Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Bavorský náměstek pro vědu Bernd Sibler 16. 11. 2016 navštívil bilaterální výzkumný projekt na Technické vysoké škole v Deggendorfu

„Technická vysoká škola v Deggendorfu a Vysoké učení technické v Brně jsou příkladem úspěšné přeshraniční spolupráce ve vědě a výzkumu,“ uvedl náměstek pro vědu Bernd Sibler 16. 11. 2016 při své návštěvě na Technické vysoké škole v Deggendorfu. Informoval se zde o česko-bavorském výzkumném projektu „Nanoscale characterization of materials and devices“.


„Společná práce na projektu přispívá ke sblížení mladých vědců a studentů obou zemí. Tím vytváří hodnotný přínos k dlouhodobé a produktivní spolupráci mezi Bavorskem a Českou republikou. Společnou finanční podporou z Bavorska a České republiky dáváme bilaterální vědecké spolupráci dlouhodobou perspektivu,“ uvedl bavorský náměstek pro vědu.

Technická vysoká škola v Deggendorfu a Vysoké učení technické v Brně zkoumají společně tenkostěnné materiály, přičemž každý partner přináší své vlastní expertízy. „Technická vysoká škola v Deggendorfu zkoumá elektrické a tepelné vlastnosti materiálu, Vysoké učení technické v Brně se zabývá speciálními vlastnostmi při nanovýrobě. Obě vysoké školy se optimálně doplňují v perspektivním výzkumu nanotechnologií, z čehož následně profitují obě partnerské země,“ vyzdvihl náměstek Sibler.

btha stw sibler th deggendorf 2016 11 16a 750px

Projekt Technické vysoké školy v Deggendorfu a Vysokého učení technického v Brně je jedním z osmi česko-bavorských vědeckých projektů, které jsou v letech 2016 až 2017 podporovány ze společného programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Bavorského ministerstva pro vzdělávání, vědu a umění.

Navštívený projekt vzešel z workshopu k nanotechnologiím a novým materiálům, který se konal 22. – 23. 6. 2015 v Central European Institute of Technology (CEITEC) v Brně a na kterém se podílelo Bavorské vysokoškolské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) společně s vědci několika bavorských vysokých škol.

  • btha-stw-sibler-th-deggendorf-2016-11-16a
  • btha-stw-sibler-th-deggendorf-2016-11-16b
  • btha-stw-sibler-th-deggendorf-2016-11-16c

Simple Image Gallery Extended

Zprávy

Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světa.


Mnichovské univerzity mezi 50 nejlepšími univerzitami světa. Více na World University Ranking.


EUREGIO Bavorský les – Šumava nabízí tříměsíční stáž s pracovní dobou dva až tři dny v týdny.
pdfNabídka stáže


Bavorské zastoupení v Praze hledá aktuálně vhodné kandidáty na tříměsíční stáž v období od začátku března do konce srpna 2018.
pdfNabídka stáže


Bohemicum Regensburg-Passau zve k návštěvě Podzimního čtení na téma „Vzpomínání v literatuře a filmu“. Večery se konají 21. a 23. 11. 2017 v 19 hodin.
pdfPozvánka


Technická vysoká škola Deggendorf otevírá společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“.
www.th-deg.de/dual


Grantový program BMBF pro německé vysoké školy aplikovaných věd k přeshraniční spolupráci a podávání žádostí v „Horizont 2020“,
Podávání žádostí do: 30. 6. 2020
EU-Antrag-FH


Česko-německý fond budoucnosti nabízí finanční příspěvky na projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí: do 30. 9.
2. čtvrtletí: do 31. 12.
3. čtvrtletí: do 31. 3.
4. čtvrtletí: do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

BAYHOST Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy