Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Jazykové a odborné kurzy v Bavorsku

Stipendia na jazykové a odborné kurzy (letní a zimní školy) pro studenty vysokých škol a vědce z České republiky


Stipendium zahrnuje poplatek za kurz (viz konkrétní kurz) a dále příp. příspěvek na ubytování, stravování a cestu ve výši max. 600 € (pokud nejsou zahrnuty v poplatku za kurz), tedy náklady které vznikají účastí studenta, vědce nebo jiného pracovníka veřejné vysoké školy v ČR na jazykovém či odborném kurzu (letní/zimní škole) na veřejné vysoké škole v Bavorsku. 

O stipendium se mohou ucházet studenti, doktorandi, vyučující a vědci veřejných vysokých škol z České republiky.

Při žádosti o stipendium na kurz němčiny se předpokládá znalost jazyka alespoň na úrovni A2.


Termín pro podávání žádostí: 20. 4. 2018
 (a následně až do vyčerpávní finančních prostředků)


Detailní informace a formulář žádosti:

Všechny podklady je nutno zaslat poštou i e-mailem na adresu BTHA.

Informace o přiznání či odmítnutí stipendia následuje zpravidla do čtyř týdnů po uplynutí lhůty pro odevzdání žádosti, u žádostí podaných po uvedeném termínu zpravidla do čtyř týdnů po jejich doručení.


V případě přiznání stipendia je částka převedena na bankovní konto žadatele až po absolvování kurzu a předložení potvrzení o zaplacení kurzu, potvrzení o účasti a krátké závěrečné zprávy.


Přihlášku na vybraný odborný či jazykový kurz zasílá účastník samostatně přímo na zvolenou vysokou školu.Letní a zimní školy na bavorských univerzitách a vysokých školách aplikovaných věd


Bavorské univerzity a vysoké školy nabízejí v roce 2018 tyto jazykové kurzy a odborně zaměřené letní či zimní školy v němčině a angličtině:

Další informace ke studiu na vysokých školách v Bavorsku: www.study-in-bavaria.de


 

Zprávy

PRAGESTT 2018, platforma pro prezentaci prací mladých germanistů, se uskuteční 23. – 24. 3. v Praze.
www.pragestt.ff.cuni.cz


Programm Bridge2ERA pro německé VŠ k přípravě podání žádosti v evropských grantových programech s partnery z ČR a dalších zemí středovýchodní a jihovýchodní Evropy:
podávání žádostí k 31. 3. / 30. 6. / 30. 9. / 17. 12. 2018
www.bmbf.de


Centrum CEITEC, DAAD a Německé velvyslanectví v Praze vypisují popularizační soutěž Falling Walls Lab (prezentace inovativních projektů/nápadů během 3 minut).
Registrace do 8. 4. 2018
www.falling-walls.com


V Praze se dne 11. 4. 2018 uskuteční česko-bavorská konference centra CERGE How to govern the country.
pdfpozvánka


Technická vysoká škola Ingolstadtu pořádá ve dnech 16. – 27. 7. 2018 letní školu na téma Automotive Engineering and Management“.
Přihlášky do 15. 4. 2018
www.thi.de


Euroregion Bavorský les zve na 2. bavorsko-český den pro firmy dne 19. 4. 2018 v Röhrnbachu.
pdfpozvánka


Bavorská výzkumná aliance BayFOR nabízí program podpory k navázání mezinárodní výzkumné spolupráce (BayIntAn):
podávání žádostí do 4. 6. 2018
www.bayfor.org


Grantový program BMBF pro německé vysoké školy aplikovaných věd k přeshraniční spolupráci a podávání žádostí v evropském programu „Horizon 2020“:
podávání žádostí do 30. 6. 2020
EU-Antrag-FH


EUREGIO Bavorský les – Šumava nabízí tříměsíční stáž:
pdfnabídka stáže


Informační centrum Bavorský les – Šumava v Plzni hledá praktikanty.
pdfnabídka stáže


Bavorské zastoupení v Praze hledá praktikanty na tříměsíční stáž od prosince 2018:
pdfnabídka stáže


Technická vysoká škola v Deggendorfu otevírá společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


Česko-německý fond budoucnosti nabízí finanční příspěvky na projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí: do 30. 9. / 2. čtvrtletí: do 31. 12. /
3. čtvrtletí: do 31. 3. / 4. čtvrtletí: do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Česko-německý fond budoucnosti nabízí stipendia pro studijní a výzkumné pobyty německých bohemistů a studentů bohemistiky v České republice:
www.fondbudoucnosti.cz


Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světa!


Mnichovské univerzity mezi 50 nejlepšími univerzitami světa: World University Ranking


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

BAYHOST Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy