Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Studijní a výzkumné pobyty v ČR


Stipendium Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR):

Bavorští studenti a doktorandi se mohou u BTHA ucházet o stipendium na studijní pobyty na veřejných vysokých školách či výzkumných institucích v České republice.

Stipendium činí měsíčně 9.000 Kč pro studenty, respektive 9.500 Kč pro doktorandy.

Ubytování je možné na přání zprostředkovat na studentské koleji (placeno ze stipendia), pokud je uvedeno v žádosti uchazeče. Stipendisté jsou osvobozeni od studijních poplatků v České republice pro zahraniční studenty. Kombinace s programem Erasmus není možná.

Konečné datum pro podání žádosti: 20. 4. 2017

Všechny podklady je nutné zaslat poštou i e-mailem na adresu BTHA.Stipendium Svobodného státu Bavorsko na odborné kurzy a výzkumné pobyty v České republice:

Stipendium ve výši 400 eur / měsíc je určeno k hrazení výdajů (ubytování, stravování a cestování), které vznikají účastí na odborných kurzech (letních/zimních školách) nebo výzkumných pobytech studentů a vědců bavorských vysokých škol na veřejných vysokých školách v České republice. K tomu je možné proplatit poplatek za kurz.

Ucházet se mohou studenti, doktorandi, vyučující a vědci působící na státních a státem podporovaných vysokých školách v Bavorsku.

Podání žádosti: možné průběžně (dokud budou k dispozici finanční prostředky)

Všechny podklady je nutné zaslat poštou i e-mailem na adresu BTHA.

 

Letní a zimní školy na českých univerzitách a vysokých školách


České univerzity a vysoké školy nabízejí v roce 2017 tyto jazykové kurzy a odborně zaměřené letní či zimní školy v češtině a angličtině:

pdfetní a zimní školy v České Republice 2017 (v němčině)

 

 

Zprávy

Univerzita Pasov a Univerzita Karlova v Praze spolupořádají 5. Česko-německý právnický festival, 18. – 24.9.2017.
Přihlášky do 17. 7. 2017
http://www.ird.uni-passau.de


Georg-von-Vollmar-Akademie pořádá 22. – 24. 9. 2017 v Kochel am See česko-německý seminář: Německo a Česko ve volebním roce 2017.
http://www.vollmar-akademie.de


Česko-německý fond budoucnosti nabízí finanční příspěvky na projekty
www.fondbudoucnosti.cz
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí: do 30. 9.
2. čtvrtletí: do 31. 12.
3. čtvrtletí: do 31. 3.
4. čtvrtletí: do 30. 6.


BTHA a OTH Amberg-Weiden zvou na 2. česko-bavorské VŠ fórum pro pedagogy, vědecké pracovníky a management vysokých škol z celé ČR a Bavorska od 30. 11. – 1. 12. 2017 ve Weidenu na téma "Česko-bavorské studijní nabídky: od letní školy po doktorát",
Program a přihlášky: léto 2017


Grantový program BMBF pro německé vysoké školy aplikovaných věd k přeshraniční spolupráci a podávání žádosti v "Horizont 2020",
Podávání žádostí do: 30. 6. 2020
EU-Antrag-FH

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

BAYHOST Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy