Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

  • 002
  • 003
  • 001
  • 004

Česko-bavorský dialog online

Protipandemická opatření a uzavřené hranice postavily česko-bavorskou spolupráci před mnohé výzvy. Dialog mezi oběma zeměmi přesto pokračoval – povětšinou digitálně.

Celá řada záznamů z konferencí a diskuzí či výstav uspořádaných různými organizacemi po obou stranách hranice je nadále k dispozici online.


V rámci Německého jazykového maratonu #DerDieDas se 16. 5. 2023 v Goethe-Institutu v Praze uskutečnila Konference na podporu výuky německého jazyka v České republice. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Česko-německý fond budoucnosti v kooperaci s Goethe-Institutem v Praze pozvali zástupce různých vzdělávacích institucí a příslušných ministerstev k výměně informací a zkušeností. Konference se zúčastnila také Česko-bavorská vysokoškolská agentura se svou prezentací. Pořadatelé dali online k dispozici videozáznamy a další materiály (heslo: 1605).


Česko-německý fond budoucnosti společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR  uspořádali dne 7. 4. 2022 konferenci k podpoře výuky českého jazyka v Německu. Konference se konala v Praze a bylo možné ji sledovat také online. Zástupci různých vzdělávacích institucí a příslušných ministerstev prezentovali své zkušenosti, vzdělávací nabídky i možnosti finanční podpory: videozáznam


Collegium Carolinum uspořádalo dne 15. 12. 2021 online přednášku prof. Jamese Krapfla na téma „Mimetic Revisionism: Czech Historiography of Communism since 1989“: www.collegium-carolinum.de


Spolek Adalberta Stiftera zveřejnil videozáznam tří přednášek a podiové diskuze z konference Studentische Bewegungen, Netzwerke, Avantgarden. Das Beispiel Prag in Politik, Literatur und Kultur 1848 bis 1990, kterou dne 30. 4. 2021 uspořádal ve spolupráci s Collegiem Carolinem.

Studenti a absolventi Katedry výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU v Plzni a Akademie výtvarných umění v Mnichově pořádají 6. 4.—25. 6. 2021 v Galerii Evropského domu v Plzni společnou výstavu „Trefuňk. Krajina zůstává...“. Výstavu je možné si prohlédnout také virtuálně: www.galerie-umoped.zcu.cz

LMU v Mnichově, Univerzita Karlova a Collegium Carolinum od 15. 3. 2021 společně pořádají online přednáškový cyklus „Ostmitteleuropa denken: Geschichte, Politik und Kultur (1848–1989)“: www.uni-muenchen.de

Dne 14. 11. 2020 byla Česko-německým fondem budoucnosti udělena Česko-německá novinářská cena. Letošní předání bylo možné sledovat v přímém přenosu na livestreamu České televize.
Mezi nominovanými na letošní Česko-německou novinářskou cenu byla také Natalie Mayer (Radio Prag) za rozhlasovou reportáž o novém studijním oboru Areálová studia: bavorská studia Západočeské univerzity v Plzni v kooperaci s Univerzitou v Řezně: Dialekte und Hightech – Studiengang „Bayern“ in Pilsen (audionahrávka v němčině)


Pódiová diskuze EVROPA (videozáznam v češtině) se uskutečnila dne 17. 9. 2020 v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee. Hosty diskuze o přeshraniční spolupráci byli Petra Ernstberger, Tobias Gotthardt a Václav Bernard, moderovala Bára Procházková. Akce proběhla v rámci vernisáže výstavy 30x10 pro Evropu, kterou je možné si prohlédnout také v online verzi: Budoucnost sousedství – 30x10 pro Evropu


The European Green Deal: Bavarian and Czech Perspectives in the Light of Corona (videozáznam v angličtině) byl hlavním tématem online pódiové diskuze pořádané dne 24. 9. 2020 Zastoupením Svobodného státu Bavorsko v České republice společně s Czech-German Young Professionals Program. Úvodní zdravice pronesli Tomáš Petříček a Dr. Florian Herrmann, hosty byli Anna Kárníková, Miranda Schreurs, Petr Kalaš a Michael Horsch, moderoval Tomáš Jungwirth.


From Science into Practice: Sharing Czech, Dutch and German Experience in Healthcare and Life Sciences (videozáznam v angličtině) – mezinárodní konference o nových technologiích byla spoluorganizována Univerzitou Karlovou, Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo v Praze, Velvyslanectvím Nizozemského království v Praze a platformou Transfera.cz. Konala se dne 15. 9. 2020 v Černínském paláci v Praze za virtuální účasti zástupců českých a bavorských vysokých škol.


Online přednáška Best Practice für grüne Innovation & Energiewende: das Projekt DanuP-2-Gas des Technologiezentrums Energie Ruhstorf Dr. Reinharta Schwaibergera se uskutečnila dne 19. 11. 2020 v rámci přednáškového cyklu „Bayern – Tschechien“ Evropského regionu Dunaj-Vltava.


Centrum Bavaria Bohemia uspořádalo dne 26. 11. 2020 online diskuzi Zdravotnictví během pandemie Covid-19. K tématu zdravotnického systému v českých a bavorských příhraničních regionech v době krize spolu hovořili Thomas Ebeling, Dr. Bernhard Edenharter, Martin Kopecký a MUDr. Václav Šimánek.


Centrum Bavaria Bohemia připravilo cyklus bb-literatura | česko-německá literární čtení spisovatelů, kteří se ve svých dílech věnují přeshraniční tematice.


Online výstava Vybledlé, ale ne ztracené. Po stopách šumavské historie (pdf v češtině/němčině) vznikla v návaznosti na společnou exkurzi studentů a studentek Univerzity v Řezně, Univerzity v Pasově, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Univerzity Karlovy na Šumavu v říjnu 2019 pod vedením Dr. Wolfganga Schwarze a Mikuláše Zvánovce. Exkurze se uskutečnila pod hlavičkou výzkumného konsorcia podporovaného Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou: Hranice v národních a transnacionálních kulturách vzpomínání mezi Českem a Bavorskem


Pódiovou diskuzi Flucht und Vertreibung in europäischen Museen (videozáznam v němčině) o nově otevíraných expozicích věnovaných českým Němcům v Ústí nad Labem a v Mnichově a o muzealizaci útěku a vyhnání obecně pořádal dne 5. 10. 2020 výzkumný institut Collegium Carolinum. Diskutovali Bernd Posselt, Petr Koura, Miroslav Kunštát, Michael Henker a Vincent Regente, moderoval Erik K. Franzen.


Spolek Adalberta Stiftera uspořádal dvě živě streamované přednášky – Jiddisch hören, jüdisch sprechen Dr. Borise Blahaka (ZČU v Plzni, Univerzita v Řezně) dne 10. 12. 2020 a „Die Vertreibung der Sudetendeutschen. Dreißig Jahre tschechischer Auseinandersetzung – eine Bilanz“ (videozáznam v češtině s německými titulky) Mgr. Tomáše Dvořáka, Ph.D. (Masarykova univerzita) dne 7. 12. 2020 (v rámci cyklu Böhmerwaldseminar).


Dne 18. 11. 2020 online proběhla diskuze Mein Weg zu unseren Deutschen (Moje cesta k našim Němcům). Akce byla uspořádána jako prezentace knihy Wolfganga Schwarze (Spolek Adalberta Stiftera) Mein Weg zu unseren Deutschen. Zehn tschechische Perspektiven z roku 2019, hosty byli Kateřina Tučková, Jiří Padevět a Erik Tabery, moderovala Bára Procházková.


Ke třem navazujícím online seminářům pozvali ve dnech 7.–13. 11. 2020 společně Sudetoněmecké krajanské sdružení a vzdělávací středisko Der Heiligenhof v Bad Kissingenu. K programu přispěli mj. zástupci výzkumného konsorcia podpořeného Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou:
Sudetendeutsch-tschechische Erinnerungskultur und die Wirklichkeit von historischen Quellen und politischen Verträgen 


Dne 25. 11. 2020 se jako součást přednáškového cyklu Collegia Carolina uskutečnila online prezentace diplomové práce Camilly Lopez Bilder schreiben Geschichte. Das Jahr 1989 in der Re-Inszenierung tschechischer Dokumentarfotografie (1990–2019).


V rámci hlavního semináře historické geografie Univerzity v Bamberku zazněla 26. 11. 2020 online přednáška Patricka Reitingera „Lieber tschechisch sterben als bayerisch verderben!“ Der kleine Ostgrenzendiskurs in der Weimarer Republik.


 

Solidarita s Ukrajinou

BAYHOST a BTHA odsuzují ruský útok na Ukrajinu a vyjádřili solidaritu ukrajinským kooperačním partnerům ve vědě a vysokoškolském vzdělávání, vědcům, studentům a současným i bývalým stipendistům. Aktuální informace, výzvy bavorských vysokých škol a další odkazy viz web BAYHOST

Zprávy

IOS zve na mezinárodní konferenci „Vertreibung und Erinnerung. Forschungsstand und Geschichtspolitik im östlichen Europa“ ve dnech 6.–7. 10. 2023 v Řezně:
www.leibniz-ios.de


 BTHA se zúčastní Mezinárodního dne Technické univerzity v Liberci dne 18. 10. 2023 a Univerzitního dne Německé školy v Praze dne 6. 11. 2023, kde bude informovat o studiu a stipendiích v Bavorsku.


BTHA bude informovat o studiu a stipendiích v ČR na Mezinárodním dni Technické vysoké školy v Ingolstadtu dne 25. 10. 2023, Fakulty ekonomických a sociálních věd FAU Norimberk dne 7. 11. 2023 a Technické vysoké školy v Aschaffenburgu dne 8. 11. 2023.


BTHA se spolu s přizvanými bavorskými VŠ (TH Deggendorf, FAU Erlangen-Norimerk, Univerzita v Řezně) účastní veletrhu vysokých škol Gaudeamus v Brně ve dnech 31. 10 – 3. 11. 2023.  


Projekt Do Německa na zkušenou hledá referenty/referentky a finančního koordinátora/finanční koordinátorku:
pdfinzerát referenti
pdfinzerát koordinátor


Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá pomocné síly z řad studentů bavorských VŠ:
pdfnabídka pracovní pozice 


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže 


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí stáž ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá stážisty v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka stáže


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Vysoká škola v Coburgu nabízí dva nové studijní programy: bakalářské studium Applied Digital Transformation a magisterský program ZukunftsDesign – Innovation.Unternehmertum.Gestaltung.


Vysoká škola aplikovaných věd v Mnichově nabízí magisterský program v anglickém jazyce v oboru Paper technology (Master of Engineering):

informace


TH Rosenheim nabízí zahraničním studentům nový studijní program International Bachelor of Engineering. Nezbytná zkouška DaF je do studia integrována:
www.th-rosenheim.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


FAU Erlangen-Nürnberg nově nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Clean Energy Processes:
www.fau.de


Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita nabízí nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni nabízejí nový bilaterální kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) na téma biobanky a personalizovaná medicína:
informace ke kurzu


Technická vysoká škola v Deggendorfu společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


Univerzita v Pasově je mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2022


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

LMU a TUM mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2023


LMU a TUM patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2022


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura

 

BTHA / BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 
 
 
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
 
 

 

 

Bayhost stmwk