11 projektů v programu „Joint Call Česko – Bavorsko 2019–2021“

V rámci bilaterálního výběrového řízení bylo vybráno jedenáct tříletých projektů, které do vědeckých kooperací zapojí mladé vědce z obou zemí. Kromě výzkumných záměrů z tematických oblastí „lékařské vědy a péče o zdraví“ a „vědy o materiálech“ byly vybrány i projekty, které se zaměřují na česko-bavorský příhraniční region. Hlavní témata výzvy tak doplní výzkumné projekty z dalších oborů, jako jsou historická geografie, archeologie nebo zkoumání kritické infrastruktury v česko-bavorském příhraničí.

Přehled vybraných projektů a projektových partnerů je k nahlédnutí v rubrice „Granty“. Detailní zprávy z jednotlivých projektů budou postupně zveřejňovány v rubrice „Good practice“.

Tento grantový program je na základě Společného prohlášení o záměru k vědecké spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Bavorským státním ministerstvem pro vědu a umění bilaterálně financován ve výši 900.000 eur, z toho 450.000 eur plyne z prostředků Bavorské státní kanceláře.