Deset projektů v programu „Joint Call Česko – Bavorsko 2022–2024“

V rámci bilaterálního výběrového řízení bylo vybráno deset nových tříletých projektů, které do vědeckých kooperací zapojí mladé vědce a vědkyně z obou zemí. Kromě výzkumných záměrů z tematických oblastí „vědy o materiálech a nanotechnologie“, „inženýrství“ a „lékařské vědy a péče o zdraví“ byl vybrán i jeden česko-bavorský projekt v oboru archeologie.

Přehled vybraných projektů a projektových partnerů je k nahlédnutí v rubrice „Granty“. Detailní zprávy k projektům z předchozích let byly zveřejněny v rubrice „Good practice“.

Tento grantový program je na základě Společného prohlášení o záměru k vědecké spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Bavorským státním ministerstvem pro vědu a umění v letech 2022–2024 bilaterálně financován v celkové výši 900.000 eur, na bavorské straně z prostředků Bavorské státní kanceláře.