Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Slavnostní zahájení Česko-bavorské vysokoškolské agentury

16. 12. 2016 byla na Univerzitě v Řezně v rámci česko-bavorského vysokoškolského fóra slavnostně zahájena činnost nové Česko-bavorské vysokoškolské agentury.

Svou přítomností a krátkými proslovy poctili agenturu bavorský ministr pro vzdělávání, vědu a umění dr. Ludwig Spaenle, bavorský ministr financí, zemského rozvoje a vlasti dr. Markus Söder a náměstek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Fidrmuc.

Kromě zástupců ministerstev se slavnostního zahájení a navazujícího vysokoškolského fóra zúčastnilo kolem 170 hostů z Bavorska a České republiky, včetně mnoha představitelů vedení vysokých škol.


Společný výzkum a věda přispívají ke sbližování lidí z Bavorska a České republiky. S více než 100 partnerstvími mezi vysokými školami v Bavorsku a České republice je věda jedním ze základních pilířů rozmanitých česko-bavorských vztahů. Česko-bavorská vysokoškolská agentura posouvá tuto spolupráci o další kus dopředu. Skrze ni přispívá Svobodný stát Bavorsko k ještě užšímu propojování vysokých škol a obyvatel obou zemí,“ zdůraznil bavorský ministr pro vzdělávání a vědu dr. Ludwig Spaenle.

„Česko-bavorská vysokoškolská agentura představuje obrovský pokrok na poli akademické spolupráce obou zemí. Cílem je profilace česko-bavorského příhraničí jakožto mezinárodní vědecké a vysokoškolské scény. Dnešní oficiální zahájení práce Česko-bavorské vysokoškolské agentury je součástí širší strategie pro rozvoj naší vlasti. Bavorské ministerstvo financí, zemského rozvoje a vlasti z tohoto důvodu poskytne prostředky v celkové výši 3,7 miliónů eur. To je velmi silný signál pro celé česko-bavorské příhraničí. S novou vysokoškolskou agenturou se spolupráce v oblasti přeshraničních iniciativ ve vědě a výuce posouvá na novou úroveň. Povede k rozšíření kvalifikace mladých talentů, kteří budou jako specialisté přispívat k dalšímu rozvoji našeho regionu“, uvedl bavorský ministr financí dr. Markus Söder.

V rámci Česko-bavorského vysokoškolského fóra se odpoledne mohly prezentovat zúčastněné univerzity a vysoké školy. Radka Bonacková, projektová manažerka BTHA, k tomu představila různé grantové programy nové vysokoškolské agentury. Jako další programový bod fóra byly představeny česko-bavorské vysokoškolské projekty, které již byly podpořeny v roce 2016, a dále systém vysokoškolského vzdělávání v České republice a v Bavorsku.


Prezentace z Česko-bavorského vysokoškolského fóra

 • programy podpory Česko-bavorské vysokoškolské agentury:  pdfprezentace BTHA (v němčině)
 • Investigations on the local behavior of highly loaded contacts in gear drives příklad úspěšné česko-německé spolupráce, Technická univerzita Mnichov a Vysoké učení technické v Brně: pdfprezentace (v němčině)
 • JEUMICO  Joint European Mirror Competence. Bavarian-Czech cooperation on X-ray optics, Aschaffenburg University of Applied Sciences and Czech Technical University in Prague: pdfprezentace (v angličtině)
 • „Grenzüberschreitendes F&I Netzwerk für Energieeffizienz und Kraft-Wärme-(Kälte)-Kopplung“, OTH Amberg-Weiden a Západočeská univerzita v Plzni: pdfprezentace (v angličtině)

 

 • btha-auftakt-foto-01
 • btha-auftakt-foto-02
 • btha-auftakt-foto-03
 • btha-auftakt-foto-04
 • btha-auftakt-foto-05
 • btha-auftakt-foto-06
 • btha-auftakt-foto-07
 • btha-auftakt-foto-08
 • btha-auftakt-foto-09
 • btha-auftakt-foto-10
 • btha-auftakt-foto-11
 • btha-auftakt-foto-12
 • btha-auftakt-foto-13
 • btha-auftakt-foto-14
 • btha-auftakt-foto-15

Simple Image Gallery Extended

Zprávy

MŠMT informovalo o výzvě na podporu Iniciativy společného programování „Antimikrobiální rezistence“ (JPIAMR).
Termín podávání žádostí: 7. 3. 2018
www.msmt.cz
www.jpiamr.eu


GA ČR a DFG vypisují tematicky otevřené výběrové řízení na česko-německé projekty v období 2019 – 2021.
Termín podávání žádostí: 20. 3. 2018
www.dfg.de


Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světa.


Mnichovské univerzity mezi 50 nejlepšími univerzitami světa. Více na World University Ranking.


Europäische Akademie Berlin organizuje „Czech-German Young Professionals Program“ pro mladé profesionály z ČR a SRN ve dnech 12. – 15. 4. 2018 v Praze.
Přihlášky do 16. 2. 2018
www.cgypp.eu


DAAD zve na letní seminář na téma „Média a společnost: východo-západní perspektivy“ ve dnech 4. – 8. 6. 2018 na Univerzitě v Pasově.
Přihlášky do 18. 2. 2018
pdf
pozvánka


Call for Papers pro 22. ročník setkání bohemistů v Mnichově dne 2. 3. 2018.
Přihlášky do 20. 2. 2018
www.collegium-carolinum.de


ČVUT zve na 9. mezinárodní „Workshop on Teaching in Photovoltaics“, 15. – 16. 3. 2018 v Praze.
Přihlášky do 20. 2. 2018
www.cap.fel.cvut.cz


Collegium Carolinum vypisuje stipendium na měsíční výzkumný pobyt v Mnichově.
Přihlášky do 5. 3. 2018
http://www.collegium-carolinum.de


Technická vysoká škola v Ingolstadtu pořádá ve dnech 16. – 27. 7. 2018 letní školu na téma Automotive Engineering and Management“.
Přihlášky do 15. 4. 2018
www.thi.de


EUREGIO Bavorský les – Šumava nabízí tříměsíční stáž s pracovní dobou dva až tři dny v týdny.
pdfnabídka stáže


Bavorské zastoupení v Praze hledá praktikanty na tříměsíční stáž od prosince 2018.
pdfnabídka stáže


Technická vysoká škola v Deggendorfu otevírá společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“.
www.th-deg.de/dual


Grantový program BMBF pro německé vysoké školy aplikovaných věd k přeshraniční spolupráci a podávání žádostí v „Horizont 2020“,
Podávání žádostí do: 30. 6. 2020
EU-Antrag-FH


Česko-německý fond budoucnosti nabízí finanční příspěvky na projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí: do 30. 9.
2. čtvrtletí: do 31. 12.
3. čtvrtletí: do 31. 3.
4. čtvrtletí: do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Bavorská výzkumná aliance nabízí program podpory k navázání mezinárodní výzkumné spolupráce (BayIntAn).
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu: 5. 3. 2018 / 4. 6. 2018
www.bayfor.org


Česko-německý fond budoucnosti nabízí stipendia pro studijní a výzkumné pobyty německých bohemistů a studentů bohemistiky v České republice.
www.fondbudoucnosti.cz

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

BAYHOST Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy