Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Joint Call 2018–2020

Společná výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou k podávání návrhů bilaterálních česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018–2020


Tato výzva je vyhlašována na základě Společného prohlášení o záměru k vědecké spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Bavorským státním ministerstvem pro vzdělávání, vědu a umění, podepsaného 3. července 2014 v Praze a navazuje na společnou výzvu k podávání návrhů bilaterálních česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 20162017.

Záměrem této společné výzvy je zlepšit vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko, podpořit spolupráci především mladých vědeckých pracovníků z Česka a Bavorska a zároveň motivovat vědce z obou zemí k předkládání společných žádostí o granty na bilaterální projekty.

Výzva je otevřena pro všechny vědecké obory, obzvláště vítány jsou projekty z oblasti lékařských věd a péče o zdraví a věd o materiálech.  

Max. finanční podpora: 12.500 EUR / rok (tj. 37.500 EUR / 3 roky) pro bavorského žadatele 
a 12.500 EUR / rok (tj. 37.500 EUR / 3 roky) pro českého žadatele
,
tj. 75.000 EUR / 3 roky / česko-bavorský projekt (v kumulaci podpory z MŠMT a BTHA)

Žádost je nutno podat zároveň v Česku a v Bavorsku. Žádosti bavorských vysokých škol přijímá BTHA, žádosti českých vysokých škol resp. výzkumných organizací přijímá MŠMT ČR.
Termín pro podávání žádostí: do 31. 8. 2017

Bližší informace pro české žadatele jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v sekci „Výzkum a vývoj“.

Bližší informace pro bavorské žadatele jsou k dispozici v rubrice "Förderung".

 

Zprávy

Univerzita Pasov a Univerzita Karlova v Praze spolupořádají 5. Česko-německý právnický festival, 18. – 24.9.2017.
Přihlášky do 17. 7. 2017
http://www.ird.uni-passau.de


Georg-von-Vollmar-Akademie pořádá 22. – 24. 9. 2017 v Kochel am See česko-německý seminář: Německo a Česko ve volebním roce 2017.
http://www.vollmar-akademie.de


Česko-německý fond budoucnosti nabízí finanční příspěvky na projekty
www.fondbudoucnosti.cz
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí: do 30. 9.
2. čtvrtletí: do 31. 12.
3. čtvrtletí: do 31. 3.
4. čtvrtletí: do 30. 6.


BTHA a OTH Amberg-Weiden zvou na 2. česko-bavorské VŠ fórum pro pedagogy, vědecké pracovníky a management vysokých škol z celé ČR a Bavorska od 30. 11. – 1. 12. 2017 ve Weidenu na téma "Česko-bavorské studijní nabídky: od letní školy po doktorát",
Program a přihlášky: léto 2017


Grantový program BMBF pro německé vysoké školy aplikovaných věd k přeshraniční spolupráci a podávání žádosti v "Horizont 2020",
Podávání žádostí do: 30. 6. 2020
EU-Antrag-FH

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

BAYHOST Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy