Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Slavnostní zahájení Česko-bavorské vysokoškolské agentury

16. 12. 2016 byla na Univerzitě v Řezně v rámci česko-bavorského vysokoškolského fóra slavnostně zahájena činnost nové Česko-bavorské vysokoškolské agentury.

Svou přítomností a krátkými proslovy poctili agenturu bavorský ministr pro vzdělávání, vědu a umění dr. Ludwig Spaenle, bavorský ministr financí, zemského rozvoje a vlasti dr. Markus Söder a náměstek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Fidrmuc.

Kromě zástupců ministerstev se slavnostního zahájení a navazujícího vysokoškolského fóra zúčastnilo kolem 170 hostů z Bavorska a České republiky, včetně mnoha představitelů vedení vysokých škol.


Společný výzkum a věda přispívají ke sbližování lidí z Bavorska a České republiky. S více než 100 partnerstvími mezi vysokými školami v Bavorsku a České republice je věda jedním ze základních pilířů rozmanitých česko-bavorských vztahů. Česko-bavorská vysokoškolská agentura posouvá tuto spolupráci o další kus dopředu. Skrze ni přispívá Svobodný stát Bavorsko k ještě užšímu propojování vysokých škol a obyvatel obou zemí,“ zdůraznil bavorský ministr pro vzdělávání a vědu dr. Ludwig Spaenle.

„Česko-bavorská vysokoškolská agentura představuje obrovský pokrok na poli akademické spolupráce obou zemí. Cílem je profilace česko-bavorského příhraničí jakožto mezinárodní vědecké a vysokoškolské scény. Dnešní oficiální zahájení práce Česko-bavorské vysokoškolské agentury je součástí širší strategie pro rozvoj naší vlasti. Bavorské ministerstvo financí, zemského rozvoje a vlasti z tohoto důvodu poskytne prostředky v celkové výši 3,7 miliónů eur. To je velmi silný signál pro celé česko-bavorské příhraničí. S novou vysokoškolskou agenturou se spolupráce v oblasti přeshraničních iniciativ ve vědě a výuce posouvá na novou úroveň. Povede k rozšíření kvalifikace mladých talentů, kteří budou jako specialisté přispívat k dalšímu rozvoji našeho regionu“, uvedl bavorský ministr financí dr. Markus Söder.

V rámci Česko-bavorského vysokoškolského fóra se odpoledne mohly prezentovat zúčastněné univerzity a vysoké školy. Radka Bonacková, projektová manažerka BTHA, k tomu představila různé grantové programy nové vysokoškolské agentury. Jako další programový bod fóra byly představeny česko-bavorské vysokoškolské projekty, které již byly podpořeny v roce 2016, a dále systém vysokoškolského vzdělávání v České republice a v Bavorsku.


Prezentace z Česko-bavorského vysokoškolského fóra

  • programy podpory Česko-bavorské vysokoškolské agentury:  pdfprezentace BTHA (v němčině)
  • Investigations on the local behavior of highly loaded contacts in gear drives příklad úspěšné česko-německé spolupráce, Technická univerzita Mnichov a Vysoké učení technické v Brně: pdfprezentace (v němčině)
  • JEUMICO  Joint European Mirror Competence. Bavarian-Czech cooperation on X-ray optics, Aschaffenburg University of Applied Sciences and Czech Technical University in Prague: pdfprezentace (v angličtině)
  • „Grenzüberschreitendes F&I Netzwerk für Energieeffizienz und Kraft-Wärme-(Kälte)-Kopplung“, OTH Amberg-Weiden a Západočeská univerzita v Plzni: pdfprezentace (v angličtině)

 

Zprávy

Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světa.


Mnichovské univerzity mezi 50 nejlepšími univerzitami světa. Více na World University Ranking.


Technická vysoká škola Deggendorf otevírá společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“.
www.th-deg.de/dual


Bohemicum Regensburg-Passau nabízí ve školním roce 2017/2018 certifikované roční studium: Bohemicum (český jazyk, kultura a reálie)
Přihlášky do 15. 9. 2017
www.bohemicum.de


Katedra veřejného práva na Univerzitě Pasov hledá vědeckého pracovníka.
Přihlášky do 30. 9. 2017
pdfVíce informací


Nový stipendijní program organizace Evropský region Dunaj-Vltava nabízí finanční podporu k již přiznanému stipendiu na zahraniční studijní pobyty.
Přihlášky do: 30. 9. 2017
http://www.europaregion.org


Evropský region Dunaj-Vltava pořádá 5. 10. 2017 v Bavorské Rudě Česko-bavorskou jazykovou konferenci „Sprachgipfel“. BTHA koordinuje účast VŠ projektů.


NANOTAG TSCHECHIEN" 11. 10. 2017 v Českém centru v Mnichově.
www.munich.czechcentres.cz


DAAD nabízí vysokým školám možnost financování mezinárodních studijních oborů s dvojím diplomem.
Podávání žádostí do: 16. 10. 2017
www.daad.de


Grantový program BMBF pro německé vysoké školy aplikovaných věd k přeshraniční spolupráci a podávání žádostí v „Horizont 2020“,
Podávání žádostí do: 30. 6. 2020
EU-Antrag-FH


Česko-německý fond budoucnosti nabízí finanční příspěvky na projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí: do 30. 9.
2. čtvrtletí: do 31. 12.
3. čtvrtletí: do 31. 3.
4. čtvrtletí: do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

BAYHOST Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy