Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004

Zeptali jsme se...

...bavorských vedoucích projektů podpořených Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou a jejich českých partnerů: Jak projekty vznikaly? Co bylo při přeshraniční spolupráci obzvlášť důležité? A jaké budou další společné kroky?
 
Také u česko-bavorských výzkumných projektů muselo během pandemie Covidu-19 dojít k významným změnám v plánování nebo byly převedeny do digitálního prostředí. Kvůli nemožnosti skutečných setkání se nekonalo ani 5. Česko-bavorské vysokoškolské fórum. ČBVA proto oslovila několik zástupců podpořených projektů, aby formou online rozhovoru promluvili na kameru o svých zkušenostech.
 
Velké díky a mnoho pozdravů všem na univerzitách a vysokých školách v Česku i Bavorsku!
 
 
Patrick Reitinger, M.A. (Otto-Fridrichova Univerzita v Bamberku) o projektech „Management of Crossboarder Rurality, Bavaria-Bohemia 1990–2020“ a „Transnationale Resilienzstrategien. Tschechische Arbeitsmigration und regionale Wirstschaftsförderung in Ostbayern nach Covid-19“ 

 
Prof. Dr. Andreas P. Weiß (Východobavorská technická vysoká škola v Amberku a Weidenu) a Ing. Václav Novotný (České vysoké učení technické v Praze) o projektu „Low cost turboexpanders for decentralized energy applications – possibilities of 3D print manufacturing from modern plastic materials

 
Prof. Dr. Christoph Brochhausen-Delius (Univerzita v Řezně) a RNDr. Marie Karlíková, Ph.D. (Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni) o projektu „BRoTHER: Biobank Research on Telemedical Approaches for Human Biobanks in a European Region

 
Prof. Dr. Michael Rychlik (Technická univerzita v Mnichově) a doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze) o projektu „Untersuchungen zu neuen ‚Modifizierten / Maskierten‘ Fusariumtoxinen in Malz und Bier, deren Bildungswege und Strategien zu deren Vermeidung

Zprávy


Vzdělávací a konferenční centrum Der Heiligenhof v Bad Kissingenu zve studenty ze zemí střední a východní Evropy ve dnech 31. 10. až 5. 11. 2021 na několikadenní workshop „Mitteleuropäische Begegnung“:
pozvánka na FB


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nově nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


Technická vysoká škola v Rosenheimu nabízí nový anglickojazyčný bakalářský studijní obor Applied Artificial Intelligence:
www.th-rosenheim.de

Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita otevírají nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni otevřely v zimním semestru 2020/21 nový přeshraniční kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) zaměřený na problematiku biobank a personalizované medicíny:
informace ke kurzu


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum vypsalo grantový program FH-Europa na podporu přeshraniční spolupráce vysokých škol aplikovaných věd:
www.bmbf.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí nové studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu otevřela společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí nový bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


LMU a TUM získaly prestižní titul „Excelentní univerzita“:
Tisková zpráva Bavorského státního ministerstva pro vědu a umění


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

TUM a LMU patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2021


Technická vysoká škola v Deggendorfu v TOP 25 celosvětového srovnání:
U-Multirank


TUM a LMU mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2021


Univerzita v Pasově a Univerzita v Bayreuthu jsou mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2021


Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světaMnichov je první.


ČVUT rozšíří elitní klub technických univerzit v rámci výzkumné aliance „EuroTech“.


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

bayhost web stmwk web