Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Joint Call 2018–2020

Společná výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou k podávání návrhů bilaterálních česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018–2020


Tato výzva je vyhlašována na základě Společného prohlášení o záměru k vědecké spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Bavorským státním ministerstvem pro vzdělávání, vědu a umění, podepsaného 3. července 2014 v Praze a navazuje na společnou výzvu k podávání návrhů bilaterálních česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 20162017.

Záměrem této společné výzvy je zlepšit vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko, podpořit spolupráci především mladých vědeckých pracovníků z Česka a Bavorska a zároveň motivovat vědce z obou zemí k předkládání společných žádostí o granty na bilaterální projekty.

Výzva je otevřena pro všechny vědecké obory, obzvláště vítány jsou projekty z oblasti lékařských věd a péče o zdraví a věd o materiálech.  

Max. finanční podpora: 12.500 EUR / rok (tj. 37.500 EUR / 3 roky) pro bavorského žadatele 
a 12.500 EUR / rok (tj. 37.500 EUR / 3 roky) pro českého žadatele
,
tj. 75.000 EUR / 3 roky / česko-bavorský projekt (v kumulaci podpory z MŠMT a BTHA)

Žádost je nutno podat zároveň v Česku a v Bavorsku. Žádosti bavorských vysokých škol přijímá BTHA, žádosti českých vysokých škol resp. výzkumných organizací přijímá MŠMT ČR.
Termín pro podávání žádostí: do 31. 8. 2017

Bližší informace pro české žadatele jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v sekci „Výzkum a vývoj“.

Bližší informace pro bavorské žadatele jsou k dispozici v rubrice "Förderung".

 

Zprávy

Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světa.


Mnichovské univerzity mezi 50 nejlepšími univerzitami světa. Více na World University Ranking.


EUREGIO Bavorský les – Šumava nabízí tříměsíční stáž s pracovní dobou dva až tři dny v týdny.
pdfNabídka stáže


Bavorské zastoupení v Praze hledá aktuálně vhodné kandidáty na tříměsíční stáž v období od začátku března do konce srpna 2018.
pdfNabídka stáže


Bohemicum Regensburg-Passau zve k návštěvě Podzimního čtení na téma „Vzpomínání v literatuře a filmu“. Večery se konají 21. a 23. 11. 2017 v 19 hodin.
pdfPozvánka


Technická vysoká škola Deggendorf otevírá společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“.
www.th-deg.de/dual


Grantový program BMBF pro německé vysoké školy aplikovaných věd k přeshraniční spolupráci a podávání žádostí v „Horizont 2020“,
Podávání žádostí do: 30. 6. 2020
EU-Antrag-FH


Česko-německý fond budoucnosti nabízí finanční příspěvky na projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí: do 30. 9.
2. čtvrtletí: do 31. 12.
3. čtvrtletí: do 31. 3.
4. čtvrtletí: do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

BAYHOST Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy