škola v Rosenheimu nabízí nový anglickojazyčný bakalářský studijní obor Applied Artificial Intelligence:
www.th-rosenheim.de

Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita otevírají nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni otevřely v zimním semestru 2020/21 nový přeshraniční kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) zaměřený na problematiku biobank a personalizované medicíny:
informace ke kurzu


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum vypsalo grantový program FH-Europa na podporu přeshraniční spolupráce vysokých škol aplikovaných věd:
www.bmbf.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty (průběžně) v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí nové studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu otevřela společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí nový bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


LMU a TUM získaly prestižní titul „Excelentní univerzita“:
Tisková zpráva Bavorského státního ministerstva pro vědu a umění


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

TUM a LMU patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2021


Technická vysoká škola v Deggendorfu v TOP 25 celosvětového srovnání:
U-Multirank


TUM a LMU mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2021


Univerzita v Pasově a Univerzita v Bayreuthu jsou mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2021


Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světaMnichov je první.


ČVUT rozšíří elitní klub technických univerzit v rámci výzkumné aliance „EuroTech“.


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

bayhost web stmwk web